Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
start [2018.04.13 20:08]
Daniel Raknes
start [2021.06.04 09:07]
Hans Svee
Linje 2: Linje 2:
 Dette er Bane NORs generiske arbeidsrutiner for vedlikehold av jernbaneinfrastruktur. Arbeidsrutinene gir en oversikt over aktiviteter som er nødvendige for å vedlikeholde et system eller et objekt. Dette er Bane NORs generiske arbeidsrutiner for vedlikehold av jernbaneinfrastruktur. Arbeidsrutinene gir en oversikt over aktiviteter som er nødvendige for å vedlikeholde et system eller et objekt.
  
-{{:ga_bakgrunn.png?60%|}} +<WRAP info>Gjeldende versjon av Bane NOR's vedlikeholdsprogram ligger i MaximoDersom det ikke er samsvar mellom vedlikeholdsprogrammet som  ligger i Maximo og oversikten på disse sidene, er det alltid vedlikeholdsprogrammet i Maximo som er gjeldende. </WRAP>
- +
  
 +{{page>sidebar}}