Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
start [2018.04.13 20:07]
Daniel Raknes
start [2021.06.04 09:07]
Hans Svee
Linje 2: Linje 2:
 Dette er Bane NORs generiske arbeidsrutiner for vedlikehold av jernbaneinfrastruktur. Arbeidsrutinene gir en oversikt over aktiviteter som er nødvendige for å vedlikeholde et system eller et objekt. Dette er Bane NORs generiske arbeidsrutiner for vedlikehold av jernbaneinfrastruktur. Arbeidsrutinene gir en oversikt over aktiviteter som er nødvendige for å vedlikeholde et system eller et objekt.
  
-{{:ga_bakgrunn.png?600px|}} +<WRAP info>Gjeldende versjon av Bane NOR's vedlikeholdsprogram ligger i MaximoDersom det ikke er samsvar mellom vedlikeholdsprogrammet som  ligger i Maximo og oversikten på disse sidene, er det alltid vedlikeholdsprogrammet i Maximo som er gjeldendende. </WRAP>
- +
  
 +{{page>sidebar}}