Emner
Velg emne ved å klikke på emne-knappene under


Velkomment til denne signalfag-siden!

Dette er en FAQ (ofte stilte spørsmål) for kontrollvirksomhet signal i Bane NOR. Her kan du finne svarene på de mest stilte spørsmålene eller stille nye. Ingen ser spørsmål eller svar før de er behandlet av saksbehandler. Det er også mulig å være anonym.Velg emne i knapperaden over eller bruk fritekstsøket. Er det noe du lurer på hvordan løses andre steder i Signal-Norge eller ønsker svar fra noen i Bane NOR - bruk denne siden da vel )

Mvh
Kontrollvirksomhet signal
Bane NOR
03.07.2020 Ny kursportal i Bane NOR

Bane NOR får ny kursportal!
I november 2020 får Bane NOR en ny kursportal som skal brukes av alle som tar kurs gjennom Norsk jernbaneskole. Alle som planlegger å ta kurs høsten og vinteren 2020 må melde seg på i dagens portal innen 10. oktober.
Moderniseringen er et ledd i Bane NORs oppdatering av systemstøtte for HR- og ledelsesoppgaver.
Systemet stenges fordi vi skal flytte informasjon fra dagens kursadministrasjon til det nye systemet før eksisterende system avvikles
08.09.2020 Verdt å vite om!

Spørsmålet om FSE er påkrevet for sporvekselkontrollører signal er nå diskutert på driftsledermøtet i Bane NOR .
Konklusjonen ble som følger:
Hver enkelt avdeling/bedrift må -
 • Foreta en risikovurdering om sporvekselkontrollør skal ha fse opplæring eller ikke
 • Vurdere omfanget av en evt. opplæring
Selv om fse i utgangspunktet gjelder fagutdannede, kan det være tilfeller der fse likevel skal legges til grunn også for u-sakkyndige.
Dette kan være relevant dersom et arbeid kan føre til skade på liv, helse eller materielle verdier. Dette presiseres i FSE paragraf 3 og i veiledningen til paragrafen.

(Krav om risikovurdering av aktiviteter omfattes også av internkontrollforskriftens bestemmelser.)


Viktig informasjon !

  På grunn av de rådende omstendigheter gjennomføres følgende tiltak umiddelbart:

  Følgende gjelder alle med kontrollfunksjoner signal:

  Sertifiseringer som er relevante for kontrollvirksomhet i signalfaget og har utløpsdato mellom 27.08.2020 og 11.01.2021 forlenges ytterligere med 120 dager.

  Signalkontrollører som omfattes av dette har nå fått utløpsdatoen forlenget i kompetanseregistreringssystemet Modula dB.
  De det gjelder trenger derfor ikke å foreta seg noe i den forbindelse.
  Dersom noe likevel skulle være feil, vennligst ta kontakt med instruktør for kontrollvirksomhet signal snarest mulig.

  På grunn av den nåværende situasjonen med COVID 19-viruset vil DSB vil akseptere at planlagte førstehjelpskurs utsettes til situasjonen i forbindelse med COVID 19 er normalisert.Førtehjelskurs vil bli gitt samme utløpsdato som FSE selv om praktisk førstehjelpskurs ikke gjennomføres

  Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg har krav om årlig opplæring, øvelse og instruksjon av bestemmelser i forskriften samt nødvendig førstehjelpsberedskap, og at det ikke skal gå mer enn 12 måneder mellom hver opplæring (FSE- og førstehjelpskurs).

  Norsk jernbaneskole har utviklet et nettbasert FSE-kurs som tilbys nå.
01.06.2020 Midlertidig hastighetsnedsettelser

Ny rutine for håndtering og kontroll av midlertidige hastighetsnedsettelser blir etablert i løpet av nærmeste fremtid (høst 2020). Alle aktuelle kontrollører vil få tilbud om opplæring før dette trer i kraft.