Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
start [2018.04.16 12:31]
Helen gjenopprettet til en tidligere versjon (2018/04/13 09:26)
start [2021.06.04 09:07] (nåværende versjon)
Hans Svee
Linje 2: Linje 2:
 Dette er Bane NORs generiske arbeidsrutiner for vedlikehold av jernbaneinfrastruktur. Arbeidsrutinene gir en oversikt over aktiviteter som er nødvendige for å vedlikeholde et system eller et objekt. Dette er Bane NORs generiske arbeidsrutiner for vedlikehold av jernbaneinfrastruktur. Arbeidsrutinene gir en oversikt over aktiviteter som er nødvendige for å vedlikeholde et system eller et objekt.
  
-[[{|width: 80%; font-size: 1.3em;}ko_overbygning|KO - Overbygning]] \\ +<WRAP info>Gjeldende versjon av Bane NOR's vedlikeholdsprogram ligger i MaximoDersom det ikke er samsvar mellom vedlikeholdsprogrammet som  ligger i Maximo og oversikten på disse sidene, er det alltid vedlikeholdsprogrammet i Maximo som er gjeldende</WRAP> 
-[[{|width: 80%; font-size: 1.3em;}ku_underbygning|KU - Underbygning]] \\ + 
-[[{|width: 80%; font-size: 1.3em;}bru_bruer|BRU - Bruer]] \\ +{{page>sidebar}}
-[[{|width: 80%; font-size: 1.3em;}eh_elektro_hoyspenning|EH - Elektro høyspenning]] \\ +
-[[{|width: 80%; font-size: 1.3em;}el_elektro_lavspenning|EL - Elektro lavspenning]] \\ +
-[[{|width: 80%; font-size: 1.3em;}sa_signal|SA - Signal]] \\ +
-[[{|width: 80%; font-size: 1.3em;}te_tele|TE - Tele]] \\ +
-[[{|width: 80%; font-size: 1.3em;}be_energi|BE - Energi]] \\ +
-\\ +
-[[{|width: 80%; font-size: 1.3em; background: #1e285a; color: #fefefe;}Brukerveiledning Generiske arbeidsrutiner|Brukerveiledning Generiske arbeidsrutiner]] \\ +
-[[{|width: 80%; font-size: 1.3em; background: #1e285a; color: #fefefe;}Tilbakemeldinger|Tilbakemeldinger]] \\+