Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-UPS-0000-01

Avbruddsfri strømforsyning

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller ladespenning
Kommentar Iht. leverandørens anbefalinger for det enkelte strømforsyningsanlegg
Dokumentreferanse Strømforsyningsanlegg
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller likerettermoduler
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at alle alarmer som er lagt inn, og skal sendes overvåkningssenter virker.
Kommentar Tiltak bør settes i verk dersom alarm på ladesystem utløses.
Dokumentreferanse Sending_av_alarmer
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1035

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kurs-oversikten for likeretter/UPS
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Bytt batteripakke på likeretter
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO