Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Bane NORs Generiske arbeidsrutiner

Dette er Bane NORs generiske arbeidsrutiner for vedlikehold av jernbaneinfrastruktur. Arbeidsrutinene gir en oversikt over aktiviteter som er nødvendige for å vedlikeholde et system eller et objekt.

Gjeldende versjon av Bane NOR's vedlikeholdsprogram ligger i Maximo. Hvis det ikke er samsvar mellom vedlikeholdsprogram ligger i Maximo og oversikten på disse sidene er det alltid vedlikeholdsprogrammet i Maximo som er gjeldende.