Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-TER-0000-01

Teletekniske bygninger og rom

Aktivitetsnr.: 1010

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller brannslukningsapparat.
Kommentar Brannslukningsapparat er kontrollert/revidert i henhold til leverandør.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller bygning utvendig for skader, lekkasjer og malingsavfall. Rapporter eventuelt tagging/grafitti eller annet mangelfullt vedlikehold.
Kommentar Det er skader på bygningsmassen
Dokumentreferanse Byggtekniske krav
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller dør, hengsler, lås, eventuelt adgangskontroll. Smør den elektriske låsen med låsefett (hvis montert).
Kommentar Det er feil på dørlåser
Dokumentreferanse Elektroniske_bygninger_og_rom
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1045

Arbeidsbeskrivelse Kontroller/ oppdater romtegning (floorplan)
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller belysning
Kommentar Det er feil på lys eller varme.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Rengjør bygning/rom inkl. kabelføringer og gjennomføringer og tøm søppel. Kontroller og rengjør evt. datagulv.
Kommentar Utilfredsstillende renhold
Dokumentreferanse Elektriske rom, støv
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: XXXX

Arbeidsbeskrivelse Smør låsesylindre med låsspray og test nøkler.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1061

Arbeidsbeskrivelse Innvendig rengjøring av ur; skift lyskilde og eventuelt tenner. (Hvis relevant for aktuell type ur.)
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1062

Arbeidsbeskrivelse Kontroller merking av ur.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1063

Arbeidsbeskrivelse Kontroller merking av monitor/anviser.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1064

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at varmestyring i monitor/anviser fungerer.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1065

Arbeidsbeskrivelse Kontroller gjennomføringer og pakninger for monitor/anviser.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1066

Arbeidsbeskrivelse Kontroller høyttaleranlegg og vurder lydnivå på relevant sted. Juster ved behov.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1067

Arbeidsbeskrivelse Test funksjoner på kjøleanlegg og skift batter i fjernkontroll.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1068

Arbeidsbeskrivelse Kontroller filter på innerdel klimaanlegg og rengjør kondensator, utedel. Lytt etter avvik som «lager-lyd» og «viftestøy».
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele
Dokumentreferanse Generelle_tekniske_krav, Jording
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kabelgjennomføringer for skader og branntetting
Kommentar Åpne kabelgjennomføringer skal være forsvarlig tettet slik at hensynet til brannsikring er ivaretatt
Dokumentreferanse Kabelinnføring i eltekniske hus
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Hvis det er UPS uten overvåking: kontroller at alle UPS-alarmer som er lagt inn, og skal sendes overvåkningssenter virker.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Hvis det er UPS uten overvåking: kontroller kurs-oversikten for likeretter/UPS.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1130

Arbeidsbeskrivelse Resertifisering av brannslokningsapparat
Kommentar Sertifiseringskrav skal overholdes
Dokumentreferanse
Intervall 96
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1140

Arbeidsbeskrivelse Hvis det er UPS uten overvåking: Bytt batteripakke på likeretter.
Kommentar Sertifiseringskrav skal overholdes
Dokumentreferanse
Intervall 96
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV