Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-TUN-0000-07

Fjelltunnel - Ingeniørkontroll

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller betong i portal
Kommentar Her vil det komme en referanse til en beskrivelse av hvordan ingeniørkontrollen skal gjennomføres når denne kommer på plass i Proarc
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-VE

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller betonghvelv
Kommentar Her vil det komme en referanse til en beskrivelse av hvordan ingeniørkontrollen skal gjennomføres når denne kommer på plass i Proarc
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-VE

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sprøytebetong i tunnel
Kommentar Her vil det komme en referanse til en beskrivelse av hvordan ingeniørkontrollen skal gjennomføres når denne kommer på plass i Proarc
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-VE

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller påhugg og forskjæring
Kommentar Her vil det komme en referanse til en beskrivelse av hvordan ingeniørkontrollen skal gjennomføres når denne kommer på plass i Proarc
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-VE

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller fjell i tunnelløp
Kommentar Her vil det komme en referanse til en beskrivelse av hvordan ingeniørkontrollen skal gjennomføres når denne kommer på plass i Proarc
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-VE

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller vann- og frostsikringsmidler
Kommentar Her vil det komme en referanse til en beskrivelse av hvordan ingeniørkontrollen skal gjennomføres når denne kommer på plass i Proarc
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-VE