Innholdsfortegnelse

Samling KU - Underbygning


Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BAN-0000-01

Fjellskjæring/- skråning

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Rensk løst fjell og vegetasjon fra fjellskjæring
Kommentar Dersom løse blokker registreres eller nedraste masser observeres i/langs fjellskjæringen skal forvalter varsles. Forvalter skal også varsles dersom blokk/løsmasser bygger seg opp bak sikkringsnett eller øvrig eksisterende sikring har redusert funksjon.
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller og tøm nett i skjæringen
Kommentar Undersøke bolter og nett. Utføres i forbindelse med rutinemessig rensk av skjæringer.
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BAN-0000-02

Fjellskjæring/- skråning - Geologkontroll

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilstand på bolting
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller fjellskjæringers stabilitet
Kommentar Kartlegge skjæringens tilstand samt vurdere behov for fjellrensk, stabilitetssikring og vegetasjonsfjerning. Dersom fjellskjæringen er sikret fra før skal tilstanden til sikringsmidlene kontrolleres.
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BEP-0000-01

Beredskapsplass - årlig kontroll

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at beredskapsplassen er fri for vegetasjon
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at beredskapsplassen er fri for fremmede objekter
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BRL-0000-01

Brannkontroll - Rømningsvei/Gangbane

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilstand på rømningsvei/gangbane
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at rømningsvei/gangbane ikke er blokkert
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at håndløper er uskadd
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BRL-0000-02

Brannkontroll - Rømningsvei/Nødutgang

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at rømingsvei/nødutgang ikke er blokkert
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BRL-0000-05

Brannkontroll - Brannvannsledning - tørr

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller brannvannsledning
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Rapport/sjekkliste mottatt fra ekstern entreprenør
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i Banedata.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BRL-0000-06

Brannkontroll - Brannvannsledning - fyllt

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller brannvannsledning
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Rapport/sjekkliste mottatt fra ekstern entreprenør
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i Banedata.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BRL-0000-07

Brannkontroll - Brannvannsledning - trykksatt

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller brannvannsledning
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Rapport/sjekkliste mottatt fra ekstern entreprenør
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i Banedata.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BRO-0000-01

Brannkontroll - Beredskapscontainer

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilstand på beredskapscontainer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller hengelås til beredskapscontainer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at innholdsliste er tilgjengelig i beredskapscontainer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller innhold i beredskapscontainer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BRO-0000-02

Brannkontroll - Beredskapstralle

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilstand på beredskapstralle
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller hjul på beredskapstralle
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BRO-0000-03

Brannkontroll - Sikre rom - Rengjøring

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Rengjøring av sikre rom
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BRO-0000-04

Brannkontroll - Sikre rom - Tilstand

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilstand på Sikre rom
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at Sikre rom er ryddig
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at dører/porter/trapper til sikre rom ikke er blokkert og kan åpnes
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller lås/panikkbeslag på dører/porter til Sikre rom
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at innholdsliste er tilgjengelig i Sikre rom
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller innhold i Sikre rom
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller toalett i Sikre rom
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BRO-0000-05

Brannkontroll - Brannvannspumpe

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilstand på brannvannspumpe
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå H
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller merking av brannvannspumpe
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Rapport/sjekkliste mottatt fra ekstern entreprenør
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BRO-0000-06

Brannkontroll - Brannvann - påsett

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller brannvannspåsett fra kum
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Rapport/sjekkliste mottatt fra ekstern entreprenør
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BRO-0000-07

Brannkontroll - Brannvann - tilførselspunkt - tørr ledning

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Sjekk tilførselspunkt for lekkasjer ved trykktesting
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BRO-0000-08

Brannkontroll - Brannvann - tilførselspunkt - fyllt ledning

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Sjekk tilførselspunkt for lekkasjer ved trykktesting
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BRO-0000-09

Brannkontroll - Brannvann - tilførselspunkt - trykksatt ledning

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Sjekk tilførselspunkt for lekkasjer ved trykktesting
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BRO-0000-10

Brannkontroll - Seksjoneringsventil - elektrisk

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilgjengelighet til seksjoneringsventil på brannvannsledning
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller funksjon til elektronisk styrt seksjoneringsventil
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller merking av seksjoneringsventil
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i Banedata.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BRO-0000-11

Brannkontroll - Seksjoneringsventil - håndstilt

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilgjengelighet til seksjoneringsventil på brannvannsledning
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller funksjon til håndstilt seksjoneringsventil
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller merking av seksjoneringsventil
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i Banedata.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BRO-0000-12

Brannkontroll - Brannvannsledning - luftventil

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilgjengelighet til lufteventil på brannvannsledning
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller funksjon til lufteventil
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller merking av lufteventil
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i Banedata.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BRO-0000-13

Brannkontroll - Brannvannsledning - tappeventil

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilgjengelighet til tappeventil på brannvannsledning
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller funksjon til tappeventil
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller merking av tappeventil
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i Banedata.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BRO-0000-14

Brannkontroll - Brannvann - Brannvannsuttak og ventil i kum

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilgjengelighet til brannvannsventil
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilstand på kum
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilstand på kumlokk, at det ligger stabilt og er på plass
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller funksjon til brannvannsuttak/påkobling
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller funksjon til brannvannsventil
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller merking av brannvannskum
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i Banedata.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BRO-0000-15

Brannkontroll - Brannvann - Brannvannsuttak og ventil på vegg

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilgjengelighet til brannvannsventil
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller funksjon til brannvannsuttak/påkobling
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller funksjon til brannvannsventil
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller merking av brannvannsventil
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i Banedata.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BRO-0000-16

Brannkontroll - Brannslange

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilstand på brannslange
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller merking av brannslange
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Rapport/sjekkliste mottatt fra ekstern entreprenør
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BRO-0000-17

Brannkontroll - Brannvannsbasseng

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilstand
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Rapport/sjekkliste mottatt fra ekstern entreprenør
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BSU-0000-01

KU-BSU - Brannslokkingsutstyr

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at brannslukningsapparat er plassert på angitt sted
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller merking av brannslukningsapparat
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilgjengelighet og synlighet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller bruksanvisning
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at brannslukkeren ikke har synlig skader
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller trykkindikator
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sikringsplinten og plombering
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at dato for kontroll/service ikke er utgått
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpsdysen på slukkeren
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Pulverslukkeren snus på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BSU-0000-03

KU-BSU - Brannslokkingsutstyr B

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller vekt av slukkemiddelet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Utfør test av trykkindikator
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller apparatet for utvendige skader og korrosjon
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller etikett
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller betjeningsmekanismer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utløpsdysen
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller pulverets flyktighet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller slange
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller plombering av brannslukkeren
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Rapport/sjekkliste mottatt fra ekstern entreprenør
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-BSU-0000-04

KU-BSU - Brannslokkingsutstyr C

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Tømming/kontroll av slokkerens slokkemiddel
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Innvendig korrosjonskontroll
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Trykksetting av ny drivgass
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller vekt av slukkemiddelet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Utfør test av trykkindikator
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller apparatet for utvendige skader og korrosjon
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller etikett
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller betjeningsmekanismer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utløpsdysen
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller pulverets flyktighet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller slange
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Kontroller plombering av brannslukkeren
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Rapport/sjekkliste mottatt fra ekstern entreprenør
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-DPO-0000-01

Brannkontroll - Motorstyrt dør/port

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at motorstyrt dør/port i rømningsvei ikke er blokkert
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Funksjonsteste motorstyrt dør/port i rømningsvei
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i Banedata.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-FOB-0000-01

Fjellkontroll vurdering av risiko og arbeid

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Vurder ny risiko
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Vurder behov for arbeid
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen
 

