Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-BSU-0000-05

Brannkontroll - Brannslokkingsutstyr B

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller vekt av slukkemiddelet
Kommentar Kontrollen skal dokumenteres og utføres av en sertifisert/godkjent person.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Utfør test av trykkindikator
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller apparatet for utvendige skader og korrosjon
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller etikett
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller betjeningsmekanismer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utløpsdysen
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller pulverets flyktighet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller slange
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller plombering av brannslukkeren
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Rapport/sjekkliste mottatt fra ekstern entreprenør
Kommentar Sjekkliste i henhold til type apparat må ligge til grunn for service avtale. Signeres av entreprenør etter utført kontroll.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV