Innholdsfortegnelse

Samling TE - Tele

TE-AKD-0000-01

Akustisk detektor

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon etter mekaniske skader på luken på skapet. Se at den fritt kan åpnes/lukkes
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 2.3 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon etter mekaniske skader på åpne-/lukke-sensor på skapet. Sjekk at sensoren ikke er løsnet.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 2.4 i vedlikeholdsmanual.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon etter mekaniske skader på åpne-/lukke-motor på skapet.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 2.5 i vedlikeholdsmanual.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon etter mekaniske skader på gummistopper til luke på skapet.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 2.7 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon etter mekaniske skader på skapets utvendige koblingsboks for sensorer (TBD).
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 2.10 i vedlikeholdsmanual.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon etter mekaniske skader på drivaksling til kjede på skapet.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 2.6 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Sjekk slakken på kjede. Kjede skal ikke kunne trykkes sammen mer enn 20mm.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 4.1 i vedlikeholdsmanual.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Sjekk at kjede ikke er mekanisk skadet og er tilstrekkelig smurt.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 4.2+4.3 i vedlikeholdsmanual.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Sjekk at drivakslingens deler er ikke kan beveges i forhold til hverandre. Eventuelt fest med Loctite.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 5.1+5.2 i vedlikeholdsmanual.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Sjekk at armen som aktiverer lukke/åpne sensor og armen for maks utslag på drivaksling ikke har løsnet.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 5.3 i vedlikeholdsmanual
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon for mekaniske skader og sikker innfesting på RFID leser høyre og venstre side.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.2 - 1.1 i vedlikeholdsmanual.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon retning på RFID leser. Leseren skal være parallell med sporet (innenfor +10 grader). Sikt fra 5 meter før og etter leseren avstanden til sporet om sporet er rett skal være konstant, viss ikke løsne leseren og juster til riktig vinkel.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.2 - 2.1 i vedlikeholdsmanual.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1380

Arbeidsbeskrivelse Demonter utrusting i spor før sporarbeid. Utstyret remonteres og kontrolleres etter endt sporarbeid.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall Etter sporarbeid
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV ES
Hans Svee

TE-AKD-0000-02

Akustisk detektor - 12 mnd kontroll av Nr.: 12.a.10 TE - Akustisk detektor Forenklet FV kontroll

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller systemkomponentene for fysisk skade og eller hærverk.
Kommentar Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at skruer og bolter er tilskrudd.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Rengjør utstyret utvendig (Skånsomt) for støv og skitt/ snø og is.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller skinnegangen i det området der detektoren er plassert mtp ujevnheter i skinnene, sveiser etc.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V
Hans Svee

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-ALA-0000-01

Alarm- og Adgangskontrollanlegg

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller strømforsyninger
Kommentar Strømforsyning har ikke nettspenning, eller gir ikke korrekt driftsspenning til adgangskontrollanlegget
Dokumentreferanse Adgangskontrollanlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller batteribackup
Kommentar Batterier er synlig skadet, eller gir ikke korrekt driftsspenning til adgangskontrollanlegget ved bortfall av nettspenning
Dokumentreferanse Strømforsyning / batteribackup
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sentralenhet og modem
Kommentar Kontakt oppnås ikke med sentralenhet fra adgangskontrollserver
Dokumentreferanse Sentralenhet / modem
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kortlesere
Kommentar Kortleser reagerer ikke ved bruk av kort eller inntasting av personlig kode
Dokumentreferanse Kortleser / node (dørsentral)
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller værdekseler på kortlesere
Kommentar Værdeksel er skadet
Dokumentreferanse Kortleser / node (dørsentral)
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller elektrisk lås
Kommentar Elektrisk lås åpnes ikke ved gyldig passering, eller låses ikke etter at forhåndsinnstilt tid har gått ut
Dokumentreferanse Elektrisk lås / låssylinder
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller låssylinder og nødutstyr
Kommentar Elektrisk lås åpnes ikke ved bruk av nøkkel eller nødutstyr
Dokumentreferanse Elektrisk lås / låssylinder
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller døralarm
Kommentar Indikasjon på om døren er åpen eller lukket/låst fungerer ikke
Dokumentreferanse Døralarm
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller åpneknapp
Kommentar Åpneknapp fungerer ikke, eller impulsfjæren er ødelagt
Dokumentreferanse Åpneknapp
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Bytt batteri for internminne på sentralenhet
Kommentar
Dokumentreferanse Sentralenhet / modem
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-ALA-0000-02

Brannkontroll - Alarm- og Adgangskontrollanlegg

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller strømforsyninger
Kommentar Strømforsyning har ikke nettspenning, eller gir ikke korrekt driftsspenning til adgangskontrollanlegget
Dokumentreferanse Adgangskontrollanlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller batteribackup
Kommentar Batterier er synlig skadet, eller gir ikke korrekt driftsspenning til adgangskontrollanlegget ved bortfall av nettspenning
Dokumentreferanse Strømforsyning / batteribackup
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sentralenhet og modem
Kommentar Kontakt oppnås ikke med sentralenhet fra adgangskontrollserver
Dokumentreferanse Sentralenhet / modem
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kortlesere
Kommentar Kortleser reagerer ikke ved bruk av kort eller inntasting av personlig kode
Dokumentreferanse Kortleser / node (dørsentral)
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller værdekseler på kortlesere
Kommentar Værdeksel er skadet
Dokumentreferanse Kortleser / node (dørsentral)
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller elektrisk lås
Kommentar Elektrisk lås åpnes ikke ved gyldig passering, eller låses ikke etter at forhåndsinnstilt tid har gått ut
Dokumentreferanse Elektrisk lås / låssylinder
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller låssylinder og nødutstyr
Kommentar Elektrisk lås åpnes ikke ved bruk av nøkkel eller nødutstyr
Dokumentreferanse Elektrisk lås / låssylinder
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller døralarm
Kommentar Indikasjon på om døren er åpen eller lukket/låst fungerer ikke
Dokumentreferanse Døralarm
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller åpneknapp
Kommentar Åpneknapp fungerer ikke, eller impulsfjæren er ødelagt
Dokumentreferanse Åpneknapp
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i Banedata.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-ANT-0000-04

Brannkontroll - Antenne

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Sjekk innfesting av antenner
Kommentar Sprekkdannelser i antennefeste
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller innfesting av antennekabel. Feste kabel med nye strips hvor dette mangler
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jordingskit for antenne
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Juster antenne hvis ute av posisjon
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Dersom det gjelder radiolinjeantenne: sjekk innfesting mot ODU (klips)
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i Banedata.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-ANT-0000-03

ANT GSMR basestasjon, pickup, tunnel og radiolinje antenne

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Sjekk innfesting av antenner
Kommentar Sprekkdannelser i antennefeste
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller innfesting av antennekabel. Feste kabel med nye strips hvor dette mangler
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jordingskit for antenne
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Juster antenne hvis ute av posisjon
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Dersom det gjelder radiolinjeantenne: sjekk innfesting mot ODU (klips)
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-AVA-0000-01

Toganviseranlegg

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Utvendig rengjøring av monitor/anviser
Kommentar Lesbarhet på monitor
Dokumentreferanse Toganviseranlegg
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller gjennomføringer og pakninger for monitor/anviser
Kommentar Utette og slitte pakninger
Dokumentreferanse Toganviseranlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Rengjør kjøleribber til monitor
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at varmestyring i monitor fungerer
Kommentar
Dokumentreferanse Komponenter_med_selvovervåking
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller merking av montior/anviser
Kommentar Merking og registrering av utstyr
Dokumentreferanse Merking_og_registrering_av_utstyr
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-AVS-0000-01

Automatisk værstasjon

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Visuell sjekk av hele værstasjonen. Rengjør sensorer ved behov
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller bardunering og stram etter ved behov
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Visuell sjekk av signalkabler og innfesting jordkabler
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Rydd vegetasjon rundt værstasjonen
Kommentar Lokalkunnskap avgjør hvilke stasjoner som evt. må besøkes oftere enn 6 mnd
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Sjekk skap for tilførsel 230V for skader/lekkasje, kondens og korrosjon
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Mål at det er 230V frem til skap og sjekk for jordfeil
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Sjekk instrumentskap for skader/lekkasje, kondens og korrosjon
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller ladespenning på batteri. Fjern evt. irr på batteripolene
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Bytt til hhv. sommer- og vinterblanding i nedbørsbøtta
Kommentar «Sommerblanding: 2 ltr vann og 0,5 ltr olje. Vinterblanding: 3 ltr Metanol, 2 ltr Glykol, 0,5 ltr olje»
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Bytt topp av sensor på fuktighetsmåler, hvis montert
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Bytte av silica-gel i snødybdemåler.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Bytt UPS-batteri
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-BAT-0000-01

Batteri

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Gjennomfør test av batteri m/ instrument eller last dersom likeretter mangler overvåkning
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Bytt batteripakke på likeretter
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-BRO-0000-01

Brannkontroll - Inergenanlegg (Gass)

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilstand på brannslukningsanlegg
Kommentar Utføres i henhold til tekniske krav for type apparat. I kontrollen inngår tilgjengelighet og funksjon.«
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller merking av brannslukningsanlegg
Kommentar Det skal henge skilt/merke på gitt plassering. Vurder behov for utbedring, rengjøring og refleksevne.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Rapport/sjekkliste mottatt fra ekstern entreprenør
Kommentar Sjekkliste i henhold til type anlegg må ligge til grunn for service avtale. Signeres av entreprenør etter utført kontroll.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i Banedata.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-BSU-0000-01

Brannslokkningsutstyr, Pulver eller CO2

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Visuell kontroll av brannslokker
Kommentar Myndighetskrav, NS3910
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 3
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at brannslokkeren er plassert på angitt sted
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Dersom dato for neste service passeres i løpet av neste 12 mnd -Bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av brannslokkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Har brannslukkeren synlige skader ? Hvis Ja -bytt slukkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slukkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Er slokkerens bruksanvisning leselig -Hvis ikke -bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slokkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse For slokker med trykkindikator -Er trykket på det grønne feltet ? Hvis ikke -bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slokkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Er sikringen intakt og plombert ? Hvis ikke -bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slokkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Snu slokkeren på hodet og hør etter at pulveret rører på seg. Hvis pulveret ikke rører på seg -bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slokkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Tømming/ kontroll av slokkemiddel, Innvendig korrosjonskontroll, Trykksettting av ny drivgass samt kontroll av slokker
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B og C
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 120
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV PO

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-BSU-0000-02

Brannslokkningsutstyr, håndslokker, vann, skum og vannbasert

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Visuell kontroll av brannslokker
Kommentar Myndighetskrav, NS3910
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 3
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at brannslokkeren er plassert på angitt sted
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Dersom dato for neste service passeres i løpet av neste 12 mnd -Bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av brannslokkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Har brannslukkeren synlige skader ? Hvis Ja -bytt slukkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slukkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Er slokkerens bruksanvisning leselig -Hvis ikke -bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slokkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse For slokker med trykkindikator -Er trykket på det grønne feltet ? Hvis ikke -bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slokkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Er sikringen intakt og plombert ? Hvis ikke -bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slokkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Snu slokkeren på hodet og hør etter at pulveret rører på seg. Hvis pulveret ikke rører på seg -bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slokkeren
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Tømming/ kontroll av slokkemiddel, Innvendig korrosjonskontroll, Trykksettting av ny drivgass samt kontroll av slokker
Kommentar Myndighetskrav, NS3910 tillegg B og C
Dokumentreferanse Brannsikring
Intervall 60
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV PO

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-BSU-0000-05

Brannkontroll - Brannslokkingsutstyr B

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller vekt av slukkemiddelet
Kommentar Kontrollen skal dokumenteres og utføres av en sertifisert/godkjent person.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Utfør test av trykkindikator
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller apparatet for utvendige skader og korrosjon
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller etikett
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller betjeningsmekanismer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utløpsdysen
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller pulverets flyktighet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller slange
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller plombering av brannslukkeren
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Rapport/sjekkliste mottatt fra ekstern entreprenør
Kommentar Sjekkliste i henhold til type apparat må ligge til grunn for service avtale. Signeres av entreprenør etter utført kontroll.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-BSU-0000-06

Brannkontroll - Brannslokkingsutstyr C

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Tømming/kontroll av slokkerens slokkemiddel
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Innvendig korrosjonskontroll
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Trykksetting av ny drivgass
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller vekt av slukkemiddelet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Utfør test av trykkindikator
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller apparatet for utvendige skader og korrosjon
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller etikett
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller betjeningsmekanismer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utløpsdysen
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller pulverets flyktighet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller slange
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Kontroller plombering av brannslukkeren
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Rapport/sjekkliste mottatt fra ekstern entreprenør
Kommentar Sjekkliste i henhold til type apparat må ligge til grunn for service avtale. Signeres av entreprenør etter utført kontroll.
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-FSP-0000-01

Fordelingsskap

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at fordelingsskap er rene og fri for synlige skader og lekkasjer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1005

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av jordfeilbryter og jordfeilvarsler - hvis montert
Kommentar Krav jfr. JF.IK – HMS § 5
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller rekkeklemmer/koblingsstykke
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Visuell kontroll av overspenningsvern.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller skrusikringer for varmgang. Etterskrues/evt skiftes.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmåling av kurskabel/ stigeledning
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1045

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolasjonsmotstand i fordeling ved å spenningsmåle fas jord på inntak. Spenningsnivå skal være mellom 90 og 170 volt.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmåling av inntakskabel
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1150

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.
Dokumentreferanse Generelle_tekniske_krav og Banestrømforsyning_Vedlikehold_jording
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1170

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av merking og dokumentasjon
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-FSP-0000-02

Fordelingsskap - Termografering

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Termografering av fordelingsskap med utstyr
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-FSP-0000-07

Fordelingsskap - Jordfeilkontroll

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jordfeilvarsler hvis montert
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Dersom jordfeilvarsler ikke er montert; Kontroller isolasjonsmotstand i fordeling ved å spenningsmåle fas jord på inntak. Spenningsnivå skal være mellom 90 og 170 volt.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-FSP-0000-09

Fordelingsskap - Jordfeilkontroll (For hovedfordeling bygget etter 1991

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jordfeilvarsler, jordfeilovervåker eller isolasjonsovervåker hvis montert på anlegg hvor signal fra overvåkningsutstyr ikke er fjernovervåket.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-HLA-0000-01

Høyttaleranlegg

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller og vurder lydnivå på relevant sted. Juster ved behov
Kommentar Ved feil nivå eller feil på utstyr
Dokumentreferanse Høytaleranlegg og Høytalere
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest anlegget med forskjellig nivå på bakgrunnsstøy
Kommentar Ved feil nivå eller feil på utstyr
Dokumentreferanse Informasjonssystemer
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller hver enkelt høytaler i anlegget
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-HLA-0000-02

Teleslynge

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Foreta funksjonstest av teleslynge
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-HLA-0000-03

Brannkontroll - Høyttaleranlegg

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Rengjør og kontroller klientmaskiner for høytaleranlegg
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller og vurder lydnivå på relevant sted. Juster ved behov
Kommentar Ved feil nivå eller feil på utstyr
Dokumentreferanse Høytaleranlegg og Høytalere
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest anlegget med forskjellig nivå på bakgrunnsstøy
Kommentar Ved feil nivå eller feil på utstyr
Dokumentreferanse Informasjonssystemer
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse For anlegg uten fast tilsluttet mikrofon skal denne tilsluttes og funksjonstestes
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller hver enkelt høyttaler i anlegget
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Skift operatørskjermer og tastatur for høytaleranlegg
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

TE-HSD-0000-01

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon for mekaniske skader og sikker innfesting av alle hjulskade sensorene i rekken på begge sider.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual 5.8
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1130

Arbeidsbeskrivelse Kontroller moment på alle hjulskadesensorene i rekken med momentnøkkel og 30mm lang pipe at alle M20 mutterer er skrudd til med 180Nm.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual 5.8
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1140

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av spor og sviller langs hele rekken av hjulskadedetektorer. Sjekk overflate på skinne, brudd/sprekker i sviller eller tegn til bevegelse.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual 5.8
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1150

Arbeidsbeskrivelse Demonter utrusting i spor før sporarbeid. Utstyret remonteres og kontrolleres etter endt sporarbeid.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall Etter sporarbeid
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV ES
Hans Svee

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-ITV-0000-01

ITV-anlegg

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Rengjør kamera samt kontroller at vegetasjon eller objekter ikke hindrer sikt for kamera
Kommentar Ved foringelse av opptak
Dokumentreferanse ITV-anlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kabler og tilkoblinger
Kommentar Ved feil/skade på utstyr
Dokumentreferanse Vedlikehold ITV-anlegg og Systemer_og_komponenter_med_selvovervåker
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at alle kamera har den retning som er mest hensiktsmessig
Kommentar Hvis enhet er ute av stilling
Dokumentreferanse ITV-anlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1045

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at maskering i bilde fungerer for kamera som skal ha dette
Kommentar Ved foringelse av opptak
Dokumentreferanse ITV-anlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at overvåkede publikumsarealer er merket
Kommentar Ved manglende merking
Dokumentreferanse Prosjektering og bygging/Informasjonssystemer
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-ITV-0000-02

Brannkontroll - ITV-anlegg

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Rengjør kamera samt kontroller at vegetasjon eller objekter ikke hindrer sikt for kamera
Kommentar Ved foringelse av opptak
Dokumentreferanse ITV-anlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kabler og tilkoblinger
Kommentar Ved feil/skade på utstyr
Dokumentreferanse Vedlikehold ITV-anlegg og Systemer_og_komponenter_med_selvovervåker
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at opptaksenhet fungerer som den skal og at opptak slettes ihht gjeldende krav
Kommentar Ved feil på utstyr
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller riktig tid på opptaksenhet
Kommentar Hvis enhet viser feil tid
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at alle kamera har den retning som er mest hensiktsmessig
Kommentar Hvis enhet er ute av stilling
Dokumentreferanse ITV-anlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at maskering i bilde fungerer for kamera som skal ha dette
Kommentar Ved foringelse av opptak
Dokumentreferanse ITV-anlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at overvåkede publikumsarealer er merket
Kommentar Ved manglende merking
Dokumentreferanse Prosjektering og bygging/Informasjonssystemer
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Fyll ut gjenregistrerings skjema fra Datatilsynet og lever dette til Banesjef
Kommentar Ved manglende dokumentasjon
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i Banedata.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-JOR-0000-01

Jordingssystem

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele
Dokumentreferanse Tele, Vedlikehold, Jording og Lavspenning og 22 kV, Vedlikehold, Jording
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-KAC-0000-02

KAC GSMR strålekabel, jumperkabel, matekabler

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller feste, oppheng og overganger
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller om kabel er tilsmusset
Kommentar Rengjør ved behov
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller innfesting av antennekabel. Feste kabel med nye strips hvor dette mangler
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jordingskilt for kabel
Kommentar Strålekabler, jumperkabler, matekabler
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-KAC-0000-03

Brannkontroll - Strålekabel

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller feste, oppheng og overganger
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller om kabel er tilsmusset
Kommentar Rengjør ved behov
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller innfesting av antennekabel. Feste kabel med nye strips hvor dette mangler
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jordingskilt for kabel
Kommentar Strålekabler, jumperkabler, matekabler
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller for synlige skader
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i Banedata.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-KAF-0000-01

Fiberkabel

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse «Mål og noter demping på ledige fibertråder
Kommentar Hyppige avviksmål – hendelser som skjer ofte
Dokumentreferanse Fiberkabel
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller merking av kabell
Kommentar Merking og registrering av utstyr utføres i henhold til Dokument nr. TE.807900.
Dokumentreferanse Dokumentasjon og merking, Kabel og Merking av kabler
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-KAT-0000-01

Langlinjekabel

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmål ledige par mot jord og innbyrdes
Kommentar Hyppige avviksmål – hendelser som skjer oft
Dokumentreferanse Langlinjekabel
Intervall 36
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller merking av kabel
Kommentar Merking og registrering av utstyr utføres i henhold til Dokument nr. TE.807900.
Dokumentreferanse Dokumentasjon og merking, Kabel og Merking av kabler
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-KLA-0000-01

Ventilasjon og klimaanlegg

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller filter på innedel. Rengjør ved behov.
Kommentar Det er tette filtre
Dokumentreferanse Ventilasjon_og_klimaanlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at vifte på innedel går nomalt uten støy fra lagre etc
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Rengjør kondensator på utedel
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at vifte på utedel går normalt uten støy fra lagre etc
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at kompressor går normalt og at kuldetekniske rør og forbindelser er i orden
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Test funksjoner på kjøleanlegg
Kommentar Indikasjoner som tilsier at det er feil på installert utstyr
Dokumentreferanse Ventilasjon_og_klimaanlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Skifte batteri i fjernkontroll
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-KLA-0000-04

KLA GSMR ventilasjon og klimaanlegg

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller filter på innedel. Rengjør ved behov.
Kommentar Det er tette filtre
Dokumentreferanse Ventilasjon_og_klimaanlegg
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at vifte på innedel går nomalt uten støy fra lagre etc
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Rengjør kondensator på utedel
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at vifte på utedel går normalt uten støy fra lagre etc
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at kompressor går normalt og at kuldetekniske rør og forbindelser er i orden
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Test funksjoner på kjøleanlegg
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Skifte batteri i fjernkontroll
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-KOP-0000-01

Hovedkobling / koblingsskap

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller for løse eller svidde ledninger/tilkoblinger
Kommentar Løse ledninger. Overslag. Svidde ledninger. Brudd i sikringer. Gamle/dårlige loddinger/ tilkoblinger.
Dokumentreferanse Hovedkobling og koblingsskap
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-MST-0000-01

Antennemast

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at dør og hengelås til klatrehinder er i orden
Kommentar Byttes hvis defekt eller mangler
Dokumentreferanse Vedlikehold, Radiomast og
Prosjektering og bygging, Generelle tekniske krav
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at kledning for klatrehinder er intakt
Kommentar Telesystemer er ikke beskyttet mot utilsiktede og uønskede påvirkninger og mot uønsket tilgang til systemer og tjenester.
Dokumentreferanse Radiomast
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller skog rundt klatrehinder
Kommentar Skal ikke berøre konstruksjon
Dokumentreferanse Radiomast
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at klatrehinder er forskriftsmessig merket med varselskilt «Rasfare»
Kommentar Hvis ikke merket på minimum 3 sider
Dokumentreferanse Radiomast
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at klatrestige er korrekt festet i mast
Kommentar Det er feil på klatrevern. Hvis arbeid i høyden for telefaget ikke kan gjennomføres på en sikker måte. STY-600981
Dokumentreferanse Radiomast
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller innfesting i mast for søllskinne
Kommentar Hvis arbeid i høyden for telefaget i Jernbaneverket ikke kan gjennomføres på en sikker måte. STY - 600981
Dokumentreferanse Radiomast
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at tårnlys virker. Hinderlys skal være tent hele døgnet.
Kommentar Hvis tårnlys ikke virker
Dokumentreferanse Radiomast, § 8.Hinderlys
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jording på mast. Jordskinne inne i mast, jordkabler osv. Jording tilkoblet alle masteføtter, og ført snareste vei ned i bakken.
Kommentar Mekanisk feil på jordingsleder eller -klammer som kan medføre fare for personskade ved berøring
Dokumentreferanse Teletekniske_bygninger_og_rom, Jordingssystem
Jording_på_mast
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at mastefot er fri for jord, grus o.l
Kommentar Ved fare for frostsprengning
Dokumentreferanse Radiomast
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller mastefundament for setninger
Kommentar Ved fare for og ved setninger
Dokumentreferanse Radiomast
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller mastefundament for sprekker eller riss
Kommentar Ved sprekker og riss
Dokumentreferanse Radiomast
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Kontroller boltede forbindelser i mast
Kommentar Ved avvik fra felthåndbok for moment på bolter
Dokumentreferanse Radiomast
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Kontroller mast for skade i galvanisering/overflatebehandling
Kommentar Ved fare for korrosjon
Dokumentreferanse Radiomast
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-NTT-0000-01

Nødtelefonanlegg i tunnel

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av togleders betjeningsapparater og sentralsystem
Kommentar
Dokumentreferanse Nødtelefonanlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest og ettersyn av nødtelefoner
Kommentar Dårlig kvalitet på samband
Dokumentreferanse Vedlikehold, Nødtelefonanlegg i tunneler og Nødtelefoner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Rengjør apparatet med markeringsskilt
Kommentar Defekt skap for apparat eller annen fysisk skade som kan føre til tap av funksjonalitet
Dokumentreferanse Vedlikehold, Nødtelefonanlegg i tunneler og Nødtelefoner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-NTT-0000-02

Brannkontroll - Nødtelefon tunnel

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av togleders betjeningsapparater og sentralsystem
Kommentar Dårlig kvalitet på samband
Dokumentreferanse Nødtelefonanlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest og ettersyn av nødtelefoner
Kommentar Defekt skap for apparat eller annen fysisk skade som kan føre til tap av funksjonalitet
Dokumentreferanse Vedlikehold, Nødtelefonanlegg i tunneler og Nødtelefoner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Rengjør apparatet med markeringsskilt
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Nødtelefonanlegg i tunneler og Nødtelefoner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i Banedata.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-RES-0000-01

Rervestrømsaggregat på henger – Stort

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller før start olje- og drivstoffnivå (avleses i automatikk. Oppgitt i %)
Kommentar Aggregatet skal ikke startes ved for lavt oljenivå
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller før start nivå på kjølevann (ekspansjonstank på radiator)
Kommentar Aggregatet skal ikke startes ved for lavt kjølevannsnivå
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller før start for lekkasjer og annet søl på ramme
Kommentar Rengjør før start. Meld til leverandør hvis det er nødvendig med kontroll
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller før start slanger og reimer visuelt
Kommentar Ved skade på slanger og reimer skal ikke aggregatet startes, kontakt leverandør
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller før start startbatterier (spenning avleses i automatikk)
Kommentar Batteriet skiftes hvis det ikke tilfredsstiller krav til start.
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller før start dekktrykk på henger.
Kommentar Aggregatet skal ikke kjøres med for lite luft i dekkene.
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller før start at aggregatet er plassert så den har fri tilgang til inn-luft og ut-luft.
Kommentar Aggregatet skal ikke startes ved for lavt oljenivå
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Start aggregatet og les av motortemperatur etter 20 min. (med last, mellom 82-95 °C).
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller frekvens og spenning på utganger
Kommentar Frekvens skal være mellom 48 og 52 Hz
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Les av belastning i automatikk
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at klapplokk for eksos faller ned etter stopp
Kommentar Snø og skitt kan trenge inn i motoren hvis lokket ikke faller ned
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Kontroller dieselnivå (nok diesel på tanken om aggregatet må brukes i en skarp situasjon)
Kommentar Etterfyll diesel ved behov
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Bytt Olje, Oljefilter, Dieselfilter, Luftfilter
Kommentar Luftfilter må nødvendigvis ikke skiftes hvis det er rent
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1130

Arbeidsbeskrivelse Kontroller motorens motor reim, vannpumpe, slanger, lekkasjer og motorvarmer
Kommentar Defekte deler utbedres eller skiftes
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1140

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kjølevæske og radiator
Kommentar Etterfyll frostvæske ved behov
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1150

Arbeidsbeskrivelse Kontroller ladespenning i drift og etter start
Kommentar Utbedres dersom defekt
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1160

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilkoblinger til generator og AVR-kort
Kommentar Utbedres dersom defekt
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1170

Arbeidsbeskrivelse Smør alle låser, hengsler og beslag
Kommentar Utbedres dersom defekt
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1180

Arbeidsbeskrivelse Kontroller løftekroker
Kommentar I tilfeller der aggregatet skal løftes med kran eller helikopter
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1190

Arbeidsbeskrivelse Kontroller hengerens bremser og smør påløp
Kommentar Utbedres dersom defekt
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1200

Arbeidsbeskrivelse Kontroller hengerens lys
Kommentar Utbedres dersom defekt
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1210

Arbeidsbeskrivelse Kontroller stikkontakter, sikringer og brytere
Kommentar Utbedres dersom defekt
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1220

Arbeidsbeskrivelse Kontroller automatikkens manuelle funksjoner
Kommentar Utbedres dersom defekt
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1230

Arbeidsbeskrivelse Kontroller nødstopp
Kommentar Utbedres dersom defekt
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1240

Arbeidsbeskrivelse Kontroller startfeil
Kommentar Utbedres dersom defekt
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1250

Arbeidsbeskrivelse Test autostopp
Kommentar Utbedres dersom defekt
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1260

Arbeidsbeskrivelse Testkjøring av aggregat med last
Kommentar Utbedres dersom defekt
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1270

Arbeidsbeskrivelse Mål og noter generatorspenning, frekvens, oljetrykk, kjølevannstemperatur, effekt, strømtrekk på L1, L2 og L3
Kommentar Skjema fra leverandøren scannes og lagres på aggregates objekt id i BaneData
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1280

Arbeidsbeskrivelse Kontroller og tilbakestill alle alarmer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1290

Arbeidsbeskrivelse Sett maskinen i AUTO
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-RES-0000-02

Rervestrømsaggregat på henger – Lite

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller oljenivå og fyll etter om nødvendig
Kommentar Sjekk ved bruk av peilepinne, nivå skal ligge mellom øverste og nederste strek på pinnen
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Start aggregatet og la gå i 10 min
Kommentar Send aggregatet til reparasjon ved feil
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Etterfyll drivstofftank til den er helt full.
Kommentar For å unngå kondens og annen forurensing av drivstoff.
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-SKR-0000-01

Skifteradio

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller skifteradio
Kommentar Feltstyrke
Dokumentreferanse Feltstyrke
Intervall 12
Myndighetsnivå
Sportilgang N
Type FV TK-M

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-SRV-0000-01

Lagringsserver -ITV

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at opptaksenhet fungerer som den skal og at opptak slettes ihht gjeldende krav
Kommentar Ved feil på utstyr
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller riktig tid på opptaksenhet
Kommentar Dersom enhet viser feil tid
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-TER-0000-01

Teletekniske bygninger og rom

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller filter og kjøleribber
Kommentar Vask / skift filter om nødvendig.
Dokumentreferanse VENTILASJON OG KLIMAANLEGG
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller bygning utvendig for skader. Rapporter eventuelt tagging/grafitti eller annet mangelfullt vedlikehold
Kommentar Det er skader på bygningsmassen
Dokumentreferanse Byggtekniske krav
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller dør, hengsler, lås, eventuelt adgangskontroll
Kommentar Det er feil på dørlåser
Dokumentreferanse Elektroniske_bygninger_og_rom
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1045

Arbeidsbeskrivelse Kontroller/ oppdater romtegning (floorplan)
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller belysning
Kommentar Det er feil på lys eller varme.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Rengjør bygning/rom inkl. kabelføringer og gjennomføringer og tøm søppel
Kommentar Utilfredsstillende renhold
Dokumentreferanse Elektriske rom, støv
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele
Dokumentreferanse Generelle_tekniske_krav, Jording
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kabelgjennomføringer for skader og branntetting
Kommentar Åpne kabelgjennomføringer skal være forsvarlig tettet slik at hensynet til brannsikring er ivaretatt
Dokumentreferanse Kabelinnføring i eltekniske hus
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tekniske rom for lekkasje/malingsavfall. Avvik rapporteres til infrastruktureier
Kommentar Det er skader på bygningsmassen
Dokumentreferanse Elektrotekniske bygninger og rom
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller merking på skap og teleteknisk utstyr
Kommentar Merking og registrering av utstyr utføres i henhold til Dokument nr. TE.807900
Dokumentreferanse Merking
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Kontroller eventuelt datagulv
Kommentar Datagulvene er uten feil på moduler/plater.
Dokumentreferanse Datagulv
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Rengjør under eventuelt datagulv
Kommentar Støv og annen forurensning påvirker personale og tekniske anlegg på en uheldig måte
Dokumentreferanse Rengjør_under_datagulv
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-TER-0000-02

TER GSMR - teletekniske bygninger og rom

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller hytte utvendig for skader på tak eller kledning
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Sørg for at skog eller annen veggetasjon ikke berøre hytta
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Ta 1 bilde av hver vegg utvendig
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller fundament og fester på hytte
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller grunnforhold. Se til at det ikke står vann rett under eller ved hytta
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at kabelinnføringer er uskadd
Kommentar Åpne kabelgjennomføringer skal være forsvarlig tettet slik at hensynet til brannsikring er ivaretatt
Dokumentreferanse Teletekniske bygninger og rom, Brannsikring
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller nødstrømskontakt
Kommentar Byttes hvis defekt
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at hytte er merket med ID, navn og korrekt tlf.nr til OPM.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at trapp er festet til hytte og trinn er i orden
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller dør, dørpumpe og lås. Dør skal gå lett, tette til karm. Sjekk for tegn til eventuelle lekkasjer
Kommentar Det er feil på dørlåser
Dokumentreferanse Adgangskontrollanlegg
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at alarm utløses og gir indikering i kontrollsenter ved åpning av dør til hytte.
Kommentar Sjekk at det er alarmbryter/dørkontakt, test alarm direkte på tilkobling, juster eller bytt alamkontakt
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Kontroller hytte innvendig for lekkasjer eller fuktighet gjennom kabelinnføringer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Test jordfeilvarsler i hytte
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1130

Arbeidsbeskrivelse Kontroller indikering på overspenningsvern
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1140

Arbeidsbeskrivelse Kontrolle at kabler er forlagt korrekt i kabelbro
Kommentar Rettes opp og kabler festes
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1150

Arbeidsbeskrivelse Bytt filter på frikjøler
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1160

Arbeidsbeskrivelse Ta 1 bilde av hver vegg innvendig
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1170

Arbeidsbeskrivelse Sikre at hytte er rengjort og ryddig etter kontroll
Kommentar Utilfredstillende renhold
Dokumentreferanse Utilfredstillende_renhold
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1180

Arbeidsbeskrivelse Kontroller belysning
Kommentar Det er feil på lys eller varme.
Dokumentreferanse Elektrisk installasjon av lys og varme, mobildekning
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1190

Arbeidsbeskrivelse Kontroller merking på skap og teleteknisk utstyr
Kommentar Merking og registrering av utstyr utføres i henhold til Dokument nr. TE.807900
Dokumentreferanse Merking_og_registrering_av_utstyr
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-TER-0000-03

Brannkontroll - Teletekniske bygninger og rom

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kabelgjennomføringer for skader og branntetting
Kommentar Åpne kabelgjennomføringer skal være forsvarlig tettet slik at hensynet til brannsikring er ivaretatt
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-TNR-0000-01

Tunnelradio

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Foreta mekanisk kontroll av anlegg (inkl. antenne/kabel) samt kontroller merking. Foreta kontrollmålinger av anlegget.
Kommentar I nye tunnel over 1000m er tunnelradio et myndighetskrav.
Dokumentreferanse Tunnelradio
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av anleggets funksjonalitet, på anlegg ikke tilknyttet overvåkningssenter
Kommentar Støy på talesamband.
Dokumentreferanse Vedlikehold, Tunnelradio og Tunnelradio
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-F

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-TNR-0000-02

TNR GSMR tunnelrepeater, RFR og MU

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at skap og festeramme er intakt
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at kabler er tilstrekkelig festet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller om utstyret er tilsmusset
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-TNR-0000-03

Brannkontroll - Tunnelradio

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Foreta mekanisk kontroll av anlegg (inkl. antenne/kabel) samt kontroller merking. Foreta kontrollmålinger av anlegget.
Kommentar I nye tunnel over 1000m er tunnelradio et myndighetskrav.
Dokumentreferanse Tunnelradio
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av anleggets funksjonalitet, på anlegg ikke tilknyttet overvåkningssenter
Kommentar Støy på talesamband.
Dokumentreferanse Vedlikehold, Tunnelradio og Tunnelradio
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i BaneData
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-TNR-0000-01

Akustisk detektor

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at skap og festeramme er intakt
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Bytte batteri på 8,4V backup
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at kabler er tilstrekkelig festet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller om utstyret er tilsmusset
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

 
Hermod Martinsen

TE-AKD-0000-01

Akustisk detektor

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon etter mekaniske skader på luken på skapet. Se at den fritt kan åpnes/lukkes.
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 2.3 i vedlikeholdsmanual.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TKV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon etter mekaniske skader på åpne-/lukke-sensor på skapet. Sjekk at sensoren ikke er løsnet
Kommentar Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 2.4 i vedlikeholdsmanual.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TKV
Hans Svee

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-TRN-0000-01

Transmisjonsutstyr

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Bytt filter i transmisjonsutstyr
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-UPS-0000-01

Avbruddsfri strømforsyning

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller ladespenning
Kommentar Iht. leverandørens anbefalinger for det enkelte strømforsyningsanlegg
Dokumentreferanse Strømforsyningsanlegg
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller likerettermoduler
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at alle alarmer som er lagt inn, og skal sendes overvåkningssenter virker.
Kommentar Tiltak bør settes i verk dersom alarm på ladesystem utløses.
Dokumentreferanse Sending_av_alarmer
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1035

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kurs-oversikten for likeretter/UPS
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Bytt batteripakke på likeretter
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-URA-0000-01

Uranlegg med klokkepulsstyring

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller riktig tid i forbindelse med sommer/vintertid
Kommentar Ett eller flere ur går feil
Dokumentreferanse Informasjonssystemer
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller riktig tid på alle moduler
Kommentar Ett eller flere ur går feil
Dokumentreferanse Ur
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at synk fungerer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at innvendige funksjoner som lysdimming, varme element, vifte, høyttaler, elektronikk, mekanikk med mer fungerer
Kommentar Feil ved dimming og eller varmeelement
Dokumentreferanse Vedlikehold av ur og Systemer_og_komponenter_med_selvovervåking
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller merking
Kommentar Merking og registrering av utstyr utføres i henhold til Dokument nr. TE.807900
Dokumentreferanse Merking_og_registrering_av_utstyr
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Innvendig rengjøring og skift lyskilde og eventuelt tenner
Kommentar Utføres for å unngå dårlig lesbarhet
Dokumentreferanse Vedlikehold av ur og Systemer og komponenter med selvovervåking
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Utvendig rengjøring og kontroll av eventuell solavskjerming
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-URA-0000-02

Uranlegg med nettstyring

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Utvendig rengjøring av ur
Kommentar Utføres for å ungå dårlig lesbarhet
Dokumentreferanse Vedlikehold av ur og Systemer_og_komponenter_med_selvovervåking
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller solskjerming på ur
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

TE-VLO-0000-01

Voicelogger

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Stikkprøvekontroll av opptak og avspilling av samtaler til togleder
Kommentar Utføres i henhold til leverandørens anbefalinger
Dokumentreferanse Vedlikehold, Voicelogger og Lagring av samtaler
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-F

 
Eva Mathisen