Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-ALA-0000-02

Brannkontroll - Alarm- og Adgangskontrollanlegg

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller strømforsyninger
Kommentar Strømforsyning har ikke nettspenning, eller gir ikke korrekt driftsspenning til adgangskontrollanlegget
Dokumentreferanse Adgangskontrollanlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller batteribackup
Kommentar Batterier er synlig skadet, eller gir ikke korrekt driftsspenning til adgangskontrollanlegget ved bortfall av nettspenning
Dokumentreferanse Strømforsyning / batteribackup
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sentralenhet og modem
Kommentar Kontakt oppnås ikke med sentralenhet fra adgangskontrollserver
Dokumentreferanse Sentralenhet / modem
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kortlesere
Kommentar Kortleser reagerer ikke ved bruk av kort eller inntasting av personlig kode
Dokumentreferanse Kortleser / node (dørsentral)
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller værdekseler på kortlesere
Kommentar Værdeksel er skadet
Dokumentreferanse Kortleser / node (dørsentral)
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller elektrisk lås
Kommentar Elektrisk lås åpnes ikke ved gyldig passering, eller låses ikke etter at forhåndsinnstilt tid har gått ut
Dokumentreferanse Elektrisk lås / låssylinder
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller låssylinder og nødutstyr
Kommentar Elektrisk lås åpnes ikke ved bruk av nøkkel eller nødutstyr
Dokumentreferanse Elektrisk lås / låssylinder
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller døralarm
Kommentar Indikasjon på om døren er åpen eller lukket/låst fungerer ikke
Dokumentreferanse Døralarm
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller åpneknapp
Kommentar Åpneknapp fungerer ikke, eller impulsfjæren er ødelagt
Dokumentreferanse Åpneknapp
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i Banedata.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV