Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

ku:ar:ku-tun-0000-07 [2018.06.06 14:07]
Kari Nygaard Pedersen Ferdig kny
ku:ar:ku-tun-0000-07 [2021.10.14 15:49] (nåværende versjon)
Hans Svee
Linje 15: Linje 15:
 ^ Myndighetsnivå      |L        |     | ^ Myndighetsnivå      |L        |     |
 ^ Sportilgang         |J           | ^ Sportilgang         |J           |
-^ Type FV             |TK-       |+^ Type FV             |TK-VE        |
  
 /*^ RCM-ID              |UB-TUN-FJPORTAL-FRV-A                |     |*/ /*^ RCM-ID              |UB-TUN-FJPORTAL-FRV-A                |     |*/
Linje 28: Linje 28:
 ^ Myndighetsnivå      |L        |     | ^ Myndighetsnivå      |L        |     |
 ^ Sportilgang         |J      |     | ^ Sportilgang         |J      |     |
-^ Type FV             |TK-       |+^ Type FV             |TK-VE        |
  
 /*^ RCM-ID              |UB-TUN-FJHVELV-FRV-A                                                         |*/ /*^ RCM-ID              |UB-TUN-FJHVELV-FRV-A                                                         |*/
Linje 41: Linje 41:
 ^ Myndighetsnivå      |L        |     | ^ Myndighetsnivå      |L        |     |
 ^ Sportilgang         |J      |     | ^ Sportilgang         |J      |     |
-^ Type FV             |TK-       |+^ Type FV             |TK-VE        |
  
 /*^ RCM-ID              |     UB-SIM-SBET_TUN-FRV-A                                                |     |*/ /*^ RCM-ID              |     UB-SIM-SBET_TUN-FRV-A                                                |     |*/
Linje 54: Linje 54:
 ^ Myndighetsnivå      |L        |     | ^ Myndighetsnivå      |L        |     |
 ^ Sportilgang         |J      |     | ^ Sportilgang         |J      |     |
-^ Type FV             |TK-       |+^ Type FV             |TK-VE        |
  
 /*^ RCM-ID              |UB-TUN-FJPÅHUGG-NFR-A                                                         |*/ /*^ RCM-ID              |UB-TUN-FJPÅHUGG-NFR-A                                                         |*/
Linje 67: Linje 67:
 ^ Myndighetsnivå      |L        |     | ^ Myndighetsnivå      |L        |     |
 ^ Sportilgang         |J      |     | ^ Sportilgang         |J      |     |
-^ Type FV             |TK-       |+^ Type FV             |TK-VE        |
  
 /*^ RCM-ID              |UB-TUN-FJLØP-NFR-A                                                         |*/ /*^ RCM-ID              |UB-TUN-FJLØP-NFR-A                                                         |*/
Linje 80: Linje 80:
 ^ Myndighetsnivå      |L        |     | ^ Myndighetsnivå      |L        |     |
 ^ Sportilgang         |J      |     | ^ Sportilgang         |J      |     |
-^ Type FV             |TK-       |+^ Type FV             |TK-VE        |
  
 /*^ RCM-ID              |UB-SIM-VANNFROST-LEK-A                                                         |*/ /*^ RCM-ID              |UB-SIM-VANNFROST-LEK-A                                                         |*/
  
 {{page>:ga_bunn}} {{page>:ga_bunn}}