Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
start [2018.04.11 12:17]
Daniel Raknes
start [2021.06.04 09:07] (nåværende versjon)
Hans Svee
Linje 1: Linje 1:
 ====== Bane NORs Generiske arbeidsrutiner ====== ====== Bane NORs Generiske arbeidsrutiner ======
 +Dette er Bane NORs generiske arbeidsrutiner for vedlikehold av jernbaneinfrastruktur. Arbeidsrutinene gir en oversikt over aktiviteter som er nødvendige for å vedlikeholde et system eller et objekt.
  
-[[{|width: 80%; font-size: 1.3em;}ko_overbygning|KO - Overbygning]] \\ +<WRAP info>Gjeldende versjon av Bane NOR's vedlikeholdsprogram ligger i MaximoDersom det ikke er samsvar mellom vedlikeholdsprogrammet som  ligger i Maximo og oversikten på disse sidene, er det alltid vedlikeholdsprogrammet i Maximo som er gjeldende</WRAP> 
-[[{|width: 80%; font-size: 1.3em;}ku_underbygning|KU - Underbygning]] \\ + 
-[[{|width: 80%; font-size: 1.3em;}bru_bruer|BRU - Bruer]] \\ +{{page>sidebar}}
-[[{|width: 80%; font-size: 1.3em;}eh_elektro_hoyspenning|EH - Elektro høyspenning]] \\ +
-[[{|width: 80%; font-size: 1.3em;}el_elektro_lavspenning|EL - Elektro lavspenning]] \\ +
-[[{|width: 80%; font-size: 1.3em;}sa_signal|SA - Signal]] \\ +
-[[{|width: 80%; font-size: 1.3em;}te_tele|TE - Tele]] \\ +
-[[{|width: 80%; font-size: 1.3em;}be_energi|BE - Energi]] \\ +
-\\ +
-[[{|width: 80%; font-size: 1.3em; background: #1e285a; color: #fefefe;}veiledning|Veiledning]] \\+