Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

ku:ar:ku-stm-0000-02 [2018.06.06 10:17]
Kari Nygaard Pedersen Ferdig kny
ku:ar:ku-stm-0000-02 [2021.10.14 15:21]
Hans Svee [Aktivitetsnr.: 1000]
Linje 15: Linje 15:
 ^ Myndighetsnivå      |L        |     | ^ Myndighetsnivå      |L        |     |
 ^ Sportilgang         |J           | ^ Sportilgang         |J           |
-^ Type FV             |TK-V        |+^ Type FV             |PO        |
  
 /*^ RCM-ID              |UB-STM-JBL-SUP-A                                                                  |     |*/ /*^ RCM-ID              |UB-STM-JBL-SUP-A                                                                  |     |*/
  
 {{page>:ga_bunn}} {{page>:ga_bunn}}