Innholdsfortegnelse

Samling SA - Signal


Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-AKD-0000-01

Akustiskdetektor

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon etter mekaniske skader på luken på skapet. Se at den fritt kan åpnes/lukkes.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 2.3 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon etter mekaniske skader på åpne-/lukke-sensor på skapet. Sjekk at sensoren ikke er løsnet
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 2.4 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon etter mekaniske skader på åpne-/lukke-motor på skapet
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 2.5 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon etter mekaniske skader på gummistopper til luke på skapet
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 2.7 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon etter mekaniske skader på skapets utvendige koblingsboks for sensorer (TBD).
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 2.10 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon etter mekaniske skader på drivaksling til kjede på skapet
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 2.6 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Sjekk slakken på kjede. Kjede skal ikke kunne trykkes sammen mer enn 20mm.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 4.1 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Sjekk at kjede ikke er mekanisk skadet og er tilstrekkelig smurt.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 4.2+4.3 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Sjekk at drivakslingens deler er ikke kan beveges i forhold til hverandre. Eventuelt fest med Loctite.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 5.1+5.2 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Sjekk at armen som aktiverer lukke/åpne sensor og armen for maks utslag på drivaksling ikke har løsnet
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 5.3 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon for mekaniske skader og sikker innfesting på RFID leser høyre og venstre side
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.2 - 1.1 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon retning på RFID leser.
Leseren skal være parallell med sporet (innenfor ±10 grader).
Sikt fra 5 meter før og etter leseren avstanden til sporet om sporet er rett skal være konstant,
viss ikke løsne leseren og juster til riktig vinkel.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual.
Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.2 - 2.1 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1130

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at feste og justeringsskruene på RFID leseren ikke er korrodert.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual.
Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.2 - 3.1 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1140

Arbeidsbeskrivelse Kontroller og korriger om nødvendig at RFID leseren er skrudd fast.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual.
Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.2 - 3.2 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1150

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon for mekaniske skader wake-up sensor høyre og venstre side (plassert 80 meter før detektorene).
Sjekk plastdeksel og brakett, skrapemerker er normalt se etter sprekker og deformasjoner.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.5- 1.1 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1160

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon for mekaniske skader og sikker innfesting av kabel og kabelgjennomføring til wake-up sensor.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.5 - 1.3 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1170

Arbeidsbeskrivelse Kontroller og korriger om nødvendig at braketten til wake-up sensoren er forsvarlig festet til sporet. NB:Om dette er nødvendig skal systemansvarlig varsles da ny justering kan være nødvendig..
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.5 - 2.1 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1180

Arbeidsbeskrivelse Kontroller og korriger om nødvendig at avstanden mellom bunnen av wake-up sensoren og ballasten er minimum 50mm og at kabel er forlagt slik at ønødvendig last på kabelgjennomføringen unngås. Er avstanden for liten grav ut ballast under sensoren.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.5 - 3.1 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1190

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon for mekaniske skader og sikker innfesting av utvendig koblingsboks (SOPP) (TDB) til wake-up sensor.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.5 - 4.1 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1200

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at utvendig koblingsboks (SOPP) (TDB) til wake-up er forsvarlig plassert i bakken uten betydlige tegn til erosjon eller setninger i grunnen.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.5 - 4.2 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1210

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kabel og kabelgjennomføring mellom wake-up sensor og koblingsboks (SOPP) (TDB) til wake-up sensor.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.5 - 5.1 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1220

Arbeidsbeskrivelse Fjern plastdeksel på wake-up sensor og kontroller og eventuelt korriger innfestingen av kabel. Sjekk at sensorhode (den delen med LED nærmest skinna) er forsvarlig festet både til braketten og sensorhuset.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.5 - 6.1+6.2 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1230

Arbeidsbeskrivelse Kontroller aktivering av wakeup sensoren ved å føre et metall objekt frem og tilbake over den, luken i skapet til akustisk detektor skal åpne og stå åpen i 30 sekunder.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.5 - 7.1 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1240

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av brakett til hastighetssensor for mekaniske skader og at muttere av type M20 ikke har løsnet
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.3 - 1.1+1.2 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1250

Arbeidsbeskrivelse Sjekk at armen med mottakersensor for hastighetssensor har 50mm klaring til pukken. Om ikke, juster pukken under armen slik at det blir anbefalt klaring
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.3 - 2.1 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1260

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kabel og kabelgjennomføring mellom hastighetssensor sensor og koblingsboks(TDB) til hastighetssensor.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.3 - 3.1 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1270

Arbeidsbeskrivelse Sjekk at optisk sender og mottaker er forsvarlig festet til braketten og at det ikke er noen løse eller ødelagte kabler.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.3 - 4.1+4.2+43.3 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1280

Arbeidsbeskrivelse Sjekk at LED (lysdiode) som viser at de optiske senderen er på lyser.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.3 - 4.4 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1290

Arbeidsbeskrivelse Sjekk at LED (lysdiode) på de optiske mottakerne lyser når den får signal og er mørk når den ikke får signal. Om ikke juster sender og mottaker i forhold til hverandre slik at signal fra sender treffer mottaker
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.3 - 4.5 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1300

Arbeidsbeskrivelse Sjekk at de optiske sensorene er fri for støv, salt, snø osv.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.3 - 4.6 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1310

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon for mekaniske skader Auxsensor høyre og venstre side. Sjekk plastdeksel og brakket, skrapemerker er normalt se etter sprekker og deformasjoner spesielt nær kabelgjennomføring
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.4 - 1.1 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1320

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon for mekaniske skader og sikker innfesting av kabel og kabelgjennomføring til AUX sensor.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.4 - 1.3 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1330

Arbeidsbeskrivelse Kontroller og korriger om nødvendig at bracketen til AUX sensoren er forsvarlig festet til sporet. NB:Om dette er nødvendig skal systemansvarlig varsles da ny justering kan være nødvendig..
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.4 - 2.1 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1340

Arbeidsbeskrivelse Kontroller og korriger om nødvendig at avstanden mellom bunnen av AUX sensoren og ballasten er minimum 50mm og at kabel er forlagt slik at ønødvendig last på kabelgjennomføringen unngås. Er avstanden for liten grav ut ballast under sensoren.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.4 - 3.1 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1350

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kabel og kabelgjennomføring mellom AUXsensor og koblingsboks(TDB) til AUXsensor.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.4 - 4.1 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1360

Arbeidsbeskrivelse Fjern plastdeksel på wake-up sensor og kontroller og eventuell korriger innfestingen, sjekk at sensorhode (den delen med LED nærmest skinna) er forsvarlig festet både til braketten og sensor huset.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.4 - 5.1+5.2 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1370

Arbeidsbeskrivelse Før et magnetisk objekt over AUX sensoren og trigg sensoren. LED på sensor skal skifte farge fra grønn til orange, og tilbake til grønt så fort det magnetiske objektet fjernes. Dvs ingen forsinkelse når det skal skifte tilbake til grønt.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.4 - 5.3 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1380

Arbeidsbeskrivelse Demonter utrusting i spor før sporarbeid. Utstyret remonteres og kontrolleres etter endt sporarbeid
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-AKD-0000-02

Akustiskdetektor - Forenklet FV kontroll

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller systemkomponentene for fysisk skade og eller hærverk
Kommentar Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse.
Dokumentreferanse Track IQ: 51-14-0001-UMA-870088-0/S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon)
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at skruer og bolter er tilskrudd
Kommentar
Dokumentreferanse Track IQ: 51-14-0001-UMA-870088-0/S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon)
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Rengjør utstyret utvendig (Skånsomt) for strøv og skitt/ snø og is
Kommentar
Dokumentreferanse Track IQ: 51-14-0001-UMA-870088-0/S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon)
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller skinnegangen i det området der detektoren er plassert mtp ujevnheter i skinnene, sveiser etc.
Kommentar
Dokumentreferanse Track IQ: 51-14-0001-UMA-870088-0/S.800880-32 (ProArc – Signal - Systemdokumentasjon)
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-APS-0000-01

13.a.7: Skap/Kiosk med varme- og kjøleanlegg

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller skap/kiosk for synlige skader, lekkasje, malingsavfall m.m.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at skap/kiosk står rett. Skap/kiosk som inneholder releer må stå absolutt rett.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Rengjør skap/kiosk. Det skal alltid ryddes etter avsluttet arbeid.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at kabelbeskyttelse og tetting rundt kabelinnføring er i orden.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at myggnetting for luftventiler er hele.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at dører slutter tett inntil, og at hengsler og hasper er iorden.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at låsen lett kan låses opp og igjen.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jordledning til skap/kiosk.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at det ikke er kontakt mellom releramme og returkrets (skinnejord) ved isolasjonsmåling.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at merking av utstyr og skap/kiosk-betegnelse er iorden.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Kontroller varme- og kjøleanlegg.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-APS-0000-02

13.a.8: Skap/Kiosk uten varme- og kjøleanlegg

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller skap/kiosk for synlige skader, lekkasje, malingsavfall m.m.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at skap/kiosk står rett. Skap/kiosk som inneholder releer må stå absolutt rett.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Rengjør skap/kiosk. Det skal alltid ryddes etter avsluttet arbeid.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at kabelbeskyttelse og tetting rundt kabelinnføring er i orden.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at myggnetting for luftventiler er hele.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at dører slutter tett inntil, og at hengsler og hasper er iorden.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at låsen lett kan låses opp og igjen.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jordledning til skap/kiosk.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at det ikke er kontakt mellom releramme og returkrets (skinnejord) ved isolasjonsmåling.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at merking av utstyr og skap/kiosk-betegnelse er iorden.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-ATB-0000-01

