Bane NORs prosesskoder for bygging, drift og vedlikehold

Denne portalen er et arbeidsverktøy for Bane NOR for utarbeidelse av prosesskoder. Prosesskodene i denne portalen skal derfor ikke benyttes før de utgis offisielt i anbudsprogrammer som «Focus Anbud» eller «ISY Beskrivelse».

Prosesskoden dekker både anleggsarbeider og drift og vedlikeholdsarbeider. Prosesskoden forutsettes benyttet ved arbeider som utføres for Bane NOR i entrepriser.

Prosesskoden skal gi ensartede regler for utførelse, kontroll og oppmåling av samme arbeidsart. Den skal lette arbeidet ved utarbeidelse av tilbudsgrunnlag. Dette vil også gjøre det langt enklere for entreprenører å prissette arbeidene, fordi omfang og krav til de enkelte arbeider vil være likt fra tilbud til tilbud, og være angitt i en standardisert, kjent tekst.

Denne portalen danner basis for prosesskoder i Bane NOR, ref. Prosesskoder i Bane NOR