Samlinger og eksport

  • Eksport til pdf gjøres ved å klikke på ønsket fagområde nedenfor og deretter «Eksport til PDF» i den mørkegrå knapperaden til venstre
  • Eksport til word gjøres ved å klikke på ønsket fagområde nedenfor og deretter «ODT Eksport» i den mørkegrå knapperaden til venstre
  • Eksport til xml gjøres ved å klikke på ønsket fagområde nedenfor og deretter «XML eksport» på knappen øverst i valgt samling

Samling

KO -
Overbygning
Samling

KU -
Underbygning
Samling

KU -
Bruer
Samling
EH -
Elektro høyspenning
Samling
EL -
Elektro lavspenning
Samling

SA -
Signal
Samling

TE -
Tele
Samling

BE -
Energi