Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Bane NORs Generiske arbeidsrutiner

Dette er Bane NORs generiske arbeidsrutiner for vedlikehold av jernbaneinfrastruktur. Arbeidsrutinene gir en oversikt over aktiviteter som er nødvendige for å vedlikeholde et system eller et objekt.

Siste versjon av GA ligger i Maximo. Ved motstrid er det Maximo som gjelder for å utføre vedlikehold på en kontraktsstrekning.