TE-AKD-0000-01

Akustisk detektor

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon etter mekaniske skader på luken på skapet. Se at den fritt kan åpnes/lukkes
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 2.3 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon etter mekaniske skader på åpne-/lukke-sensor på skapet. Sjekk at sensoren ikke er løsnet.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 2.4 i vedlikeholdsmanual.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon etter mekaniske skader på åpne-/lukke-motor på skapet.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 2.5 i vedlikeholdsmanual.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon etter mekaniske skader på gummistopper til luke på skapet.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 2.7 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon etter mekaniske skader på skapets utvendige koblingsboks for sensorer (TBD).
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 2.10 i vedlikeholdsmanual.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon etter mekaniske skader på drivaksling til kjede på skapet.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 2.6 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Sjekk slakken på kjede. Kjede skal ikke kunne trykkes sammen mer enn 20mm.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 4.1 i vedlikeholdsmanual.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Sjekk at kjede ikke er mekanisk skadet og er tilstrekkelig smurt.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 4.2+4.3 i vedlikeholdsmanual.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Sjekk at drivakslingens deler er ikke kan beveges i forhold til hverandre. Eventuelt fest med Loctite.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 5.1+5.2 i vedlikeholdsmanual.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Sjekk at armen som aktiverer lukke/åpne sensor og armen for maks utslag på drivaksling ikke har løsnet.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 5.3 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon for mekaniske skader og sikker innfesting på RFID leser høyre og venstre side.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.2 - 1.1 i vedlikeholdsmanual.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon retning på RFID leser. Leseren skal være parallell med sporet (innenfor +10 grader). Sikt fra 5 meter før og etter leseren avstanden til sporet om sporet er rett skal være konstant, viss ikke løsne leseren og juster til riktig vinkel.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.2 - 2.1 i vedlikeholdsmanual.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1380

Arbeidsbeskrivelse Demonter utrusting i spor før sporarbeid. Utstyret remonteres og kontrolleres etter endt sporarbeid.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall Etter sporarbeid
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV ES