KU-FVT-0000-01

Frost- og vannsikring, Oldroydplater

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller om det er antydning til delaminering mellom membran og duk. Hvis man avdekker delaminering bør man vurdere å fjerne basaltduk.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller om festeanordning er løsnet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller festeanordning for nedbøyning
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller avstand mellom vann- og frostsikringsplater/duk og nærmeste spenningsførende komponent (f.eks. isolator).
Kommentar TRV-02929: Klaringer i luft for bevegelig innspente liner: For bevegelig innspente liner i kontaktledningsanlegget kan klaringene som er angitt i punkt c) (fra EN 50124-1) mot jord i luft, reduseres til 150 mm (statisk klaring) og 100 mm (dynamisk klaring).
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at tilslutninger og skjøter er tette og riktig festet.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Daniel Raknes
 

KU-FVT-0000-02

Frost- og vannsikring, EPS skumpl, Giertsenduk, Gummimatter, Ubeskyttet PE-skum

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller om festeanordning er løsnet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller festeanordning for nedbøyning
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller avstand mellom vann- og frostsikringsplater/duk og nærmeste spenningsførende komponent (f.eks. isolator).
Kommentar TRV-02929: Klaringer i luft for bevegelig innspente liner: For bevegelig innspente liner i kontaktledningsanlegget kan klaringene som er angitt i punkt c) (fra EN 50124-1) mot jord i luft, reduseres til 150 mm (statisk klaring) og 100 mm (dynamisk klaring).
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at tilslutninger og skjøter er tette og riktig festet.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Daniel Raknes

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-GJE-0000-01

Gjerder og grinder

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller gjerde og grinder for skader og defekter.
Kommentar Når gjerdet ikke tilfredsstiller formålet det er gjerdet for, skal vedlikehold utføres
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-GJE-0000-02

Områdesikring – hotspots - gjerder og manuelle porter

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at gjerdet er merket med advarselskilt med maksimum 50 meter mellom hvert skilt
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at det ikke er mulig å krype under gjerdet, maksimum 10 cm glipe mellom underlaget og nedre kant av gjerdet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at gjerdeduken er hel
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at gjerdeduken er festet til stolpene
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at topp -piggtråd er stramme og festet (Hvis montert)
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at stolpene er godt festet i grunnen
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at det er etablert ryddebelte på innside og utsiden av gjerdet.
Kommentar Der det er mulig skal det være 3 meter på hver side av gjerdet.
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at det ikke står noe inntil gjerdet på utsiden og/eller innsiden - som gjør det enklere å forsere gjerdet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at uvedkommende ikke kan klatre opp i trær stående inntil gjerdet.
Kommentar Det skal om mulig være ryddet for trær og busker i en bredde av 6 m (3 m på hver side av gjerdet).
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-GJE-0000-03

Områdesikring – hotspots - porter

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at alle porter er merket med advarselsskilt
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at porten er utstyrt med godkjent lås
Kommentar Eksisterende FG2, ny FG 3. Skyveport skal ha minimum 700 kg trekkraft i moment
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at port er sikret mot avløfting?
Kommentar For eksempel ved å bruke et spett
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Ved tofløyet port; Kontroller at porten er sikret i midten og at sikringen er avlåst
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at porten har samme høyde som gjerdet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at det ikke er mulig å krype under porten, maksimum 10 cm glipe mellom underlaget og nedre kant av porten
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at skruer i portsøyle er sikret mot avskuring
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-KFØ-0000-01

Kabelføring

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Er kabelføringen intakt?
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Er lokket på plass?
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Er kabelføringen i posisjon?
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-KFØ-0000-02

Brannkontroll - Kabelføring

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Er kabelføringen intakt?
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå H
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Er lokket på plass?
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå H
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Er kabelføringen i posisjon?
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-KUM-0000-01

Kum for drenering

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at kum er fri for masser, vannets høyde i kummen og at kumlokk er helt.
Kommentar
Dokumentreferanse Drenering_Kummer
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at innløp og utløp i kum er fritt for fremmedlegemer.
Kommentar
Dokumentreferanse Drenering_Kummer
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-LKG-0000-01

Lukket drenering - Lukket linjegrøft

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at lukket linjegrøft tar unna vannet. Ved mistanke om redusert kapasitet foretas mer inngående inspeksjon med bruk av stakebånd eller kamera.
Kommentar
Dokumentreferanse Lukket drenering
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-LKG-0000-02

Lukket drenering - Lukket drensgrøft

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at lukket drensgrøft tar unna vannet. Ved mistanke om redusert kapasitet foretas mer inngående inspeksjon med bruk av stakebånd eller kamera.
Kommentar
Dokumentreferanse Lukket drenering
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-LKG-0000-03

Lukket drenering - Overvannsledning

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at overvannsledning tar unna vannet. Ved mistanke om redusert kapasitet foretas mer inngående inspeksjon med bruk av stakebånd eller kamera.
Kommentar
Dokumentreferanse Lukket drenering
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-MBL-0000-01

Målebolt

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at målebolt sitter fast og ikke er skadd/deformert.
Kommentar Ved skadd/deformert målebolt bør det etableres ny bolt.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Mål avstand mellom målebolter med skyvelær eller målestav.
Kommentar Grenseverdier baseres på ingeniørgeologisk vurdering eller lokalkunnskap.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

 
Kari Nygaard Pedersen
 

KU-MTV-0000-01

Minste tverrsnitt

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av minste tverrsnitt og frittromsprofil med registreringer av innskrenkinger ved hjelp av laserscanning eller andre målinger
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Vurdere behov for kontroll av frittromsprofil. Kontrollen skal gjennomføres for de frittromsprofiler som tillates fremført på strekningen. Ved arbeid som kan flytte sporet (eventuelt at spor er flyttet) skal følgende kontroll gjennomføres: * Innmåling av spor før/etter arbeid * Scanning av profil
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

 
 

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-OPG-0000-01

Åpen drenering - Linjegrøft

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at linjegrøft har tilstrekkelig kapasitet, tett bunn og at det ikke vokser busker i grøften. Inspiser skjæring for skader etter vann.
Kommentar
Dokumentreferanse Åpen drenering
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-OPG-0000-02

Åpen drenering - Terrenggrøft

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at terrenggrøft har tilstrekkelig kapasitet, tett bunn og at det ikke vokser busker i grøften. Inspiser skjæring for skader etter vann.
Kommentar
Dokumentreferanse Åpen drenering
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-REN-0000-01

Stikkrenne ordinær

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at stikkrenna har tilstrekkelig kapasitet, at den ikke er gjenslammet eller har isproblemer. Tidspunkt for gjennomføring i henhold til lokale klima og terrengforhold.
Kommentar
Dokumentreferanse Stikkrenner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at stikkrenna ikke er skadet eller har lekkasjer ved innløp, utløp eller i renna. Innspiser fylling for skader etter vann.
Kommentar
Dokumentreferanse Stikkrenner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-REN-0000-02

Stikkrenne fyllingsmateriale silt/finsand uten alternativ dreneringsvei

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at stikkrenna har tilstrekkelig kapasitet, at den ikke er gjenslammet eller har isproblemer. Tidspunkt for gjennomføring i henhold til lokale klima og terrengforhold.
Kommentar
Dokumentreferanse Stikkrenner
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at stikkrenna ikke er skadet eller har lekkasjer ved innløp, utløp eller i renna. Innspiser fylling for skader etter vann.
Kommentar
Dokumentreferanse Stikkrenner
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at nedbørsfeltet ikke er endret slik at det fører til økt vannføring i stikkrenna. Typiske endringer kan være veibygging, ras, snauhogst osv.
Kommentar
Dokumentreferanse Stikkrenner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller økt fare for erosjon i nedbørsfeltet
Kommentar
Dokumentreferanse Stikkrenner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-REN-0000-03

Bekketunnel

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at bekketunnel har tilstrekkelig kapasitet (tverrsnittsreduksjon). Tidspunkt for gjennomføring i henhold til lokale klima og terrengforhold.
Kommentar
Dokumentreferanse Stikkrenner
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at bekketunnel ikke er skadet ved innløp (korrekt innløp), skade på selve løpet og erosjon ved utløp.
Kommentar
Dokumentreferanse Stikkrenner
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-SDF-0000-01

Sideterreng fjell

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller for sprekkavløste blokker/ustabilt fjell
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller eventuell fjellsikring
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller for eventuell rotsprengning
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-SDF-0000-02

Sideterreng fjell - Kontroll med ingeniørgeolog

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Raskartlegging
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold
Intervall 72
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-SDL-0000-01

Sideterreng løsmasse

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at drensveier er åpne
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller for eventuelle erosjonsskader
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller om det er endringer i terrenget som følge av skogsdrift, asfalt, nye stikkrenner eller byggeaktivitet.
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller for sig/sprekk i løsmasse
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen
 

KU-SDL-0000-02

Sideterreng løsmasse - kontroll med geotekniker

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontrollbefaring
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikeholdshåndboka, P-7.4.3
Intervall 120
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen
 

KU-SDL-0000-03

Sideterreng løsmasse - 24 mnd kontroll av 8 i3 - sideterreng løsmasse - kontroll med geotekniker - kvikkleire

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at drensveier er åpne.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller for eventuelle erosjonsskader.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller om det er endringer i terrenget som følge av skogsdrift, asfalt, nye stikkrenner eller byggeaktivitet.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller for sig/sprekk i løsmasse.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

{{page>:ga_bunn}

Hans Svee

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-SIM-0000-01

Ras- og fanggjerde

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sikringsnett for fylling av stein
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller fangvoll mot fylling av masser
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-SIM-0000-02

Ras- og fanggjerde - Ingeniørkontroll

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilstand til sikringsnett. Kontroller nett og innfesting for skader og korrosjon.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-SNV-0000-01

Snøskjerm

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller snøskjerm med fundament for skade
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-STM-0000-01

Støttemur og forbygninger - Ingeniørkontroll

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontrollere forbygninger mot elv/sjø for stabilitet og erosjon.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller posisjon og tilstand til støttemur.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-STM-0000-02

Støttemur og forbygninger

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Fjern eventuell vegetasjon på støttemur.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-STS-0000-01

Støyskjerm

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller fundamenteringen av støyskjerm
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller støyskjerm for skade
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-SVS-0000-01

Svingskiver

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller svingtapp. Smøres etter behov.
Kommentar Smøring må vurderes ut fra bruk og svingskivens konstruksjon.
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av hjul, skinne og murkrans. Rengjøring av krans.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller drivverk.
Kommentar Flere ulike typer drivverk. Kontroll tilpasses type og bruk.
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller «bjelkebroen av stål» for korrosjon og skader. Rengjøring av gruben.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-TAS-0000-01

Trykkavlastningssjakt - Tunnel

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at ristene er hele, ligger på plass, er festet, og at de ikke er tilstoppet med nedfall
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-TUN-0000-01

Fjelltunnel

Aktivitetsnr.: 900

Arbeidsbeskrivelse Kontroller manuelle brannslukningsapparater
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 910

Arbeidsbeskrivelse Kontroller nødskilter (ikke lysende)
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 915

Arbeidsbeskrivelse Kontroller km-merker i tunnel
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 920

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at gangbaner ikke er blokkert
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 930

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at håndløpere er uskadd
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 940

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at kabelkanallokk ligger sammenhengende og er stabile
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 950

Arbeidsbeskrivelse Kontroller ballastplanering (planeres slett)
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller påhugg og forskjæring
Kommentar Kontroller og rensk av løst fjell i påhugg og forskjæringer inkludert kontroll av bolter. Ved problemområder skal forvalter varsles og spesialinspeksjon av geolog utføres. Påhugg omfatter området 10 m utenfor tunnelåpningen og 10 m inn i tunnelen.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller fjell i tunnelløp
Kommentar Kontroll og rensk av løst fjell i tunnelløp inkludert kontroll av bolter. Ved problemområder skal forvalter varsles og spesialinspeksjon av geolog utføres. Påhugg omfatter området 10 m utenfor tunnelåpningen og 10 m inn i tunnelen.
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller vann- og frostsikringsmidler
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Fjerne is i tunnelløp
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Fjerne is i påhugg og forskjæringer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-TUN-0000-02

Løsmassetunnel - Betong

Aktivitetsnr.: 900

Arbeidsbeskrivelse Kontroller manuelle brannslukningsapparater
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 910

Arbeidsbeskrivelse Kontroller nødskilter (ikke lysende)
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 915

Arbeidsbeskrivelse Kontroller km-merker i tunnel
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 920

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at gangbaner ikke er blokkert
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 930

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at håndløpere er uskadd
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 940

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at kabelkanallokk ligger sammenhengende og er stabile
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 950

Arbeidsbeskrivelse Kontroller ballastplanering (planeres slett)
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Ingeniørkontroll - Kontroller betonghvelv for skade
Kommentar Kontroller hvelv for forvitring, sprekkdannelser, armeringskorrosjon, vanninntrenging.
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-TUN-0000-03

Løsmassetunnel - Stål

Aktivitetsnr.: 900

Arbeidsbeskrivelse Kontroller manuelle brannslukningsapparater
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 910

Arbeidsbeskrivelse Kontroller nødskilter (ikke lysende)
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 915

Arbeidsbeskrivelse Kontroller km-merker i tunnel
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 920

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at gangbaner ikke er blokkert
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 930

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at håndløpere er uskadd
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 940

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at kabelkanallokk ligger sammenhengende og er stabile
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 950

Arbeidsbeskrivelse Kontroller ballastplanering (planeres slett)
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Ingeniørkontroll - Kontroller stålhvelv for skade
Kommentar Kontroller hvelv for korrosjon, deformasjoner, lekkasje og andre skader
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-TUN-0000-04

Snøoverbygg - Tre

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller snøoverbygg for skade
Kommentar Kontroll av bærende element, vegger og tak.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at det er ryddig og ikke lagret brennbart materiale. (Utføres om våren)
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-TUN-0000-05

Snøoverbygg - Betong

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller snøoverbygg for skade
Kommentar Kontroll av bærende element, vegger og tak.
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at det er ryddig og ikke lagret brennbart materiale. (Utføres om våren)
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-TUN-0000-06

Rasoverbygg

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Ingeniørkontroll - Kontroller rasoverbygg for skade
Kommentar Kontroller for forvitring og skader i betong og fundament
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Ingeniørkontroll - Kontroller støtpute for nedfall av stein
Kommentar Intervall må vurderes lokalt
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-TUN-0000-07

Fjelltunnel - Ingeniørkontroll

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller betong i portal
Kommentar Her vil det komme en referanse til en beskrivelse av hvordan ingeniørkontrollen skal gjennomføres når denne kommer på plass i Proarc
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller betonghvelv
Kommentar Her vil det komme en referanse til en beskrivelse av hvordan ingeniørkontrollen skal gjennomføres når denne kommer på plass i Proarc
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sprøytebetong i tunnel
Kommentar Her vil det komme en referanse til en beskrivelse av hvordan ingeniørkontrollen skal gjennomføres når denne kommer på plass i Proarc
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller påhugg og forskjæring
Kommentar Her vil det komme en referanse til en beskrivelse av hvordan ingeniørkontrollen skal gjennomføres når denne kommer på plass i Proarc
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller fjell i tunnelløp
Kommentar Her vil det komme en referanse til en beskrivelse av hvordan ingeniørkontrollen skal gjennomføres når denne kommer på plass i Proarc
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller vann- og frostsikringsmidler
Kommentar Her vil det komme en referanse til en beskrivelse av hvordan ingeniørkontrollen skal gjennomføres når denne kommer på plass i Proarc
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-TUN-0000-10

Tunnel - Sikringskontroll Linjen

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at dører til nødutganger ikke er blokkert og kan åpnes
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at dører fra rømningsvei og ut i det fri ikke er blokkkert og kan åpnes
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at dører ut fra sikre rom ikke er blokkert og kan åpnes
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1025

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at rømnnigsveier i tunnel ikke er blokkert
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Foreta trykktesting av brannvannsledning
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller beredskapsplasser
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller beredskapscontainere på beredskapsplasser
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller brannvannpåsett fra kum
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller brannvannsuttak og ventiler
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-TUN-0000-11

Tunnel - Sikringskontroll Elektro

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller strobelamper ved nødutganger
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller nødlys ved nødutganger og fra sikre rom
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller ledelys over planoverganger ved nødutganger
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller belysning i sikre rom
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller ventilasjon i sikre rom
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller oppvarming i sikre rom
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Foreta batteriutladetest på backup batterier i sikre rom
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-TUN-0000-12

Vifteinnfesting - tunnelvifter - Gevingåsen tunnel - Utstyrsspesifikk rutine

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller vifteoppheng for synlige skader
Kommentar
Dokumentreferanse Se notat- Anbefalt vedlikehold av innfesting av vifter, Gevingåsen tunnel datert 7.12.2017
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller vifteinnfesting for fuktutslag i betongen rundt gjennomføringen for bergbolter
Kommentar
Dokumentreferanse Anbefalt vedlikehold av innfesting av vifter, Gevingåsen tunnel
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller vifteinnfesting for fuktutslag i betongen rundt innfestingsplatene
Kommentar
Dokumentreferanse Anbefalt vedlikehold av innfesting av vifter, Gevingåsen tunnel
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at det er en spalte mellom innfestingsplate og vifte
Kommentar Dette er for å sikre at viftene henger på vibrasjonsdemperen
Dokumentreferanse Anbefalt vedlikehold av innfesting av vifter, Gevingåsen tunnel
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller en mutter av hver innfestingstype
Kommentar Dersom det avdekkes noen som ikke sitter kontroller flere muttere. Det er tilstrekkelig å teste/ dra til med en fastnøkkel. Merk ! Skruer for innfesting av vifte til vifteoppheng skal IKKE strammes.
Dokumentreferanse Anbefalt vedlikehold av innfesting av vifter, Gevingåsen tunnel
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-V
Merknad

Viktige bolter for kontroll, antall:

Vertikal bergbolt - hovedinnfestingsplate; 8 stk

Hovedinnfestingsplate - avstivingsstag; 8+4 (Langsgående + tverrgående)

Tverrgående plater mellom hovedinnfestingsplater; 4

Skjøtehylser avstivingsstag; 2 x 8 + 2x? (Alle langsgående + eventuelle tverrgående, 2 punkt pr. skjøtehylse

Limankerplate - avstivingsstag; 8 + 4 (Langsgående + tverrgående)

Limankere i limankerplate; 4×12 (4 limankere i 12 plater)


 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-TVS-0000-01

Brannkontroll - Tverrslag i tunnel

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller adkomst til tverrslag/rømningsvei
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at tverrslag/rømningsvei er ryddig
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at dører/porter til tverrslag/rømningsvei ikke er blokkert og kan åpnes
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller lås/panikkbeslag på dører/porter til tverrslag/rømningsvei
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at dører til nødutgang ikke er blokkert og kan åpnes
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller lås/panikkbeslag på dører til nødutgang
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller eventuelle håndløpere i tverrslag/rømningsvei
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller veidekke/kumlokk/kabelkanallokk i rømningsvei
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang
Type FV

 
Kari Nygaard Pedersen