Emner
Velg emne ved å klikke på emne-knappene under


Velkomment til denne signalfag-siden!

Dette er en FAQ (ofte stilte spørsmål) for kontrollvirksomhet signal i Bane NOR. Her kan du finne svarene på de mest stilte spørsmålene eller stille nye. Ingen ser spørsmål eller svar før de er behandlet av saksbehandler. Det er også mulig å være anonym.Velg emne i knapperaden over eller bruk fritekstsøket. Er det noe du lurer på hvordan løses andre steder i Signal-Norge eller ønsker svar fra noen i Bane NOR - bruk denne siden da vel )

Mvh
Kontrollvirksomhet signal
Bane NOR
03.07.2020 Ny kursportal i Bane NOR

Bane NOR får ny kursportal!
I november 2020 får Bane NOR en ny kursportal som skal brukes av alle som tar kurs gjennom Norsk jernbaneskole. Alle som planlegger å ta kurs høsten og vinteren 2020 må melde seg på i dagens portal innen 10. oktober.
Moderniseringen er et ledd i Bane NORs oppdatering av systemstøtte for HR- og ledelsesoppgaver.
Systemet stenges fordi vi skal flytte informasjon fra dagens kursadministrasjon til det nye systemet før eksisterende system avvikles
Verdt å vite om!

Grunnkurs i regler for kontroll signal er nå åpnet for påmelding.

Uke 34-35 38-39 2020 varighet 4 dager.
Påmelding skjer hos Norsk jernbaneskole
Viktig informasjon !

  På grunn av de rådende omstendigheter gjennomføres følgende tiltak umiddelbart:

  Følgende gjelder alle med kontrollfunksjoner signal:

  Sertifiseringer som er relevante for kontrollvirksomhet i signalfaget og har utløpsdato mellom 11.3.2020 og 11.9.2020 forlenges med 180 dager.

  Signalkontrollører som omfattes av dette har nå fått utløpsdatoen forlenget i kompetanseregistreringssystemet Modula dB.
  De det gjelder trenger derfor ikke å foreta seg noe i den forbindelse.
  Dersom noe likevel skulle være feil, vennligst ta kontakt med instruktør for kontrollvirksomhet signal snarest mulig.

  En søknad om forlengelse av gyldighetstid på FSE og førstehjelp er sendt DSB.
  Svaret ble som følger:
  På grunn av den nåværende situasjonen med COVID 19-viruset vil DSB vil akseptere at planlagte FSE- og førstehjelpskurs utsettes til situasjonen i forbindelse med COVID 19 er normalisert.

  Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg har krav om årlig opplæring, øvelse og instruksjon av bestemmelser i forskriften samt nødvendig førstehjelpsberedskap, og at det ikke skal gå mer enn 12 måneder mellom hver opplæring (FSE- og førstehjelpskurs).

  For elektrovirksomheter, kraft- og nettselskaper som har planlagt slike kurs den nærmeste tiden, men som pga. den nåværende situasjonen med COVID 19-viruset ikke får gjennomført opplæringen, vil DSB vil akseptere at planlagte FSE- og førstehjelpskurs utsettes til situasjonen i forbindelse med COVID 19 er normalisert.

  Samtidig bør det vurderes om opplæringen kan gjøres med nettbaserte kurs og at man har intern gjennomgang av relevante instrukser og rutiner, og at denne er tilpasset selskapets policy ift. COVID 19- situasjonen. Virksomhetene må i alle tilfeller ivareta sikkerheten til ansatte som arbeider i og med drift av elektriske anlegg.
  Norsk jernbaneskole har utviklet et nettbasert FSE-kurs som tilbys nå.

  Bane NOR (BN) har fått innvilget en dispensasjonssøknad hos SJT fra "Forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog". Dispensasjonen gir BN mulighet til å utsette periodisk helsekontroll tre måneder.
  Det er et vilkår at leder under samtale med aktuelt personell får bekreftet at det ikke er endringer i helsemessige forhold som bør tas opp med lege.
01.06.2020 Midlertidig hastighetsnedsettelser

Ny rutine for håndtering og kontroll av midlertidige hastighetsnedsettelser blir etablert i løpet av nærmeste fremtid (høst 2020). Alle aktuelle kontrollører vil få tilbud om opplæring før dette trer i kraft.