10.a.1: ATC - balise (Belastet område)

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller balise / balisekabel for synlige skader.
Kommentar Defekte deler skiftes, løse deler festes. Inspeksjon gjelder kun på stasjonsområder. Inspeksjonen gjelder på «belastede områder». Med belastede områder forståes områder som for eksempel er utsatt for påkjenninger ifm ferdsel eller snørydding, uavhengig om det er på stasjonsområder eller fri linje.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller balise / balisekabel for synlige skader.
Kommentar Defekte deler skiftes, løse deler festes.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-ATB-0000-02

10.a.X: ATC - balise (Ikke belastet område)

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller balise / balisekabel for synlige skader.
Kommentar Defekte deler skiftes, løse deler festes.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-ATK-0000-01

Kodere - Thales L90.5 LOKAL

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse LEU2000 - Kontroller at overspenningsbeskyttelsen er intakt
Kommentar Se etter store mengder sot, misfarging, tydelig ødelagte komponenter, løse komponenter, osv. (Dekslet over overspenningsbeskyttelsene er transparent.)
Dokumentreferanse S.999244-000
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse LEU2000 - Kontroller at LEU strømforsyningsspenningen er innenfor spesifikasjon
Kommentar Bruk måleskjema XXXXXX. Dersom det er utenfor de gitte toleransene, henvises det til vedlikeholdsmanualen.
Dokumentreferanse S.999244-000
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Sjekk status på lysdiodene på LEU2000
Kommentar Ved feil, følg prosedyrene i vedlikeholdsmanualen
Dokumentreferanse S.999244-000
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-AVI-0000-01

13.a.3: Avsporingsindikator

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at markeringsstolpe er i orden.
Kommentar Defekt stolpe byttes.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1005

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom.
Kommentar Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord
< 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom
< 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk
Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk.
Dokumentreferanse Vedlikehold_Annet_teknisk_utstyr
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller innfesting av avsporingsindikator for synlige skader.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av Ai.
Kommentar Ved kortslutning eller brudd i kabel til Ai i forsignalet skal kontrollrelet falle.
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller koplingspunkter
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kabelinnføring.
Kommentar All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller avsporingsindikator for synlige skader.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmål stikkkabel mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom.
Kommentar Minimum isolasjonsmotstand:
< 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom
< 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk
Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk.
Dokumentreferanse Vedlikehold_Annet_teknisk_utstyr
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-BAT-0000-21

Batteribytte 6 år

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Periodisk utskifting av batterier
Kommentar Periodisk utskifting av batterier skal gjøres i henhold til batteritype og forventet levetid.
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-BAT-0000-22

Batteribytte 10 år

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Periodisk utskifting av batterier
Kommentar Periodisk utskifting av batterier skal gjøres i henhold til batteritype og forventet levetid.
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-BAT-0000-23

Batteribytte 12 år

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Periodisk utskifting av batterier
Kommentar Periodisk utskifting av batterier skal gjøres i henhold til batteritype og forventet levetid.
Dokumentreferanse
Intervall 144
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-BET-0000-01

8.a.15: Frikoblingsenhet

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av frikoplingsnøkkel.
Kommentar Kontroller at kontrollreelet ikke trekker til eller blir hengende når nøkkel taes ut og det samtidig kortsluttets i kabelen mellom lederne i kontrollkretsen for kontrollreleet.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller koplingspunkter
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-BET-0000-02

11.a.1: Stillerapparat)

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at stillerapparatet er fritt for støv og smuss, utvendig og innvendig. Påse at malingen ikke er skadet eller flasser av.
Kommentar
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at skjematisk sporplan stemmer overens med utvendig anlegg.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at stillerene ikke henger eller er slitt, og at stillerhåndtakene sitter fast og at de har riktig farve.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at amperemeteret i normalstilling står på null og gir utslag ved vekselomlegging (eventuelt indikeringslampe for nullstrøm)
For nyere anlegg uten amperémeter utgår punktet (nye NSI-63, NSB-78, NSB-94).
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at alle lampehetter er på plass og at de har riktig farve.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at alle lampene lyser.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at summerene virker tilfredsstillende.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller ledningsopplegget og klemlisttilkoplingene.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller om stillerbordet trenger rengjøring eller oppussing. Se også på beskyttelsesplaten (plastplaten).
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at reserveutstyr, lamper, sikringer m.m. er tilstede.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Plomber stillerapparatet.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-BET-0000-03

Bryter og sikringsskap

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at bryter- og sikringsskap er fritt for støv og smuss, både utvendig og innvendig. Påse at malingen ikke er skadet eller flasser av.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller ledningsopplegget og klemlisttilkoplingene. Se etter løse tilkoplinger og isolasjonsfeil, og at det ikke er berøringsfare ved tilkoplingene for 220 V.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at sikringene er hele, har riktig sikringsstørrelse og er tilfredsstillende merket.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at alle brytere fungerer, og at merkingen er tilfredsstillende (for anlegg med bryterskap)
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at tavleinstrumentene viser riktig verdier.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Påse at bryterskapet er plombert
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V
Merknad
a: Tidligere AR nummer SA-SIK-0000-10
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-BET-0000-04

12.a.7: Stillerapparat 1, 2 og 3 for anlegg for enkelt innkjørsignal

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at stillerapparatene er frie for støv og smuss, utvendig og innvendig. Påse at malingen ikke er skadet eller flasser av.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at stillerene ikke henger eller er slitt, og at stillerhåndtakene sitter fast og at de har riktig farve.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at alle lampehetter er på plass og at de har riktig farve.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at alle lampene lyser.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller ledningsopplegget og klemlisttilkoplingene.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller om stillerbordet trenger rengjøring eller oppussing. Se også på beskyttelsesplaten (plastplaten).
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at reserveutstyr, lamper, sikringer m.m. er tilstede.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Plomber stillerapparatet.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-BLP-0000-01

Linjeblokk NSI-63 Blokkpostutrustning

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller spenning på blokkramme/hovedtransformator og rapporter måleverdier på måleskjema i blokkposthytte. Anlegget settes på fastlys før kontroll
Kommentar Spenning på blokkramme/hovedtransformator skal ikke avvike med mere enn 5% fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom.
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Signal/Vedlikehold/Forriglingsutrustning_h
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller likespenningen i anlegget og rapporter måleverdier på måleskjema i blokkposthytte
Kommentar Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Signal/Vedlikehold/Forriglingsutrustning_h
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller blinkfrekvens, og at signal lyser når blinkapparat stanser.
Kommentar Blinkfrekvens 60 +/- 2 blink pr. minutt.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller fotocellens funksjon
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at anleggets forskjellige deler er jordet til felles jordingsskinne.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at overspenningsbeskyttelse er i orden.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at komponentkortet er på plass i blokkposthytte.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i blokkposthytte.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at måleskjemaer er på plass i blokkposthytte.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1130

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i blokkposthytte.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1140

Arbeidsbeskrivelse Alle dokumenter skal være hele og lesbare.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1150

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1160

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at frekvensgrenserele fungerer. Aktiviteten skal ikke gjennomføres ved omformertype Jotek eller Eltek.
Kommentar Frekvensgrenserele skal koble ut spenning til sporfelter dersom toleranseverdiene 95 Hz ± 0,5% og 105 Hz ± 0,5% overskrides
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1180

Arbeidsbeskrivelse Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1190

Arbeidsbeskrivelse Mål strøm gjennom relespole for gullysreleer og rødlysreleer ved uttatt pære (daglys) og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. For LED-matrise: Bryt kabel i skillekniv på matrise
Kommentar Maksimal tillatt strøm gjennom kontrollreleets spole, ved uttatt pære, skal være mindre enn 70% av påstemplet frafallsverdi på releet.
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Signal/Vedlikehold/Lyssignal
Intervall 36
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1200

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmål innvendig anlegg.
Kommentar Minimum isolasjonsmotstand 250 KOhm mot jord. Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling. Tillatt meggespenning max 250 V.
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1210

Arbeidsbeskrivelse Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom.
Kommentar Frafallsverdi  ≥ 95 % og < 100 % av typeverdi for releet → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 95% av typeverdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under typeverdi → rele skiftes umiddelbart.
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Signal/Vedlikehold/Forriglingsutrustning_b_og_c
Intervall 36
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-BLP-0000-02

Linjeblokk NSI-84 Blokkpostutrustning

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller spenning på blokkramme/hovedtransformator og rapporter måleverdier på måleskjema i blokkposthytte.
Kommentar Spenning på blokkramme/hovedtransformator skal ikke avvike med mere enn 5% fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom.
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/PDF/Signal/552/Vedlegg/T5205h02.pdf
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller likespenningen i anlegget og rapporter måleverdier på måleskjema i blokkposthytte
Kommentar Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/PDF/Signal/552/Vedlegg/T5205h02.pdf
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jordfeilreleer.
Kommentar Jordfeilreleene skal tre i funksjon ved: EB - 220/230 V: 1000 Ω - 36/40 V: 300 Ω. TJ-1 - 220/230 V: 1000 Ω - 36/40 V: 1000 Ω. DSI 1978 - 220/230 V: 40 kΩ - 36/40 V: 40 kΩ
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller blinkfrekvens på blinkapparat. Kontroller at signalene lyser når blinkapparatet stanses.
Kommentar Blinkfrekvens 60 (+/-2) blink pr.min.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller fotocellens funksjon.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at anleggets forskjellige deler er jordet til felles jordingsskinne.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at overspenningsbeskyttelse er i orden.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller visuelt at ledninger er tilfredsstillende forlagt og utstyr er tilfredsstillende festet.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at komponentkortet er på plass i blokkposthytte.
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/PDF/Signal/552/Vedlegg/T5204d00.pdf
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i blokkposthytte.
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/PDF/Signal/552/Vedlegg/T5204e00.pdf
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at måleskjemaer er på plass i blokkposthytte.
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/PDF/Signal/552/Vedlegg/T5205h02.pdf
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i teknisk rom
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at merking av utstyr er på plass og er lesbart.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1130

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at relesatser er fri for synlige skader (Irr, brente kontakter, sprekker i rele)
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1140

Arbeidsbeskrivelse Kontroller koblingspunkter ved å trekke forsiktig i ledninger
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V
Hans Svee

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-BRO-0000-01

Brannkontroll - Inergenanlegg (Gass)

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilstand på brannslukningsanlegg
Kommentar Utføres i henhold til tekniske krav for type apparat. I kontrollen inngår tilgjengelighet og funksjon.«
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller merking av brannslukningsanlegg
Kommentar Det skal henge skilt/merke på gitt plassering. Vurder behov for utbedring, rengjøring og refleksevne.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Rapport/sjekkliste mottatt fra ekstern entreprenør
Kommentar Sjekkliste i henhold til type anlegg må ligge til grunn for service avtale. Signeres av entreprenør etter utført kontroll.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-BSU-0000-01

Brannslokkningsutstyr, Pulver eller CO2

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Visuell kontroll av brannslokker
Kommentar Myndighetskrav, NS3910
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 3
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at brannslokkeren er plassert på angitt sted
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Dersom dato for neste service passeres i løpet av neste 12 mnd -Bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av brannslokkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Har brannslokkeren synlige skader ? Hvis Ja -bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slokkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Er slokkerens bruksanvisning leselig -Hvis ikke -bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slokkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse For slokker med trykkindikator -Er trykket på det grønne feltet ? Hvis ikke -bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slokkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Er sikringen intakt og plombert ? Hvis ikke -bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slokkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Snu slokkeren på hodet og hør etter at pulveret rører på seg. Hvis pulveret ikke rører på seg -bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slokkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Tømming/ kontroll av slokkemiddel, Innvendig korrosjonskontroll, Trykksettting av ny drivgass samt kontroll av slokker
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B og C
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 120
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV PO

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-BSU-0000-02

Brannslokkningsutstyr, Håndslokker, Vann, skum og vannbasert

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Visuell kontroll av brannslokker
Kommentar Myndighetskrav, NS3910
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 3
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at brannslokkeren er plassert på angitt sted
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Dersom dato for neste service passeres i løpet av neste 12 mnd -Bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av brannslokkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Har brannslokkeren synlige skader ? Hvis Ja -bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slokkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Er slokkerens bruksanvisning leselig -Hvis ikke -bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slokkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse For slokker med trykkindikator -Er trykket på det grønne feltet ? Hvis ikke -bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slokkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Er sikringen intakt og plombert ? Hvis ikke -bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slokkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Snu slokkeren på hodet og hør etter at pulveret rører på seg. Hvis pulveret ikke rører på seg -bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slokkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Tømming/ kontroll av slokkemiddel, Innvendig korrosjonskontroll, Trykksettting av ny drivgass samt kontroll av slokker
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B og C
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 60
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV PO

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-BSU-0000-03

Brannkontroll - Brannslokkingsutstyr

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at brannslukningsapparat er plassert på angitt sted
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller merking av brannslukningsapparat
Kommentar Det skal henge skilt/merke på gitt plassering. Vurder behov for utbedring, rengjøring og refleksevne.
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilgjengelighet og synlighet
Kommentar Brannslukningsapparat skal være lett tilgjengelig og godt synlig.
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller bruksanvisning
Kommentar Bruksanvisning skal vende ut i rommet og være leselig.
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at brannslukkeren ikke har synlig skader
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller trykkindikator
Kommentar Trykket skal være på det grønne feltet.
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sikringsplinten og plombering
Kommentar Sikringsplinten skal være intakt og plombert.
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at dato for kontroll/service ikke er utgått
Kommentar Se etikett på slokkeren.
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpsdysen på slukkeren
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Pulverslukkeren snus på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek
Kommentar Skal kunne høre/føle at pulveret er løst/flyktig.
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-BSU-0000-05

Brannkontroll - Brannslokkingsutstyr B

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller vekt av slukkemiddelet
Kommentar Kontrollen skal dokumenteres og utføres av en sertifisert/godkjent person.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Utfør test av trykkindikator
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller apparatet for utvendige skader og korrosjon
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller etikett
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller betjeningsmekanismer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utløpsdysen
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller pulverets flyktighet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller slange
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller plombering av brannslukkeren
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Rapport/sjekkliste mottatt fra ekstern entreprenør
Kommentar Sjekkliste i henhold til type apparat må ligge til grunn for service avtale. Signeres av entreprenør etter utført kontroll.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-BSU-0000-06

Brannkontroll - Brannslokkingsutstyr C

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Tømming/kontroll av slokkerens slokkemiddel
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Innvendig korrosjonskontroll
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Trykksetting av ny drivgass
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller vekt av slukkemiddelet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Utfør test av trykkindikator
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller apparatet for utvendige skader og korrosjon
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller etikett
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller betjeningsmekanismer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utløpsdysen
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller pulverets flyktighet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller slange
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Kontroller plombering av brannslukkeren
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Rapport/sjekkliste mottatt fra ekstern entreprenør
Kommentar Sjekkliste i henhold til type apparat må ligge til grunn for service avtale. Signeres av entreprenør etter utført kontroll.
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-DRV-0000-01

Sporvekseldrivmaskin Siemens Bsg.9

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Press fett i utvendige smørenipler. Bør gjennomføres på høsten for å unngå vanninntrengning.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1005

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jording av drivmaskin til skinnegang.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller drivmaskinkasse og fester til sporvekselsviller.
Kommentar Drivmaskinkasse skal være hel og godt festet til sporvekselsviller.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Mål oppkjørskraften. Målte verdier som avviker fra de oppgitte verdier rapporteres til infrastruktureier.
Kommentar Krav 6 - 9 kN. Hvis oppkjørskraften er utenfor kravet skal drivmaskinen inn til revisjon.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Mål omstillingskraft. Målte verdier som avviker fra de oppgitte verdier rapporteres til infrastruktureier.
Kommentar Hvis omstillingskraft er >4 kN skal drivkraftkoplingen smøres. Hvis omstillingskraft er <3 kN skal drivmaskinen inn til revisjon.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Smør drivmaskin og press fett i innvendige smørenipler
Kommentar Dersom det finnes tegn til korrosjon, lekkasje mm. skal dette utbedres (f.eks. bytte pakning, smørenippel som er tett,…)
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Etterfyll olje på motor. Følg krav i vedlikeholdsmanualen.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kontaktbru for synlige skader (brente kontakter, korrosjon, sprekkdannelse)
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Press fett i nipler på kontaktbru. Følg krav i vedlikeholdsmanualen.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller stenger og linjal for synlige skader. Kontroller låseblikk og splittpinner. Skadde/defekte stenger skal byttes.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller stanghode for skade og sprekker. Skadd stanghode byttes.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller overgang mellom drivstang/kontrollstang og hode for korrosjon
Kommentar Ved synlig korrosjon skal stang og stanghode deles for kontroll av korrosjonsskade på justeringshakk. Skadde deler byttes ut.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Kontroller bremsemagnetfunksjon. Kontroller at bremesmagneten beveger seg under omstilling.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Kontroller låseblikk og splittpinner. Kjenn om disse er rustet fast. Hvis de er rustet fast skal de løsnes og smøres eller evt. byttes.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1130

Arbeidsbeskrivelse Kontroller nylonforinger. Bytt slitte nylonforinger eller sett iin spennforing ved ovale hull i tunge. Noter hvis spennforing mangler.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1140

Arbeidsbeskrivelse Kontroller 3 mm og 5 mm. Ved krum tunge skal UKV registreres på OB-faget.
Kommentar ≤ 3 mm i tungespiss,
≤ 9 mm i anleggsflate bak tungespiss
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1150

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmål objekt og stikkkabel mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom.
Kommentar Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord
< 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom
< 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk
Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk.
Dokumentreferanse Signal_Vedlikehold_Annet_teknisk_utstyr
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1155

Arbeidsbeskrivelse Kontroller låseblikk på stenger for skader. Defekt låseblikk må skiftes umiddelbart.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1160

Arbeidsbeskrivelse Kontroller drivstang for korrosjon / groptæring
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1180

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kontakter på kontaktbru.
Kommentar Fjern brannskader, eventuelt bytt kontaktbru.
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1190

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av sveivbryter.
Kommentar Kontroller at drivstrøm brytes.
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1200

Arbeidsbeskrivelse Kontroller koplingspunkter ved å trekke forsiktig i ledninger.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1210

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kabelinnføring.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1220

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom.
Kommentar Minimum isolasjonsmotstand:
< 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom
< 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk
Dokumentreferanse Vedlikehold_Annet_teknisk_utstyr
Intervall 36
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1230

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom.
Kommentar Minimum isolasjonsmotstand:
< 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom
< 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk
Dokumentreferanse Vedlikehold_Annet_teknisk_utstyr
Intervall 72
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1240

Arbeidsbeskrivelse Bytt drivmaskin og stenger.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 108
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1250

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom..
Kommentar Minimum isolasjonsmotstand:
< 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom
< 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk
Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk.
Dokumentreferanse Signal_Vedlikehold_Annet_teknisk_utstyr
Intervall ES
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1260

Arbeidsbeskrivelse Kontroller 3 mm og 5 mm.
Kommentar ≤ 3 mm i tungespiss,
≤ 9 mm i anleggsflate bak tungespiss
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1270

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjevningsjording for synlige skader. Erstatt/reparer defekt jordleder.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1300

Arbeidsbeskrivelse Etter oppkjøring skal kontaktbru byttes.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall EO
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1310

Arbeidsbeskrivelse Etter oppkjøring skal stanghoder og låseblikk byttes.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall EO
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-DRV-0000-02

Sporvekseldrivverk Siemens Integra KCA

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jording av drivmaskin
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilstand på kabeltilkoplinger
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller for synlige skader, maling og rustbeskyttelse
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller og rengjør merkinger
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller og rengjør innvendige deler i drivmaskin
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller og rengjør vendebrett og kontaktruller
Kommentar Brente kontakter bør byttes
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller magnetbrems for slitasje, spesielt for slitt bremsebelegg
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Mål oppkjørkraften (fastholdekraften). Målte verdier som avviker fra de oppgitte verdier rapporteres til infrastruktureier.
Kommentar Ikke oppkjørbar: ≥ 9,6KN,
Oppkjørbar: ≥ 6,6 KN
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Mål omleggingskraften. Målte verdier som avviker fra de oppgitte verdier rapporteres til infrastruktureier.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest deksel over sveivinnføring
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller feste av drivmaskin til kassesville
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Kontroller deksel med festeanordninger over kassesville
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Kontroller skinnebefestigelse og posisjon til kassesville
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1130

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at varmelement er festet til svillen
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1140

Arbeidsbeskrivelse Kontroller stenger og bolter for synlige skader og slitasje
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1150

Arbeidsbeskrivelse Kontroller låsmutter for drivstang
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1160

Arbeidsbeskrivelse Kontroller låseblikk og splittpinner
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1170

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av låsevei med målelær HEX 1022-3
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1180

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av endestilling med bladsøker MAW 5/1
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1190

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av låsebevegelse med skyvelær ZK 240/1
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1200

Arbeidsbeskrivelse Sett inn deler med fett, smør deler
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1210

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at M20 skruer på festebrakett er tiltrekt og sikret
Kommentar 300 Nm
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1220

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at sekskantmutter på bærestykke er tiltrekt
Kommentar 200 Nm
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1230

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at festeskruer M24 på glidesko er tiltrekt
Kommentar 200 Nm
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1240

Arbeidsbeskrivelse Kontroller 3 og 5 mm.
Kommentar ≤ 3 mm i tungespiss,
≤ 9 mm i anleggsflate bak tungespiss
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1250

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmål (armert og uarmert) stikkabel kabel mot jord. Målte verdier som avviker fra de oppgitte verdier rapporteres til infrastruktureier.
Kommentar Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord
< 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom
< 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk
Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1260

Arbeidsbeskrivelse Kontroller koplingspunkter
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1270

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kabelinnføring
Kommentar All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1280

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmål uarmert stikkkabel innbyrdes. Målte verdier som avviker fra de oppgitte verdier rapporteres til infrastruktureier.
Kommentar Minimum isolasjonsmotstand:
< 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom
< 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1290

Arbeidsbeskrivelse Bytt drivmaskin
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1300

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmål armert stikkkabel innbyrdes. Målte verdier som avviker fra de oppgitte verdier rapporteres til infrastruktureier.
Kommentar Minimum isolasjonsmotstand:
< 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom
< 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1310

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord
Kommentar Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord
< 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom
< 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1320

Arbeidsbeskrivelse Kontroller 3 og 5 mm.
Kommentar ≤ 3 mm i tungespiss,
≤ 9 mm i anleggsflate bak tungespiss
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1330

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jordleder for synlige skader
Kommentar Erstatt / reparer defekt jordleder.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1340

Arbeidsbeskrivelse Kontroller drivmaskin og stenger. Skadde deler skal byttes
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall TK-V
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV EO

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-DRV-0000-03

Sporvekseldrivmaskin Alstom

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jording av drivmaskin
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller for synlige skader, maling og rustbeskyttelse
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller og rengjør merkinger
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller deksel med festeanordninger over kassesville
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller skinnebefestigelse og posisjon til kassesville
Kommentar Kontroller at svilleforankringsboltene ikke er løse eller knekt, og at svilleforankringens tenner er i fullt inngrep
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller låseblikk
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at det ikke er ulyder i drivmaskinen under omlegging
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at det er kontroll med 2mm mellomlegg, men ikke kontroll med 4mm mellomlegg
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at plastisoleringer er uskadet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at fjæra som presser tilliggende tunge mot stokkskinne er aktivert og at tungen er tilliggende mot stokkskinnen
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at drenspluggen er løsnet og på plass i drenshullet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Press fett i smørenipler
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Kontroller mutre på stokkskinnebolter er tiltrekt
Kommentar 400 Nm på muttere, 550 Nm på låsemuttere
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1130

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at mikrobrytervarme fungerer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1140

Arbeidsbeskrivelse Kontroller mikrobrytere for irrdannelse
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1160

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmål stikkabel kabel mot jord. Målte verdier som avviker fra de oppgitte verdier rapporteres til infrastruktureier.
Kommentar Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord
< 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom
< 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk
Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1170

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kabelinnføring
Kommentar All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1180

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmål stikkabel innbyrdes. Målte verdier som avviker fra de oppgitte verdier rapporteres til infrastruktureier.
Kommentar Minimum isolasjonsmotstand:
< 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom
< 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1190

Arbeidsbeskrivelse Bytt motormoduler, låsemodul, snekkedrev
Kommentar 500000 omlegginger
Dokumentreferanse
Intervall 216
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1200

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord
Kommentar Minimum isolasjonsmotstand:
< 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom
< 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk
Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1210

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at det er kontroll med 2mm mellomlegg, men ikke kontroll med 4mm mellomlegg
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1220

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jordleder for synlige skader
Kommentar Erstatt / reparer defekt jordleder.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1230

Arbeidsbeskrivelse Bytt defekte tungebraketter og kontroller låse- og kontrollmodul.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall EO
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1240

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kabelinnføring.
Kommentar All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

SA-DRV-0000-04

Aktivitetsnr.: 900

Arbeidsbeskrivelse For å kunne utføre feildeteksjon, bruk sporvekseldrivmaskiner som sjelden er i bruk minst 'en gang hver tredje måned
Kommentar Hvis det er tvil om sporvekseldrivmaskinen har vært brukt i løpet av siste 3 mnd., ta kontakt med togleder.
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonell test av låsebevegelse
Kommentar Kontroller låsebevegelsen ved å trykke palen nedover og kontroller at minst 8 mm låsebevegelse kan oppnås. Utløser: Låsebevegelse = 8 mm. Resulterende aktivitet: Bytt glideplate (CM_Tu_CKA 12_5), hvis bytte av glideplate ikke er tilstrekkelig, bytt også pal (CM_Tu_CKA 12_6)
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Funksjonell verifisering av høydejusteringen til tungeruller
Kommentar Kontroller at alle tungerullene beveger seg fritt når sporvekselen omlegges i begge retninger, men ikke løfter tungene mer enn 3 mm. Utløser: Justert > 3mm eller høy friksjon ved bevegelse av tunge. Resulterende aktivitet: Utsted en arbeidsordre til baneavdelingen for å justere eller fjerne tungerulle
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller overdekningen til forbindelsesstangen.
Kommentar Mål overdekningen til forbindelsesstangen under palen på begge sider mot det nedskrående hjørnet ved starten av forbindelsesstangen. Dette gjøres i begge endeposisjoner. Vurder symmetrien til overdekningene. Utløser: Forbindelsesstangens overdekning er asymmetrisk (> 5mm) Resulterende aktivitet: Juster forbindelsesstangen (CM_Tu_CKA12_2)
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av friksjon på pal
Kommentar Kontroller at palene beveges til rett posisjon i begge retninger uten at overdreven kraft er nødvendiggrunnet friksjon i låsevei eller opplåsningsvei. Utløser: Sterk friksjon på palene under låsevei eller opplåsningsvei oppdaget. Resulterende aktivitet: Juster låsen i posisjon og kontroller resultatet og utfør alle TK-M, TK-F og TK-V for låsen på nytt, kontroller på sporvekseldrivmaskinen inngrepet til kontrollinjalene i begge endeposisjoner.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroll sideveis klaring på pal
Kommentar Kontroller om det er nødvendig sideveis klaring i bærestykket for å kunne takle temperatur temperaturforandringer. Utløser: Maksimal sideveis klaring er +/-10 mm, hvis man oppdager en sideveis klaring på =5 mm skal palene imidlertid justeres. Resulterende aktivitet: Juster sideveis klaring til palene i posisjon, og kontroller klaringen på nytt, kontroller på sporvekseldrivmaskinen inngrepet til kontrollinjalene i begge endeposisjoner.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Inspeksjon av sporvekseltunge i endeposisjoner
Kommentar Kontroller visuelt og med en 0,5 mm bladsøker i for begge endeposisjoner at det ikke er noe synlig mellomrom tungen og stokkskinnen kontrollert ved palen. Utløser: Mellom tunge og = 0,5 mm i angrepspunkt. Resulterende aktivitet: Juster palen og kontroller resultatet og utfør alle TK-M, TK-F og TK-V for låsen på nytt.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M
                                                     |  |  |

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Funksjonell sikkerhetstest for justering av låsesystem.
Kommentar Utfør en 3 mm kontroll ved pallåsen ved å plassere en 2 mm bladsøker mellom fraliggende tunge og stokkskinnen. Ved omlegging av sporvekseldrivmaskinen må ikke endeposisjonen nås. Gjenta denne kontrollen i motsatt endeposisjon. Utløser: Sporveksel når endeposisjon. Resulterende aktivitet: Juster låsesystemet og kontroller resultatet. Utfør alle TK-M, TK-F og TK-V for låsen på nytt, kontroller på sporvekseldrivmaskinen inngrepet til kontrollinjalene i begge endeposisjoner.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Funksjonell tilgjengelighetstest for justering av låsesystemet.
Kommentar Utfør 2 mm kontroll ved pallåsen ved å plassere en 2 mm bladsøker mellom fraliggende tunge og stokkskinnen. Ved omlegging av sporvekseldrivmaskinen skal endeposisjonen nås. Gjenta denne kontrollen i motsatt endeposisjon.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller den fraliggende sporvekseltungen.
Kommentar Mål tungeåpningen (avstand til stokkskinne) ved posisjonen til pal-låsen i begge endeposisjoner, og vurder om tungeåpningene er identiske og innenfor nominelle verdier. Utløser: Tungeåpningen asymmetrisk og/eller utenfor nominelle verdier i henhold til konfigureringsmatrisen til sporvekselutrustingen.Resulterende aktivitet: Juster låsen i posisjon og kontroller resultatet, og utfør alle TK-M, TK-F og TK-V for låsen på nytt, kontroller på sporvekseldrivmaskinen inngrepet til kontrollinjalene i begge endeposisjoner
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av klaring mellom forbindelsesstang og paler.
Kommentar Kontroller klaring under de bevegelige delene til palen og forbindelsesstangen innenfor alle sekvenser av omleggingsprosessen. Utløser: Pal eller forbindelsesstang beveges mot pukk eller en annen hindring. Klaring til pukk eller annen hindring er ikke tilstrekkelig. Resulterende aktivitet: Fjern pukk eller andre hindringer
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J

^ Type FV | TK-V | | |

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av klaring mellom tunger og stokkskinner.
Kommentar Se etter fremmedlegemer eller andre mulige hindringer mellom tunger og stokkskinnene. Utløser: Fremmedlegemer eller andre hindringer oppdaget. Resulterende aktivitet: Fjern fremmedlegemer eller andre hindringer
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av klaring mellom paler og stokkskinnefot.
Kommentar Kontroller den ulåste palen i begge endeposisjoner for klaring til stokkskinnefoten og for fremmedlegemer. Utløser: Fremmedlegemer eller andre hindringer oppdaget. Resulterende aktivitet: Fjern fremmedlegemer eller andre hindringer.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tiltrekkingsmomentet til låsemuttere på bærestykket
Kommentar Kontroller 200 Nm tiltrekkingsmoment for M20 (mutterstørrelse 30 mm) låsemuttere på bærestykket til skinnefoten (2 x 2)
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J

Aktivitetsnr.: 1130

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tiltrekkingsmomentet til de selvlåsende boltene for profilutjevningsstangen
Kommentar Kontroller 20 Nm tiltrekkingsmoment til M8 (mutterstørrelse 13 mm) selvlåsende bolter til profilutjevningsstengene som brukes til profilkompensasjonen (2 x 2)
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1140

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tiltrekkingsmomentet til eksenterboltene
Kommentar Kontroller 20 Nm tiltrekkingsmoment på M8 (mutterstørrelse 13 mm) bolt som fungerer som motpart og feste til eksenterbolten (2 x 1)
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1150

Arbeidsbeskrivelse Kontrollert tiltrekkingsmomentet til låsemuttere på forbindelsesstangen
Kommentar Kontroller 280 Nm tiltrekkingsmomentet for M20 (mutterstørrelse 30 mm) låsemutterne på forbindelsesstangen som kobler sammen forbindelsesstengene med midtstykket (4 x)
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1160

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tiltrekkingsmomentet til boltene på festebrakettene og låseblikk
Kommentar Kontroller at boltene på festebrakettene M24 (mutterstørrelse 39 mm) er strammet med minst 150 Nm moment og er festet med hodet inn i låseblikket (2 x 1), kontroller om låsepinnene er innsatt.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1170

Arbeidsbeskrivelse Vedlikehold glideflatene til pal-låsene
Kommentar Rengjør og smør glideflatene til pal-låsene
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1180

Arbeidsbeskrivelse Vedlikehold sidene på pal-låsen
Kommentar Rengjør og smør sidene på pal-låsene forsiktig
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1190

Arbeidsbeskrivelse Vedlikehold bærestykket til pal-låsen
Kommentar Rengjør og smør bærestykket forsiktig.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1200

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av lokk og deksler
Kommentar Kontroller at alle beskyttende lokk og deksler er til stede. Utløser: Lokk eller deksler mangler eller er feilmontert. Resulterende aktivitet: Sett på lokk eller deksler og monter dem på riktig måte.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1210

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av Vossloh-spennklemme
Kommentar Kontroller høydeforskjell mellom de to fjærarmene (4 x). Utløser: Høydeforskjell på fjærarmer overstiger 3 mm. Resulterende aktivitet: Juster strammingen til mutterne til fjærarmenes høydeforskjell er innenfor maksimalt 3 mm.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1580

Arbeidsbeskrivelse Funksjonell endelig kontroll av drivmaskin etter utført vedlikehold
Kommentar Etter alt preventivt vedlikehold og etterfølgende vedlikeholdstiltak er utført, omlegg sporvekselen to ganger i hver retning og kontroller korrekt funksjon visuelt og auditivt. Utløser: Fullført alle andre vedlikeholdsaktiviteter. Resulterende aktivitet: . Hvis en uregelmessighet oppdages, kontroller sporvekseldrivmaskin på nytt.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1220

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av drivmaskinens identifikasjonsskilt
Kommentar Kontroller ID-skiltet for drivmaskinen iht. skjematisk plan og at det er leselig. Utløser: Identifikasjonsskiltet mangler, er skadet eller uleselig. Resulterende aktivitet: Start produksjon av det bestemte identifikasjonsskiltet. Installer det nye skiltet når det er tilgjengelig.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1230

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av drivmaskinens jordingskabel
Kommentar Kontroller ID-skiltet for drivmaskinen iht. skjematisk plan og at det er leselig. Utløser: Identifikasjonsskiltet mangler, er skadet eller uleselig. Resulterende aktivitet: Start produksjon av det bestemte identifikasjonsskiltet. Installer det nye skiltet når det er tilgjengelig.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1240

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tiltrekkingsmoment på jordingskabelen.
Kommentar Stram forbindelsen på jordingsbolten på sporvekseldrivmaskinen [størrelse 24, moment 100Nm]. Stram forbindelsen til jordingskontakten på skinnen [størrelse 19, moment 80Nm].
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1250

Arbeidsbeskrivelse Funksjonell kontroll av sveivbryter med sveiv.
Kommentar Kontroller: 1) at dekselplaten hindrer innsetting av sveiven på sveivhjulet når sveivbryter er på. 2) at sveiven kan settes inn uhindret når sveivbryter er av. 3) at sveivbryteren ikke kan slås på når sveiven er satt inn. Utløser: 1) sveiven kan settes inn når sveivbryter er på. 2) sveiven kan ikke settes inn når sveivbryter er av. 3) sveivbryter kan skrus fra av til på mens sveiven er satt inn. Resulterende aktivitet: Juster sveivbryters deksel når funksjonen har feilet. Hvis sveivbryter ikke kan gi en riktig funksjon etter ny justering, bytt sveivbryter (CM_Tu_ELS710_12)«. 1) at dekselplaten hindrer innsetting av sveiven på sveivhjulet når sveivbryter er på. 2) at sveiven kan settes inn uhindret når sveivbryter er av. 3) at sveivbryteren ikke kan slås på når sveiven er satt inn. Utløser: 1) sveiven kan settes inn når sveivbryter er på. 2) sveiven kan ikke settes inn når sveivbryter er av. 3) sveivbryter kan skrus fra av til på mens sveiven er satt inn. Resulterende aktivitet: Juster sveivbryters deksel når funksjonen har feilet. Hvis sveivbryter ikke kan gi en riktig funksjon etter ny justering, bytt sveivbryter (CM_Tu_ELS710_12).
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1260

Arbeidsbeskrivelse Funksjonell kontroll av låsen til lokket.
Kommentar Lås og åpne lokket for å kontrollere at lås og klaff fungerer korrekt. Utløser: Lås sitter fast, hekter seg fast eller kan ikke oppnå låst eller ulåst posisjon. Resulterende aktivitet: Hvis låsen til lokket er vanskelig å betjene, kontroller at bolten fungerer riktig. Smør låsen om nødvendig. Hvis låsen til lokket fryser ved minusgrader, bruk et avisingsmiddel. Hvis reparasjon ikke er mulig, bytt selve lokket (CM_Tu_ELS710_11)
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1270

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av gummiforseglingen på drivmaskinlokket.
Kommentar Kontroller visuelt om lokkets gummiforsegling er på plass og intakt. Utløser: pakning er løs eller skadet. Resulterende aktivitet: Forsøk om det er mulig å reparere, hvis ikke bytt lokket (CM_Tu_ELS710_11).
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1280

Arbeidsbeskrivelse Visuell kontroll av drivmaskinen
Kommentar Kontroller at innsiden av sporvekseldrivmaskinen er ren og tørr, og at ventilasjonsåpninger og dreneringshull ikke er blokkert. Utløser: 1) skitt eller støv er oppdaget. 2) ventilasjon eller dreneringshull blokkert av fremmedlegeme. 3) vann eller fukt oppdaget. 4) sporveksel-drivmaskinen er fylt med vann. Resulterende aktivitet: 1) rengjør innsiden av sporvekseldrivmaskinen. 2) fjern og kast blokkering/ fremmedlegemene. 3) drener inntrengt vann, og fjern gjenværende fukt med en klut eller papirhåndkle. 4) Bytt sporvekseldrivmaskinen (CM_Tu_ELS710_15).
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1290

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av drivmaskinens posisjon.
Kommentar Kontroller visuelt at sporvekseldrivmaskinen er på linje med sporet (90°) og drivstangen (180°). Gjelder kun drivmaskiner som ikke er montert på kassesville. Utløser: Sporvekseldrivmaskin og stang er ikke på linje. Resulterende aktivitet: Juster sporvekseldrivmaskinen (CM_Tu_ELS710_16).
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1300

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tiltrekkingsmoment på boltene som fester drivmaskinen  til drivmaskinbraketten.
Kommentar Kontroller med momentnøkkel (200 Nm) at sporvekseldrivmaskinen er tilstrekkelig festet til drivmaskinbraketten.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1320

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av drivmaskinens enkelte komponenter.
Kommentar Utfør en visuell inspeksjon for å fastslå om de enkelte komponentene i sporvekseldrivmaskinen er skadet. Utløser: skade på komponenter oppdaget. Resulterende aktivitet: bytt skadet komponent / overordnet komponent (LRU) (se korrektiv vedlikeholdstabell for mer informasjon)
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1330

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av posisjonen til kabelbunt tilknyttet drivmodulen.
Kommentar Kontroller at kabelbunten sitter fast i kabelklemmen og ikke berører noen bevegelige deler. Utløser: Kabelbunten er ikke i riktig posisjon eller er i kontakt med bevegelige deler. Resulterende aktivitet: Fest kabelbunten på de angitte festeposisjonene.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1340

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av skader på kabelbunt tilknyttet drivmodulen
Kommentar Undersøk at isolasjonen av kabelbunten eller individuelle tråder ikke er skadet. Utløser: Kabelbuntens isolasjon er skadet. Resulterende aktivitet: Hvis kun isolasjonen er skadet, surr isolasjonsteip rundt den uskadde kobberlederen. Hvis en kobberleder er skadet, bytt drivmodulen (CM_Tu_ELS710_12).
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1350

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av posisjonen til kabelbunt tilknyttet kontaktsett.
Kommentar Kontroller at kabelbunten sitter fast i kabelklemmen og ikke berører noen bevegelige deler. Utløser: Kabelbunten er ikke i riktig posisjon eller er i kontakt med bevegelige deler. Resulterende aktivitet: Fest kabelbunten på de angitte festeposisjonene.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1360

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av skader på  kabelbunt tilknyttet kontaktsett.
Kommentar Undersøk at isolasjonen av kabelbunten eller individuelle kabler/tråder ikke er skadet. Utløser: Kabelbuntens isolasjon skadet. Resulterende aktivitet: Hvis kun isolasjonen er skadet, surr isolasjonsteip rundt den uskadde kobberlederen. Hvis en kobberleder er skadet, bytt kontaktsettene (CM_Tu_ELS710_8).
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1370

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av kontaktsettet.
Kommentar Kontroller at kontaktsettet for endeposisjoner er fri for skade, dvs. ikke viser tegn på mekanisk eller elektrisk slitasje og/eller fuktighetsinntrengning. Utløser: kontaktsettet for endeposisjon viser omfattende tegn på elektrisk slitasje (omfattende brennmerker eller utarming av kontaktmaterialet eller fukt inne i kontaktkabinettet). Resulterende aktivitet: Bytt kontaktsett for endeposisjon (CM_Tu_ELS710_8).
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1380

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av beskyttelsesdeksel til sveivbryter.
Kommentar Kontroller at beskyttelsesdekselet til sveivbryteren er på plass og er fri for skade. Utløser: Beskyttelsesdekselet til sveivbryteren mangler eller er skadet. Resulterende aktivitet: Bytt beskyttelsesdekselet til sveivbryteren (CM_Tu_ELS710_tbd).
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1390

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av drivlinjal.
Kommentar Sjekk om det er rust på drivlinjalen. Utløser: Rust oppdaget. Resulterende aktivitet: Fjern rust ved å bruke en stålbørste for grove oksideringer og sandpapir for lettere rust. Hvis rustskaden er for stor, bytt sporveksel-drivmaskin (CM_Tu_ELS710_1).
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1400

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av kontrollinjal.
Kommentar Sjekk om det er rust på kontrollinjalen. Utløser: Rust oppdaget. Resulterende aktivitet: Fjern rust ved å bruke en stålbørste for grove oksideringer og sandpapir for lettere rust. Hvis rustskaden er for stor, bytt føringsflens med kontrollinjaler og gafler (CM_Tu_ELS710_13).
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1410

Arbeidsbeskrivelse Vedlikehold av drivlinjal.
Kommentar Rengjør den delen av drivlinjalen som står ut fra drivmaskinkassen når linjalen er i uttrukket posisjon med en klut. Rengjør også den delen av drivlinjalen som forblir inne i drivmaskinkassen i de to endeposisjonene. Påfør et tynt lag med smørefett på hele drivlinjalen i uttrukket og inntrukket posisjon. *Etterpå omlegger du sporvekselen to ganger i hver retning.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1420

Arbeidsbeskrivelse Vedlikehold av kontrollinjaler.
Kommentar Rengjør alle tilgjengelige flater på de to kontrollinjalene i uttrukket posisjon ved bruk av en klut. Rengjør alle tilgjengelige flater på de to kontrollinjalene i inntrukket posisjon ved bruk av en klut. Påfør et tynt lag med smørefett på kontrollinjalene i uttrukket og inntrukket posisjon. *Etterpå omlegger du sporvekselen to ganger i hver retning.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1430

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av snekkedrev.
Kommentar Kontroller visuelt om smøringen av snekkedrevet er tilstrekkelig. Utløser: 1) Manglende smøring på snekkedrev. 2) Observert sterk slitasje på snekkedrev. Resulterende aktivitet: 1) Påfør smørefett på snekkedrev i begge endeposisjoner, omlegg deretter sporvekseldrivmaskinen to ganger i hver retning. 2) Bytt drivmodulen (CM_Tu_ELS710_12).
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1440

Arbeidsbeskrivelse Funksjonell kontroll av duplekskjede.
Kommentar Kontroller visuelt om smøringen av duplekskjeden er tilstrekkelig. Omlegg sporvekselen to ganger og kontroller om du hører støy fra duplekskjeden. Utløser: Manglende smøring på duplekskjedet. Observert sterk slitasje på duplekskjedet. Unormal støy fra duplekskjedet ved omlegging av sporveksel. Resulterende aktivitet: Smør olje på duplekskjedet ved stillstand, omlegg drivmaskinen to ganger i hver retning og kontroller på nytt for støy. Hvis smøring ikke fjerner støyen eller støykilden ikke fastsettes på annen måte, bytt drivmodulen (CM_Tu_ELS710_12).
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1450

Arbeidsbeskrivelse Funksjonell kontroll av kontrollhullene  for kontrollinjalene i begge endeposisjoner.
Kommentar Kontroller at kontrollhullene for kontrollinjalene er i midtstilling over kontrollkantene i beggeendeposisjonene. Utløser: Kontrollhullet er ikke sentrert med kontrollkanten i endeposisjonen. Resulterende aktivitet: Utløser kontroll av sporvekselen av baneavdeligen. Utfør en kontroll av låsekomponentene. Hvis sporvekselen og låser er innenfor nominelle verdier, juster den respektive kontrollinjalen.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1460

