Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-REN-0000-01

Stikkrenne ordinær

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at stikkrenna har tilstrekkelig kapasitet, at den ikke er gjenslammet eller har isproblemer. Tidspunkt for gjennomføring i henhold til lokale klima og terrengforhold.
Kommentar
Dokumentreferanse Stikkrenner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at stikkrenna ikke er skadet eller har lekkasjer ved innløp, utløp eller i renna. Innspiser fylling for skader etter vann.
Kommentar
Dokumentreferanse Stikkrenner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V