Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ku:ar:ku-tun-0000-01 [2018.07.03 14:46]
Trine Sagen [Aktivitetsnr.: 900]
ku:ar:ku-tun-0000-01 [2021.10.27 15:51]
Hans Svee
Linje 93: Linje 93:
 ^ Myndighetsnivå      |L        |     | ^ Myndighetsnivå      |L        |     |
 ^ Sportilgang         |J      |     | ^ Sportilgang         |J      |     |
-^ Type FV             |TK-V        |+^ Type FV             |PO        |
  
 /*^ RCM-ID              |                                                         |*/ /*^ RCM-ID              |                                                         |*/
Linje 101: Linje 101:
 |< 100% 20% >|  |< 100% 20% >| 
 ^ Arbeidsbeskrivelse  |Kontroller påhugg og forskjæring|     | ^ Arbeidsbeskrivelse  |Kontroller påhugg og forskjæring|     |
-^ Kommentar           |Kontroller og rensk av løst fjell i påhugg og forskjæringer inkludert kontroll av bolter. Ved problemområder skal forvalter varsles og spesialinspeksjon av geolog utføres. Påhugg – omfatter området 10m utenfor tunnelåpningen og 10m inn i tunnelen       |+^ Kommentar           |Kontroller og rensk av løst fjell i påhugg og forskjæringer inkludert kontroll av bolter. Ved problemområder skal forvalter varsles og spesialinspeksjon av geolog utføres. Påhugg omfatter området 10 m utenfor tunnelåpningen og 10 m inn i tunnelen  |     |
 ^ Dokumentreferanse   | |     | ^ Dokumentreferanse   | |     |
 ^ Intervall           |12    |     | ^ Intervall           |12    |     |
 ^ Myndighetsnivå      |L        |     | ^ Myndighetsnivå      |L        |     |
 ^ Sportilgang         |J      |     | ^ Sportilgang         |J      |     |
-^ Type FV             |TK-       |+^ Type FV             |TK-VE        |
  
 /*^ RCM-ID              |UB-TUN-FJPÅHUGG-NFR-A                                                         |*/ /*^ RCM-ID              |UB-TUN-FJPÅHUGG-NFR-A                                                         |*/
Linje 114: Linje 114:
 |< 100% 20% >|  |< 100% 20% >| 
 ^ Arbeidsbeskrivelse  |Kontroller fjell i tunnelløp|     | ^ Arbeidsbeskrivelse  |Kontroller fjell i tunnelløp|     |
-^ Kommentar           |Kontroll og rensk av løst fjell i tunnelløp inkludert kontroll av bolter. Ved problemområder skal forvalter varsles og spesialinspeksjon av geolog utføres. Påhugg – omfatter området 10m utenfor tunnelåpningen og 10m inn i tunnelen  |     |+^ Kommentar           |Kontroll og rensk av løst fjell i tunnelløp inkludert kontroll av bolter. Ved problemområder skal forvalter varsles og spesialinspeksjon av geolog utføres. Påhugg omfatter området 10 m utenfor tunnelåpningen og 10 m inn i tunnelen     |
 ^ Dokumentreferanse   | |     | ^ Dokumentreferanse   | |     |
 ^ Intervall           |24    |     | ^ Intervall           |24    |     |
 ^ Myndighetsnivå      |L        |     | ^ Myndighetsnivå      |L        |     |
 ^ Sportilgang         |J      |     | ^ Sportilgang         |J      |     |
-^ Type FV             |TK-       |+^ Type FV             |TK-VE        |
  
 /*^ RCM-ID              |UB-TUN-FJLØP-NFR-A                                                 |*/ /*^ RCM-ID              |UB-TUN-FJLØP-NFR-A                                                 |*/
Linje 132: Linje 132:
 ^ Myndighetsnivå      |L        |     | ^ Myndighetsnivå      |L        |     |
 ^ Sportilgang         |J      |     | ^ Sportilgang         |J      |     |
-^ Type FV             |TK-       |+^ Type FV             |TK-VE        |
  
-/*^ RCM-ID              |UB-SIM-VANNFROST-LEK-A                                                  |     |*/ 
- 
-==== Aktivitetsnr.: 1060 ==== 
- 
-|< 100% 20% >|  
-^ Arbeidsbeskrivelse  |Fjerne is i tunnelløp|     | 
-^ Kommentar           | |     | 
-^ Dokumentreferanse   | |     | 
-^ Intervall              |     | 
-^ Myndighetsnivå      |L        |     | 
-^ Sportilgang         |J      |     | 
-^ Type FV             |PO    |     | 
- 
-/*^ RCM-ID              |UB-TUN-FJLØP-ISV-A                                                   |*/ 
- 
-==== Aktivitetsnr.: 1070 ==== 
- 
-|< 100% 20% >|  
-^ Arbeidsbeskrivelse  |Fjerne is i påhugg og forskjæringer|     | 
-^ Kommentar           | |     | 
-^ Dokumentreferanse   | |     | 
-^ Intervall              |     | 
-^ Myndighetsnivå      |L        |     | 
-^ Sportilgang         |J      |     | 
-^ Type FV             |PO    |     | 
  
-/*^ RCM-ID              |UB-TUN-FJPÅHUGG-ISV-A                                                 |*/ 
  
 {{page>:ga_bunn}} {{page>:ga_bunn}}