Samling KU - Bruer


Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BRU-0000-01

Bru Inspeksjon

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Rengjør lager og lageravsats for pukk og lignende. Kontroller at brulager har tilstrekkelig bevegelsesfrihet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller rekkverk og beskyttelsesskjerm for skader og korrosjon
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilstand for brudekke til gangbane og veibane
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller bru, landkar og pilar for vegetasjon
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller pilarer og konstruksjonsdeler i tre for råte
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller hakebolter. Løse bolter festes og ødelagte erstattes
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kantplank kontrolleres for skade og råte.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
 

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BRU-0000-02

Bru Hovedinspeksjon

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller materialtilstand i fundament.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller fundament for setninger.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller fundament for erosjon og undergraving.
Kommentar Undervannsinspeksjon av fundament for å avdekke erosjon/undergraving.
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller pilar for materialskade. Vær oppmerksom på vannavrenning fra fuger.
Kommentar Hvis pilar av metall så vær spesielt oppmerksom på forurensinger (jord o.l.) som dekker metallet.
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller landkar(inkl. kjegler) for materialtilstand, deformasjon og setninger.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller fastlager for tilstand, skader under lagerplater og skader ved innfestning.
Kommentar Betongplate under lager må inspiseres for å avdekke eventuell nedknusing.
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller bevegelig lager for tilstand, bevegelsesfrihet, skjevstilling, skader under lagerplater og skader ved innfestning.
Kommentar Betongplate under lager må inspiseres for å avdekke eventuell nedknusing.
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kostruksjon for skader og korrosjon. Inspisere overflate for skade på overflatebeskyttelse og underside av brudekke.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser(bolter/nagler, sveis) for skader og korrosjon
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller dilatasjonsfuge og lageravsats for skader og pukk.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1095

Arbeidsbeskrivelse Behov for levetidsvurdering skal vurderes. Ved behov for levetidsvurdering opprettes dette som oppfølgingsarbeid, hvis ikke sluttføres kontrollpunktet uten tiltak.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Rengjør lager og lageravsats for pukk og lignende. Kontroller at brulager har tilstrekkelig bevegelsesfrihet.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Kontroller dilatasjonsfuge for skader og pukk.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen