Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-BSU-0000-01

Brannslokkningsutstyr, Pulver eller CO2

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Visuell kontroll av brannslokker
Kommentar Myndighetskrav, NS3910
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 3
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at brannslokkeren er plassert på angitt sted
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Dersom dato for neste service passeres i løpet av neste 12 mnd -Bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av brannslokkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Har brannslukkeren synlige skader ? Hvis Ja -bytt slukkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slukkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Er slokkerens bruksanvisning leselig -Hvis ikke -bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slokkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse For slokker med trykkindikator -Er trykket på det grønne feltet ? Hvis ikke -bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slokkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Er sikringen intakt og plombert ? Hvis ikke -bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slokkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Snu slokkeren på hodet og hør etter at pulveret rører på seg. Hvis pulveret ikke rører på seg -bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slokkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Tømming/ kontroll av slokkemiddel, Innvendig korrosjonskontroll, Trykksettting av ny drivgass samt kontroll av slokker
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B og C
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 120
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV PO