Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-LKG-0000-02

Lukket drenering - Lukket drensgrøft

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at lukket drensgrøft tar unna vannet. Ved mistanke om redusert kapasitet foretas mer inngående inspeksjon med bruk av stakebånd eller kamera.
Kommentar
Dokumentreferanse Lukket drenering
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V