Bane NORs Generiske arbeidsrutiner

Dette er Bane NORs generiske arbeidsrutiner for vedlikehold av jernbaneinfrastruktur. Arbeidsrutinene gir en oversikt over aktiviteter som er nødvendige for å vedlikeholde et system eller et objekt.

Gjeldende versjon av Bane NOR's vedlikeholdsprogram ligger i Maximo. Dersom det ikke er samsvar mellom vedlikeholdsprogrammet som ligger i Maximo og oversikten på disse sidene, er det alltid vedlikeholdsprogrammet i Maximo som er gjeldende.