Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-TER-0000-02

TER GSMR - teletekniske bygninger og rom

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller hytte utvendig for skader på tak eller kledning
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Sørg for at skog eller annen veggetasjon ikke berøre hytta
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Ta 1 bilde av hver vegg utvendig
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller fundament og fester på hytte
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller grunnforhold. Se til at det ikke står vann rett under eller ved hytta
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at kabelinnføringer er uskadd
Kommentar Åpne kabelgjennomføringer skal være forsvarlig tettet slik at hensynet til brannsikring er ivaretatt
Dokumentreferanse Teletekniske bygninger og rom, Brannsikring
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller nødstrømskontakt
Kommentar Byttes hvis defekt
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at hytte er merket med ID, navn og korrekt tlf.nr til OPM.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at trapp er festet til hytte og trinn er i orden
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller dør, dørpumpe og lås. Dør skal gå lett, tette til karm. Sjekk for tegn til eventuelle lekkasjer
Kommentar Det er feil på dørlåser
Dokumentreferanse Adgangskontrollanlegg
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at alarm utløses og gir indikering i kontrollsenter ved åpning av dør til hytte.
Kommentar Sjekk at det er alarmbryter/dørkontakt, test alarm direkte på tilkobling, juster eller bytt alamkontakt
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Kontroller hytte innvendig for lekkasjer eller fuktighet gjennom kabelinnføringer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Test jordfeilvarsler i hytte
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1130

Arbeidsbeskrivelse Kontroller indikering på overspenningsvern
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1140

Arbeidsbeskrivelse Kontrolle at kabler er forlagt korrekt i kabelbro
Kommentar Rettes opp og kabler festes
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1150

Arbeidsbeskrivelse Bytt filter på frikjøler
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1160

Arbeidsbeskrivelse Ta 1 bilde av hver vegg innvendig
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1170

Arbeidsbeskrivelse Sikre at hytte er rengjort og ryddig etter kontroll
Kommentar Utilfredstillende renhold
Dokumentreferanse Utilfredstillende_renhold
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1180

Arbeidsbeskrivelse Kontroller belysning
Kommentar Det er feil på lys eller varme.
Dokumentreferanse Elektrisk installasjon av lys og varme, mobildekning
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1190

Arbeidsbeskrivelse Kontroller merking på skap og teleteknisk utstyr
Kommentar Merking og registrering av utstyr utføres i henhold til Dokument nr. TE.807900
Dokumentreferanse Merking_og_registrering_av_utstyr
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V