Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-SDL-0000-01

Sideterreng løsmasse

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at drensveier er åpne
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller for eventuelle erosjonsskader
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller om det er endringer i terrenget som følge av skogsdrift, asfalt, nye stikkrenner eller byggeaktivitet.
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller for sig/sprekk i løsmasse
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V