Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-RES-0000-01

Rervestrømsaggregat på henger – Stort

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller før start olje- og drivstoffnivå (avleses i automatikk. Oppgitt i %)
Kommentar Aggregatet skal ikke startes ved for lavt oljenivå
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller før start nivå på kjølevann (ekspansjonstank på radiator)
Kommentar Aggregatet skal ikke startes ved for lavt kjølevannsnivå
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller før start for lekkasjer og annet søl på ramme
Kommentar Rengjør før start. Meld til leverandør hvis det er nødvendig med kontroll
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller før start slanger og reimer visuelt
Kommentar Ved skade på slanger og reimer skal ikke aggregatet startes, kontakt leverandør
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller før start startbatterier (spenning avleses i automatikk)
Kommentar Batteriet skiftes hvis det ikke tilfredsstiller krav til start.
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller før start dekktrykk på henger.
Kommentar Aggregatet skal ikke kjøres med for lite luft i dekkene.
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller før start at aggregatet er plassert så den har fri tilgang til inn-luft og ut-luft.
Kommentar Aggregatet skal ikke startes ved for lavt oljenivå
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Start aggregatet og les av motortemperatur etter 20 min. (med last, mellom 82-95 °C).
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller frekvens og spenning på utganger
Kommentar Frekvens skal være mellom 48 og 52 Hz
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Les av belastning i automatikk
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at klapplokk for eksos faller ned etter stopp
Kommentar Snø og skitt kan trenge inn i motoren hvis lokket ikke faller ned
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Kontroller dieselnivå (nok diesel på tanken om aggregatet må brukes i en skarp situasjon)
Kommentar Etterfyll diesel ved behov
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Bytt Olje, Oljefilter, Dieselfilter, Luftfilter
Kommentar Luftfilter må nødvendigvis ikke skiftes hvis det er rent
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1130

Arbeidsbeskrivelse Kontroller motorens motor reim, vannpumpe, slanger, lekkasjer og motorvarmer
Kommentar Defekte deler utbedres eller skiftes
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1140

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kjølevæske og radiator
Kommentar Etterfyll frostvæske ved behov
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1150

Arbeidsbeskrivelse Kontroller ladespenning i drift og etter start
Kommentar Utbedres dersom defekt
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1160

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilkoblinger til generator og AVR-kort
Kommentar Utbedres dersom defekt
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1170

Arbeidsbeskrivelse Smør alle låser, hengsler og beslag
Kommentar Utbedres dersom defekt
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1180

Arbeidsbeskrivelse Kontroller løftekroker
Kommentar I tilfeller der aggregatet skal løftes med kran eller helikopter
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1190

Arbeidsbeskrivelse Kontroller hengerens bremser og smør påløp
Kommentar Utbedres dersom defekt
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1200

Arbeidsbeskrivelse Kontroller hengerens lys
Kommentar Utbedres dersom defekt
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1210

Arbeidsbeskrivelse Kontroller stikkontakter, sikringer og brytere
Kommentar Utbedres dersom defekt
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1220

Arbeidsbeskrivelse Kontroller automatikkens manuelle funksjoner
Kommentar Utbedres dersom defekt
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1230

Arbeidsbeskrivelse Kontroller nødstopp
Kommentar Utbedres dersom defekt
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1240

Arbeidsbeskrivelse Kontroller startfeil
Kommentar Utbedres dersom defekt
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1250

Arbeidsbeskrivelse Test autostopp
Kommentar Utbedres dersom defekt
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1260

Arbeidsbeskrivelse Testkjøring av aggregat med last
Kommentar Utbedres dersom defekt
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1270

Arbeidsbeskrivelse Mål og noter generatorspenning, frekvens, oljetrykk, kjølevannstemperatur, effekt, strømtrekk på L1, L2 og L3
Kommentar Skjema fra leverandøren scannes og lagres på aggregates objekt id i BaneData
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1280

Arbeidsbeskrivelse Kontroller og tilbakestill alle alarmer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1290

Arbeidsbeskrivelse Sett maskinen i AUTO
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F