Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-JOR-0000-01

Jordingssystem

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele
Dokumentreferanse Tele, Vedlikehold, Jording og Lavspenning og 22 kV, Vedlikehold, Jording
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M