Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-TUN-0000-01

Fjelltunnel

Aktivitetsnr.: 900

Arbeidsbeskrivelse Kontroller manuelle brannslukningsapparater
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 910

Arbeidsbeskrivelse Kontroller nødskilter (ikke lysende)
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 915

Arbeidsbeskrivelse Kontroller km-merker i tunnel
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 920

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at gangbaner ikke er blokkert
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 930

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at håndløpere er uskadd
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 940

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at kabelkanallokk ligger sammenhengende og er stabile
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 950

Arbeidsbeskrivelse Kontroller ballastplanering (planeres slett)
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller påhugg og forskjæring
Kommentar Kontroller og rensk av løst fjell i påhugg og forskjæringer inkludert kontroll av bolter. Ved problemområder skal forvalter varsles og spesialinspeksjon av geolog utføres. Påhugg omfatter området 10 m utenfor tunnelåpningen og 10 m inn i tunnelen.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-VE

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller fjell i tunnelløp
Kommentar Kontroll og rensk av løst fjell i tunnelløp inkludert kontroll av bolter. Ved problemområder skal forvalter varsles og spesialinspeksjon av geolog utføres. Påhugg omfatter området 10 m utenfor tunnelåpningen og 10 m inn i tunnelen.
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-VE

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller vann- og frostsikringsmidler
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-VE