Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-LKG-0000-03

Lukket drenering - Overvannsledning

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at overvannsledning tar unna vannet. Ved mistanke om redusert kapasitet foretas mer inngående inspeksjon med bruk av stakebånd eller kamera.
Kommentar
Dokumentreferanse Lukket drenering
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-VE