Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-ITV-0000-02

Brannkontroll - ITV-anlegg

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Rengjør kamera samt kontroller at vegetasjon eller objekter ikke hindrer sikt for kamera
Kommentar Ved foringelse av opptak
Dokumentreferanse ITV-anlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kabler og tilkoblinger
Kommentar Ved feil/skade på utstyr
Dokumentreferanse Vedlikehold ITV-anlegg og Systemer_og_komponenter_med_selvovervåker
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at opptaksenhet fungerer som den skal og at opptak slettes ihht gjeldende krav
Kommentar Ved feil på utstyr
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller riktig tid på opptaksenhet
Kommentar Hvis enhet viser feil tid
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at alle kamera har den retning som er mest hensiktsmessig
Kommentar Hvis enhet er ute av stilling
Dokumentreferanse ITV-anlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at maskering i bilde fungerer for kamera som skal ha dette
Kommentar Ved foringelse av opptak
Dokumentreferanse ITV-anlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at overvåkede publikumsarealer er merket
Kommentar Ved manglende merking
Dokumentreferanse Prosjektering og bygging/Informasjonssystemer
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Fyll ut gjenregistrerings skjema fra Datatilsynet og lever dette til Banesjef
Kommentar Ved manglende dokumentasjon
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i Banedata.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV