Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-TER-0000-03

Brannkontroll - Teletekniske bygninger og rom

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kabelgjennomføringer for skader og branntetting
Kommentar Åpne kabelgjennomføringer skal være forsvarlig tettet slik at hensynet til brannsikring er ivaretatt
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV