Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-HLA-0000-03

Brannkontroll - Høyttaleranlegg

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Rengjør og kontroller klientmaskiner for høytaleranlegg
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller og vurder lydnivå på relevant sted. Juster ved behov
Kommentar Ved feil nivå eller feil på utstyr
Dokumentreferanse Høytaleranlegg og Høytalere
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest anlegget med forskjellig nivå på bakgrunnsstøy
Kommentar Ved feil nivå eller feil på utstyr
Dokumentreferanse Informasjonssystemer
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse For anlegg uten fast tilsluttet mikrofon skal denne tilsluttes og funksjonstestes
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller hver enkelt høyttaler i anlegget
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Skift operatørskjermer og tastatur for høytaleranlegg
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV