Generiske arbeidsrutiner - Tele

AR nummer Beskrivelse Navn Dato
TE-TER-0000-01 Teletekniske bygninger og rom HMA 2016.10.11
TE-TER-0000-02 TER GSMR teletekniske bygninger og rom HMA 2016.10.11
TE-UPS-0000-01 Avbruddsfri strømforsyning HMA 2017.01.19
TE-KLA-0000-01 Ventilasjon og klimaanlegg HMA 2015.01.01
TE-KLA-0000-04 KLA GSMR ventilasjon og klimaanlegg HMA 2015.01.01
TE-JOR-0000-01 Jordingssystem HMA 2015.01.01
TE-MST-0000-01 Antennemast HMA 2018.10.17
TE-ANT-0000-03 ANT GSMR basestasjon, pickup, tunnel og radiolinje antenne HMA 2016.08.22
TE-KAC-0000-02 KAC GSMR strålekabel, jumperkabel, matekabel HMA 2015.01.01
TE-TNR-0000-02 TNR GSMR tunnelrepeater, RFR og MU HMA 2018.10.19
TE-ALA-0000-01 Alarm- og Adgangskontrollanlegg HMA 2015.01.01
TE-KAT-0000-01 Langlinjekabel HMA 2015.01.01
TE-KAF-0000-01 Fiberkabel HMA 2015.01.01
TE-KOP-0000-01 Hovedkobling / koblingsskap HMA 2015.01.01
TE-TRN-0000-01 Transmisjonsutstyr HMA 2016.09.22
TE-VLO-0000-01 Voicelogger HMA 2015.01.01
TE-NTT-0000-01 Nødtelefonanlegg i tunnel HMA 2015.01.01
TE-TNR-0000-01 Tunnelradio HMA 2015.01.01
TE-AVA-0000-01 Toganviseranlegg HMA 2015.01.01
TE-URA-0000-01 Uranlegg med klokkepulsstyring HMA 2015.01.01
TE-URA-0000-02 Uranlegg med nettstyring HMA 2015.01.01
TE-HLA-0000-01 Høyttaleranlegg HMA 2015.01.01
TE-HLA-0000-02 Teleslynge HMA 2017.05.16
TE-ITV-0000-01 ITV-anlegg HMA 2015.01.01
TE-AVS-0000-01 Automatisk værstasjon HMA 2015.01.01
TE-BSU-0000-01 Brannslokkningsutstyr, Pulver eller CO2 HMA 2016.02.29
TE-BSU-0000-02 Brannslokkningsutstyr, Håndslokker, Vann, skum og vannbasert HMA 2016.02.29
TE-BAT-0000-01 Batteri HMA 2016.09.22
TE-SRV-0000-01 Lagringsserver -ITV HMA 2018.02.15
TE-FSP-0000-01 Fordelingsskap HMA 2018.10.19
TE-FSP-0000-02 Fordelingsskap - Termografering HMA 2018.10.19
TE-FSP-0000-07 Fordelingsskap - Jordfeilkontroll HMA 2018.10.19
TE-FSP-0000-09 Fordelingsskap - Jordfeilkontroll (For hovedfordeling bygget etter 1991) HMA 2018.10.19
TE-RES-0000-01 Reservestrømsaggregat på henger - Stort HMA 2019.01.31
TE-RES-0000-02 Reservestrømsaggregat på henger - Lite HMA 2019.01.31
TE-ALA-0000-02 Brannkontroll - Alarm- og Adgangskontrollanlegg HMA 2019.08.15
TE-ANT-0000-04 Brannkontroll - Antenne HMA 2019.08.15
TE-BRO-0000-01 Brannkontroll - Inergenanlegg (Gass) HMA 2019.08.15
TE-BSU-0000-05 Brannkontroll - Brannslokkingsutstyr B HMA 2019.08.15
TE-BSU-0000-06 Brannkontroll - Brannslokkingsutstyr B HMA 2019.08.15
TE-HLA-0000-03 Brannkontroll - Høyttaleranlegg HMA 2019.08.15
TE-ITV-0000-02 Brannkontroll - ITV-anlegg HMA 2019.08.15
TE-KAC-0000-03 Brannkontroll - Strålekabel HMA 2019.08.15
TE-NTT-0000-02 Brannkontroll - Nødtelefon tunnel SVEH 2021.06.28
TE-TER-0000-03 Brannkontroll - Teletekniske bygninger og rom HMA 2019.08.15
TE-TNR-0000-03 Brannkontroll - Tunnelradio HMA 2019.08.15
TE-TNR-0000-01 Brannkontroll - Tunnelradio GSMR tunnelrepeater HMA 2019.08.15
TE-AKD-0000-01 Akustisk detektor SVEH 2021.06.29
TE-AKD-0000-02 Akustisk detektor - Forenklet 12 mnd FV kontroll SVEH 2021.06.29
TE-HSD-0000-01 Hjulslagsdetektor SVEH 2021.06.29