Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Bane NORs Generiske arbeidsrutiner

Dette er Bane NORs generiske arbeidsrutiner for vedlikehold av jernbaneinfrastruktur. Arbeidsrutinene gir en oversikt over aktiviteter som er nødvendige for å vedlikeholde et system eller et objekt.

KO - Overbygning
KU - Underbygning
BRU - Bruer
EH - Elektro høyspenning
EL - Elektro lavspenning
SA - Signal
TE - Tele
BE - Energi

Brukerveiledning Generiske arbeidsrutiner
Tilbakemeldinger