Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-MST-0000-01

Antennemast

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at dør og hengelås til klatrehinder er i orden
Kommentar Byttes hvis defekt eller mangler
Dokumentreferanse Vedlikehold, Radiomast og
Prosjektering og bygging, Generelle tekniske krav
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at kledning for klatrehinder er intakt
Kommentar Telesystemer er ikke beskyttet mot utilsiktede og uønskede påvirkninger og mot uønsket tilgang til systemer og tjenester.
Dokumentreferanse Radiomast
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller skog rundt klatrehinder
Kommentar Skal ikke berøre konstruksjon
Dokumentreferanse Radiomast
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at klatrehinder er forskriftsmessig merket med varselskilt «Rasfare»
Kommentar Hvis ikke merket på minimum 3 sider
Dokumentreferanse Radiomast
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at klatrestige er korrekt festet i mast
Kommentar Det er feil på klatrevern. Hvis arbeid i høyden for telefaget ikke kan gjennomføres på en sikker måte. STY-600981
Dokumentreferanse Radiomast
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller innfesting i mast for søllskinne
Kommentar Hvis arbeid i høyden for telefaget i Jernbaneverket ikke kan gjennomføres på en sikker måte. STY - 600981
Dokumentreferanse Radiomast
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at tårnlys virker. Hinderlys skal være tent hele døgnet.
Kommentar Hvis tårnlys ikke virker
Dokumentreferanse Radiomast, § 8.Hinderlys
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jording på mast. Jordskinne inne i mast, jordkabler osv. Jording tilkoblet alle masteføtter, og ført snareste vei ned i bakken.
Kommentar Mekanisk feil på jordingsleder eller -klammer som kan medføre fare for personskade ved berøring
Dokumentreferanse Teletekniske_bygninger_og_rom, Jordingssystem
Jording_på_mast
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at mastefot er fri for jord, grus o.l
Kommentar Ved fare for frostsprengning
Dokumentreferanse Radiomast
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller mastefundament for setninger
Kommentar Ved fare for og ved setninger
Dokumentreferanse Radiomast
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller mastefundament for sprekker eller riss
Kommentar Ved sprekker og riss
Dokumentreferanse Radiomast
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Kontroller boltede forbindelser i mast
Kommentar Ved avvik fra felthåndbok for moment på bolter
Dokumentreferanse Radiomast
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Kontroller mast for skade i galvanisering/overflatebehandling
Kommentar Ved fare for korrosjon
Dokumentreferanse Radiomast
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V