Arbeidsbeskrivelse Visuell kontroll av omgivelsene til drivlinjal.
Kommentar Sjekk om deksel til drivlinjal er fri for ballast. Gjelder kun drivmaskiner som ikke er montert på kassesville. Utløser: drivlinjal er tildekket eller skraper mot fremmedlegemer. Resulterende aktivitet: Fjern ballasten eller andre fremmedlegemer i nærheten av drivstangen.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1480

Arbeidsbeskrivelse Funksjonell kontroll av lås til lokk på drivmaskin.
Kommentar Kontroller at lokket på drivmaskinkassen ikke kan fjernes etter at det er låst med nøkkel. Utløser: Lokk til drivmaskinkasse kan fjernes i låst posisjon. Resulterende aktivitet: Juster låsen i posisjon, hvis dette ikke lykkes, bytt lokk på drivmaskinkasse (CM_Tu_ELS710_11).
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1490

Arbeidsbeskrivelse Funksjonell kontroll av lokk til drivmaskin.
Kommentar Rist forsiktig på lokket med litt kraft mens det er lukket og låst. Utløser: Lokket sitter ikke godt fast på drivmaskinen. Resulterende aktivitet: Kontroller om det er mulig å utføre reparasjon, hvis ikke skift lokket på drivmaskinkassen (CM_Tu_ELS710_11).
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1500

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tiltrekkingsmomentet på boltene som kobler sammen glidesko med kassesville.
Kommentar Kontroller at boltene mellom glidesko og kassesville er strammet med et tiltrekkingsmoment på 300 Nm (8 x)
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1510

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tiltrekkingsmomentet på boltene som kobler sammen drivmaskinbrakett med kassesvillen.
Kommentar Kontroller at boltene mellom drivmaskinbrakettene og kassesvillen er strammet med et tiltrekkingsmoment på 300 Nm (8 x).
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1520

Arbeidsbeskrivelse Måle omstillingskraft til drivmaskinen.
Kommentar Fjern bolten som forbinder drivlinjal og drivstang og sett inn kraftmålebolten. Mål omstillingskraft til sporvekseldrivmaskinen når sporvekseldrivmaskinen beveger seg mot en hindring påført mellom stokkskinnen og tilliggende sporvekseltunge. *Gjenta målingen mens du beveger sporvekselen til motsatt side og noter begge verdiene. Kontroller om verdien av omstillingskraften er innenfor nominelle verdier. Kontroller målingen mot tidligere målinger og vurder tiltak. Utløser: Kløtsjens omstillingskraft utenfor grenseverdi (tillatt verdi avhenger av drivmaskintype 5 kN ± 0,5 eller 4,0 kN ± 0,5) Negativ utvikling i omstillingskraft sammenlignet med tidligere målinger som tyder på at grenseverdien kommer til å overskrides. Resulterende aktivitet: Bytt drivmodulen (CM_Tu_ELS710_15).
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1530

Arbeidsbeskrivelse Bytt drivmodulen.
Kommentar Bytt drivmodulen (CM_Tu_ELS710_12).
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1540

Arbeidsbeskrivelse Bytt kontaktsett.
Kommentar Bytt kontaktsett (CM_Tu_ELS710_10).
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1550

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sporvekselutrustning etter sporarbeid.
Kommentar Utfør visuell inspeksjon av lås, drivmaskin og kassesville for å utelukke skader, kontroller jordforbindelsen mellom sporvekseldrivmaskin og skinne for skader, kontroller innstillinger og justeringer av låsedeler i henhold til følgende PM ID-er: PM_Tu_PM_ELS710_292 PM_Tu_PM_ELS710_335 PM_Tu_CKA12_2 PM_Tu_CKA12_3 PM_Tu_CKA12_4 PM_Tu_CKA12_5 PM_Tu_CKA12_6 PM_Tu_CKA12_7 PM_Tu_CKA12_8 PM_Tu_CKA12_9 PM_Tu_CKA12_10 PM_Tu_CMB12_358 *Isolasjonsmål kabel mellom TPAM og drivmaskin innbyrdes og mot jord.
Dokumentreferanse
Intervall Etter sporarbeid
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV ES

Aktivitetsnr.: 1560

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sporvekselutrustning etter oppkjøring (EO).
Kommentar Etter en oppkjøring må teststegene under utføres for alle drivmaskiner som er installert i den oppkjørte sporvekselen, dette inkluderer inspeksjon av låsesystemene. Hvis det ikke blir funnet noen skade på innsiden av maskinene, og funksjonskontroll tilsier at maskinen fungerer normalt, er den visuelle inspeksjonen gjennomført og maskinen(e) kan settes tilbake i drift. For å garantere den korrekte funksjonen til maskinen må alle deksler og låseblikket være fjernet. Disse må settes på igjen etter endt test. Teststegene skal utføres for alle drivmaskiner i den oppkjørte sporvekselen. 1. Alle 3 mm tester må bli utført i både høyre og venstre stilling for alle drivmaskiner i den oppkjørte sporvekselen og symmetrien i låsesystemene må sjekkes. 2. Sporvekselen bør legges om minimum 4 ganger, hvor endeposisjon må være nådd for hver omlegging. Varighet for omleggingen bør være ca. 4 sekunder. 3. Sjekk at det ikke er noe forskjell i høyden eller avstanden mellom foten til stokkskinnen og låsesystemet. 4. Følgende utstyr må inspiseres visuelt for formendring, skade eller om det er ødelagt: a. Drivstenger, forbindelsesstenger, kontrollstenger og kontrollinjaler b. Drivmaskinbrakett og drivmaskin, inkludert alle bolter c. Pallås, inkludert sideangrepet og toppen av pallåsen d. Låsestøtte, inkludert glidesko og festeklemmer e. Skruer for festeklemmer 5. I tilfelle noen deler er inspisert og formendring eller skade er funnet, må disse byttes. 6. Alle utførte kontroller og erstatning av deler skal dokumenteres. 7. Funksjonskontroll må gjennomføres med nødvendig personell før sporvekselen kan settes tilbake i drift.»
Dokumentreferanse
Intervall Etter oppkjøring
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV EO
Hans Svee

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-DRV-0000-06

XXX: GMB Sporvekseldrivverk Siemens S700V

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilstanden på låsen, smøres om nødvendig
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at deksellåsene glir lett
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller dekselets bevegelse
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Ta av deksel og sjekk drivmaskin innvendig
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at komponentene er uten skader
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilstanden til kabel og klemlister
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1055

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jordtilkoblingen
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Smør ledeskinne
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tunge posisjon
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tungeutslag
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller overdekkning
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller låsebevegelse
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at bolter og låsesplinter er på plass
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Smøre glideflatene på låsedelene
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1130

Arbeidsbeskrivelse Rengjøre og eventuelt smøre lett over sidene til låsedelen
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1140

Arbeidsbeskrivelse Kontroller innstillinger av pal-lås
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1150

Arbeidsbeskrivelse Kontroller funksjonen til sveivlåsen og sveivbryteren
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1160

Arbeidsbeskrivelse Smøre drivlinjalen. Gjøres i begge stillinger
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1170

Arbeidsbeskrivelse Smøre drivskrue. Gjøres i begge stillinger.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1180

Arbeidsbeskrivelse Smør alle fire tannhjulene med moteren stoppet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1190

Arbeidsbeskrivelse Smøre og olje kontrollinjal. Gjøres i begge stillinger
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1200

Arbeidsbeskrivelse Smøre sperrelinjalene
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1210

Arbeidsbeskrivelse Olje skyveplate
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1220

Arbeidsbeskrivelse Bytte drivmaskin
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 180
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-DRV-0000-07

XXX: ESTW Sporvekseldrivverk Siemens S700K

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilstanden på låsen, smøres om nødvendig
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at deksellåsene glir lett
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller dekselets bevegelse
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Ta av deksel og sjekk drivmaskin innvendig
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at komponentene er uten skader
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilstanden til kabel og klemlister
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1055

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jordtilkoblingen
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tunge posisjon
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tungeutslag
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller overdekkning
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller låsebevegelse
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at bolter og låsesplinter er på plass
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Smøre glideflatene på låsedelene
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1130

Arbeidsbeskrivelse Rengjøre og eventuelt smøre lett over sidene til låsedelen
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1140

Arbeidsbeskrivelse Kontroller innstillinger av pal-lås
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1150

Arbeidsbeskrivelse Kontroller funksjonen til sveivlåsen og sveivbryteren
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1160

Arbeidsbeskrivelse Smøre drivlinjalen. Gjøres i begge stillinger
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1170

Arbeidsbeskrivelse Smøre drivskrue. Gjøres i begge stillinger.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1180

Arbeidsbeskrivelse Smør alle fire tannhjulene med moteren stoppet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1190

Arbeidsbeskrivelse Smøre og olje kontrollinjal. Gjøres i begge stillinger
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1200

Arbeidsbeskrivelse Smøre sperrelinjalene
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1210

Arbeidsbeskrivelse Olje sleiden
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1220

Arbeidsbeskrivelse Bytte drivmaskin
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 180
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-DRV-0000-08

XXX: Sporvekseldrivmaskin SATT pneumatisk

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at drivmaskinen er godt fastskrudd til underlaget (4 stk bolter)
Kommentar Før evt. lokal-manøvrering må lufttilførselen brytes
Dokumentreferanse ALB-20-A-00438 Rev 00E Dato: 18.06.2018
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilkoblingen til sporvekselen m.h.t. driv- og tverrstenger
Kommentar Før evt. lokal-manøvrering må lufttilførselen brytes
Dokumentreferanse ALB-20-A-00438 Rev 00E Dato: 18.06.2018
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at det ikke er unormalt glipp i bolter og lagre
Kommentar Før evt. lokal-manøvrering må lufttilførselen brytes
Dokumentreferanse ALB-20-A-00438 Rev 00E Dato: 18.06.2018
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontrollere tilstanden på splittpinner m.h.t. driv- og tverrstenger
Kommentar Før evt. lokal-manøvrering må lufttilførselen brytes
Dokumentreferanse ALB-20-A-00438 Rev 00E Dato: 18.06.2018
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontrollere tilstanden på jordingen av drivmaskinen
Kommentar Før evt. lokal-manøvrering må lufttilførselen brytes
Dokumentreferanse ALB-20-A-00438 Rev 00E Dato: 18.06.2018
Intervall 6
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Utfør smøring av bevegelige deler som akseltapper i drivmaskinen, bolten i drivarmen under drivmaskinen og låseanordninger (6 stk smørepunkter)
Kommentar Før evt. lokal-manøvrering må lufttilførselen brytes
Dokumentreferanse ALB-20-A-00438 Rev 00E Dato: 18.06.2018
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Pendelfjæren og øvrige ubehandlede ståldetaljer påføres beskyttelse mot rust ved behov
Kommentar Før evt. lokal-manøvrering må lufttilførselen brytes
Dokumentreferanse ALB-20-A-00438 Rev 00E Dato: 18.06.2018
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tungekontrollen, 3- og 5 mm
Dokumentreferanse Før evt. lokal-manøvrering må lufttilførselen brytes
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at differansen mellom slaglengde og tungeåpning er likt fordelt på hver side.
Kommentar Før evt. lokal-manøvrering må lufttilførselen brytes
Dokumentreferanse ALB-20-A-00438 Rev 00E Dato: 18.06.2018
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilstanden på drivmaskinen innvendig m.h.t renhold og fastsetting av komponenter
Kommentar Før evt. lokal-manøvrering må lufttilførselen brytes
Dokumentreferanse ALB-20-A-00438 Rev 00E Dato: 18.06.2018
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontrollere at det ikke er spor av sprekkdannelser
Kommentar Før evt. lokal-manøvrering må lufttilførselen brytes
Dokumentreferanse ALB-20-A-00438 Rev 00E Dato: 18.06.2018
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Kontrollere at splittpinner og Seeger-ringer sitter på plass
Kommentar Før evt. lokal-manøvrering må lufttilførselen brytes
Dokumentreferanse ALB-20-A-00438 Rev 00E Dato: 18.06.2018
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Kontrollere at utvendig sylinder og stempelstang er hel og fri for riper
Kommentar Før evt. lokal-manøvrering må lufttilførselen brytes
Dokumentreferanse ALB-20-A-00438 Rev 00E Dato: 18.06.2018
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1130

Arbeidsbeskrivelse Kontrollere at trykkluftslanger er hele og ingen lekkasje
Kommentar Før evt. lokal-manøvrering må lufttilførselen brytes
Dokumentreferanse ALB-20-A-00438 Rev 00E Dato: 18.06.2018
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1140

Arbeidsbeskrivelse Kontroller koblingsterminaler m.h.t. løse tråder
Kommentar Før evt. lokal-manøvrering må lufttilførselen brytes
Dokumentreferanse ALB-20-A-00438 Rev 00E Dato: 18.06.2018
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1150

Arbeidsbeskrivelse Sylinder og ventilhus demonteres og tas fra hverandre.
Kommentar Før evt. lokal-manøvrering må lufttilførselen brytes
Dokumentreferanse ALB-20-A-00438 Rev 00E Dato: 18.06.2018
Intervall 108
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1160

Arbeidsbeskrivelse Samtlige pakninger byttes ut
Kommentar Før evt. lokal-manøvrering må lufttilførselen brytes
Dokumentreferanse ALB-20-A-00438 Rev 00E Dato: 18.06.2018
Intervall 108
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1170

Arbeidsbeskrivelse Kontroller eventuelt slitasje i bøssinger og bytt ut om dette ansees nødvendig
Kommentar Før evt. lokal-manøvrering må lufttilførselen brytes
Dokumentreferanse ALB-20-A-00438 Rev 00E Dato: 18.06.2018
Intervall 108
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1180

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at luftsylinderens stempelstang og sylinderrør ikke har riper, puss eller bytt dem om nødvendig.
Kommentar Før evt. lokal-manøvrering må lufttilførselen brytes
Dokumentreferanse ALB-20-A-00438 Rev 00E Dato: 18.06.2018
Intervall 108
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1190

Arbeidsbeskrivelse Pakninger i ventil og sylinder innsmøres med fett.
Kommentar Før evt. lokal-manøvrering må lufttilførselen brytes
Dokumentreferanse ALB-20-A-00438 Rev 00E Dato: 18.06.2018
Intervall 108
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1200

Arbeidsbeskrivelse Samtlige slanger og slangeklemmer sees over og byttes etter behov.
Kommentar Før evt. lokal-manøvrering må lufttilførselen brytes
Dokumentreferanse ALB-20-A-00438 Rev 00E Dato: 18.06.2018
Intervall 108
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1210

Arbeidsbeskrivelse Drivmaskinen monteres i sammen og funksjonsprøves.
Kommentar Før evt. lokal-manøvrering må lufttilførselen brytes
Dokumentreferanse ALB-20-A-00438 Rev 00E Dato: 18.06.2018
Intervall 108
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1220

Arbeidsbeskrivelse Kontroller om det er noen form for unormal lekkasje fra trykkluftslanger/ ventiler
Kommentar Før evt. lokal-manøvrering må lufttilførselen brytes
Dokumentreferanse ALB-20-A-00438 Rev 00E Dato: 18.06.2018
Intervall EO
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1230

Arbeidsbeskrivelse Kontroller om det er oppstått noen sprekkdannelser
Kommentar Før evt. lokal-manøvrering må lufttilførselen brytes
Dokumentreferanse ALB-20-A-00438 Rev 00E Dato: 18.06.2018
Intervall EO
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1240

Arbeidsbeskrivelse Kontroller om drivstangen har blitt bøyd
Kommentar Før evt. lokal-manøvrering må lufttilførselen brytes
Dokumentreferanse ALB-20-A-00438 Rev 00E Dato: 18.06.2018
Intervall EO
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1250

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tungekontrollen, 3- og 5 mm
Kommentar Før evt. lokal-manøvrering må lufttilførselen brytes
Dokumentreferanse ALB-20-A-00438 Rev 00E Dato: 18.06.2018
Intervall EO
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1260

Arbeidsbeskrivelse Foreta en funksjonskontroll, og kontroller at tungeelementet ikke gir kontakt ved 5 mm mellomlegg (kontrolleres for begge tungene).
Kommentar Før evt. lokal-manøvrering må lufttilførselen brytes
Dokumentreferanse ALB-20-A-00438 Rev 00E Dato: 18.06.2018
Intervall EO
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-DRV-0000-12

Sporvekseldrivmaskin Clamplock

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller låsearmens inngrep og bevegelsen til låseslide med 3,5 mm og 1,5 mm føler.
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikeholdsmanual. Clamp Lock. Rev. 17-09-2001. Kap. 3.1. Tungekontroll.
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Inspiser, rengjør og smør drivmaskinen.
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikeholdsmanual. Clamp Lock. Rev. 17-09-2001. Kap. 4.1 Inspeksjon, rensing og smøring.
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroll og inspeksjon av hydrauliske jekker.
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikeholdsmanual. Clamp Lock. Rev. 17-09-2001. Kap. 4.2 Hydrauliske Jekker.
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilstand på hydraulisk pumpeenhet.
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikeholdsmanual. Clamp Lock. Rev. 17-09-2001. Kap. 4.3 Hydraulisk Pumpeenhet.
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilstanden til mikrobrytere. Se etter irrdannelse, fuktighet og defekte gummitetninger.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Rengjør og kontroller tilstand på plastisoleringer.
Kommentar Plastisoleringer ifbm. sporfelt.
Dokumentreferanse .
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilstand og posisjon til utvendige isolasjonsmatter.
Kommentar Type glava- isolasjon som er ettermontert for å unngå at hydraulikk fryser. Vurderes montert om dette mangler.
Dokumentreferanse .
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller stenger og linjal for synlige skader. Kontroller låseblikk og splittpinner. Skadde/defekte stenger skal byttes.
Kommentar
Dokumentreferanse .
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Bytt hydraulikkolje og luft systemet.
Kommentar
Dokumentreferanse .
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

 
Hans Svee

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

SA-EVA-0000-01

7.a.13: Akselteller Evalueringsenhet Thales

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at samtlige dioder på strømforsyning lyser grønt.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J