Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-FSP-0000-01

Fordelingsskap

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at fordelingsskap er rene og fri for synlige skader og lekkasjer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1005

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av jordfeilbryter og jordfeilvarsler - hvis montert
Kommentar Krav jfr. JF.IK – HMS § 5
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller rekkeklemmer/koblingsstykke
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Visuell kontroll av overspenningsvern.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller skrusikringer for varmgang. Etterskrues/evt skiftes.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmåling av kurskabel/ stigeledning
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1045

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolasjonsmotstand i fordeling ved å spenningsmåle fas jord på inntak. Spenningsnivå skal være mellom 90 og 170 volt.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmåling av inntakskabel
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1150

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.
Dokumentreferanse Generelle_tekniske_krav og Banestrømforsyning_Vedlikehold_jording
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1170

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av merking og dokumentasjon
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV