Generiske arbeidsrutiner - Underbygning

AR nummer Beskrivelse Navn Dato
KU-MTV-0000-01 Minste tverrsnitt HMA 2015.01.01
KU-STM-0000-01 Støttemur og forbygninger - Ingeniørkontroll HMA 2015.01.01
KU-STM-0000-02 Støttemur og forbygninger HMA 2015.01.01
KU-REN-0000-01 Stikkrenne - Ordinær HMA 2015.01.01
KU-REN-0000-02 Stikkrenne - Stikkrenne - fyllingsmat.silt/finsand HMA 2015.01.01
KU-REN-0000-03 Bekketunnel HMA 2015.01.01
KU-OPG-0000-01 Åpen drenering - Linjegrøft HMA 2015.01.01
KU-OPG-0000-02 Åpen drenering - Terrenggrøft HMA 2015.01.01
KU-LKG-0000-01 Lukket drenering - Lukket linjegrøft SVEH 2021.10.27
KU-LKG-0000-02 Lukket drenering - Lukket drensgrøft SVEH 2021.10.27
KU-LKG-0000-03 Lukket drenering - Overvannsledning SVEH 2021.10.27
KU-KUM-0000-01 Kummer HMA 2015.01.01
KU-KFØ-0000-01 Kabelføring SVEH 2021.10.14
KU-TUN-0000-01 Fjelltunnel SVEH 2015.01.01
KU-TUN-0000-07 Fjelltunnel - Ingeniørkontroll SVEH 2021.10.27
KU-TUN-0000-10 Tunnel - Sikringskontroll Linjen SVEH 2021.01.27
KU-TUN-0000-11 Tunnel - Sikringskontroll Elektro HMA 2015.01.01
KU-TUN-0000-02 Løsmassetunnel - Betong HMA 2015.01.01
KU-TUN-0000-03 Løsmassetunnel - Stål HMA 2015.01.01
KU-TUN-0000-04 Snøoverbygg - Tre SVEH 2021.10.14
KU-TUN-0000-05 Snøoverbygg - Betong HMA 2015.01.01
KU-TUN-0000-06 Rasoverbygg HMA 2015.01.01
KU-TUN-0000-12 Vifteinnfesting - tunnelvifter - Gjevingåsen tunnelen - Utstyrsspesifikk rutine HMA 2018.03.20
KU-FSI-0000-06 Fjellsikring SVEH 2021.10.27
KU-BAN-0000-01 Fjellskjæring /-skråning HMA 2015.01.01
KU-BAN-0000-02 Fjellskjæring/-skråning - Geologkontroll HMA 2015.01.01
KU-SDL-0000-01 Sideterreng løsmasse HMA 2015.02.16
KU-SDL-0000-02 Sideterreng løsmasse - Kontroll med geoteknikker HMA 2015.02.16
KU-SDL-0000-03 24 mnd kontroll av 8 i3: Sideterreng løsmasse - kontroll med geotekniker - kvikkleire SVEH 2021.06.30
KU-SDF-0000-01 Sideterreng fjell SVEH 2021.10.14
KU-SDF-0000-02 Sideterreng fjell - Kontroll med ingeniørgeolog HMA 2015.02.16
KU-GJE-0000-01 Gjerder HMA 2015.01.01
KU-GJE-0000-02 Områdesikring – hotspots - gjerder og manuelle porter HMA 2020.03.10
KU-GJE-0000-03 Områdesikring – hotspots - porter HMA 2020.03.10
KU-STS-0000-01 Støyskjerm HMA 2015.01.01
KU-SNV-0000-01 Snøskjerm HMA 2015.01.01
KU-SVS-0000-01 Svingskiver HMA 2015.01.01
KU-MBL-0000-01 Målebolt HMA 2015.01.01
KU-FOB-0000-01 Fjellkontroll vurdering av risiko og arbeid HMA 2015.01.01
KU-FOB-0000-02 Kontroll av påhugg og skjæring SVEH 2021.10.14
KU-BEP-0000-01 Årlig inspeksjon, Beredskapsplass HMA 2015.01.01
KU-BRL-0000-01 Brannkontroll - Rømningsvei/Gangbane HMA 2018.03.20
KU-BRL-0000-02 Brannkontroll - Rømningsvei/Nødutgang HMA 2018.03.20
KU-BRL-0000-05 Brannkontroll - Brannvannsledning - tørr HMA 2018.03.20
KU-BRL-0000-06 Brannkontroll - Brannvannsledning - fyllt HMA 2018.03.20
KU-BRL-0000-07 Brannkontroll - Brannvannsledning - trykksatt HMA 2018.03.20
KU-BRO-0000-01 Brannkontroll - Beredskapscontainer HMA 2018.03.20
KU-BRO-0000-02 Brannkontroll - Beredskapstralle HMA 2018.03.20
KU-BRO-0000-03 Brannkontroll - Sikre rom - Rengjøring HMA 2018.03.20
KU-BRO-0000-04 Brannkontroll - Sikre rom - Tilstand HMA 2018.03.20
KU-BRO-0000-05 Brannkontroll - Brannvannspumpe HMA 2018.03.20
KU-BRO-0000-06 Brannkontroll - Brannvann - påsett HMA 2018.03.20
KU-BRO-0000-07 Brannkontroll - Brannvann - tilførselpunkt - tørr ledning HMA 2018.03.20
KU-BRO-0000-08 Brannkontroll - Brannvann - tilførselpunkt - fylt ledning HMA 2018.03.20
KU-BRO-0000-09 Brannkontroll - Brannvann - tilførselpunkt - trykksatt ledning HMA 2018.03.20
KU-BRO-0000-10 Brannkontroll - Seksjoneringsventil - elektrisk HMA 2018.03.20
KU-BRO-0000-11 Brannkontroll - Seksjoneringsventil - håndstilt HMA 2018.03.20
KU-BRO-0000-12 Brannkontroll - Brannvannsledning - lufteventil HMA 2018.03.20
KU-BRO-0000-13 Brannkontroll - Brannvannsledning - tappeventil HMA 2018.03.20
KU-BRO-0000-14 Brannkontroll - Brannvann - Brannvannsuttak og ventil i kum HMA 2018.03.20
KU-BRO-0000-15 Brannkontroll - Brannvann - Brannvannsuttak og ventil på vegg HMA 2018.03.20
KU-BRO-0000-16 Brannkontroll - Brannslange HMA 2018.03.20
KU-BRO-0000-17 Brannkontroll - Brannvannsbasseng HMA 2018.03.20
KU-BSU-0000-01 Brannslokkingsutstyr HMA 2018.03.20
KU-BSU-0000-03 Brannslokkingsutstyr B HMA 2018.03.20
KU-BSU-0000-04 Brannslokkingsutstyr C HMA 2018.03.20
KU-DPO-0000-01 Brannkontroll - Motorstyrt dør/port HMA 2018.03.20
KU-KFØ-0000-02 Brannkontroll - Kabelføring HMA 2018.03.20
KU-TVS-0000-01 Brannkontroll - Tverrslag i tunnel HMA 2018.03.20
KU-TAS-0000-01 Trykkavlastningssjakt - Tunnel HMA 2018.03.20
KU-FVT-0000-01 Frost- og vannsikring, Oldroydplater SVEE 2021.03.19
KU-FVT-0000-02 Frost- og vannsikring, EPS skumpl, Giertsenduk, Gummimatter, Ubeskyttet PE-skum SVEE 2021.03.02