Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-BRO-0000-01

Brannkontroll - Inergenanlegg (Gass)

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilstand på brannslukningsanlegg
Kommentar Utføres i henhold til tekniske krav for type apparat. I kontrollen inngår tilgjengelighet og funksjon.«
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller merking av brannslukningsanlegg
Kommentar Det skal henge skilt/merke på gitt plassering. Vurder behov for utbedring, rengjøring og refleksevne.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Rapport/sjekkliste mottatt fra ekstern entreprenør
Kommentar Sjekkliste i henhold til type anlegg må ligge til grunn for service avtale. Signeres av entreprenør etter utført kontroll.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i Banedata.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV