TE-HSD-0000-01

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon for mekaniske skader og sikker innfesting av alle hjulskade sensorene i rekken på begge sider.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual 5.8
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1130

Arbeidsbeskrivelse Kontroller moment på alle hjulskadesensorene i rekken med momentnøkkel og 30mm lang pipe at alle M20 mutterer er skrudd til med 180Nm.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual 5.8
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1140

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av spor og sviller langs hele rekken av hjulskadedetektorer. Sjekk overflate på skinne, brudd/sprekker i sviller eller tegn til bevegelse.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual 5.8
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1150

Arbeidsbeskrivelse Demonter utrusting i spor før sporarbeid. Utstyret remonteres og kontrolleres etter endt sporarbeid.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall Etter sporarbeid
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV ES