Emner
Velg emne ved å klikke på emne-knappene under


Velkomment til denne signalfag-siden!

Dette er en FAQ (ofte stilte spørsmål) for kontrollvirksomhet signal i Bane NOR. Her kan du finne svarene på de mest stilte spørsmålene eller stille nye. Ingen ser spørsmål eller svar før de er behandlet av saksbehandler. Det er også mulig å være anonym.Velg emne i knapperaden over eller bruk fritekstsøket. Er det noe du lurer på hvordan løses andre steder i Signal-Norge eller ønsker svar fra noen i Bane NOR - bruk denne siden da vel )

Mvh
Kontrollvirksomhet signal
Bane NOR
30.11.2020 Verdt å vite om!

Ny opplæringsmodul i DRIV er lansert i dag. Oversikt og påmelding til kurs skjer nå i denne portalen.
E-post med ytterligere informasjon skal være sendt ut til alle tidligere kursdeltagere hos Norsk jernbaneskole.
Innlogging skjer her: https://www.banenor.no/kursportal

Sertifikatregisteret (Modula) er nå oppdatert med komponenter for ERTMS (ITS710 og Tpam) De som har gjennomført disse kursene kan nå søke sertifisering. Sjekklisteappen er også oppdatert tilsvarende.


NB ! 16.11.2020 Overspenning på LED-matriser

Det har vært tilfeller der LED-matrise pga overspenning har blitt mørke, uten at dette er blitt indikert i sikringsanlegget, da skadet matrise har trukket en strøm stor nok til at kontrollreleet har holdt seg tiltrekt. Dette kan gi en farlig feil hvis det skjer for gul lampe i forsignal, ved at forsignalet viser signal 25 "forvent kjør", når det skal gi signal 24 "Forvent kjør med redusert hastighet" (gul og grønn).
Tiltak og kobling av overspenningsvern er beskrevet her:
https://trv.banenor.no/wiki/Signal/Prosjektering/Lyssignal/Overspenningsvern_for_LED_i_forsignaler

Viktig informasjon !

  08.12.2020

   Følgende gjelder alle med kontrollfunksjoner signal:

  Sertifiseringer for kontrollvirksomhet i signalfaget som har utløpsdato
  mellom 27.12.2020 og 29.06.2021 - forlenges frem til 30.06.2021.

  Signalkontrollører som omfattes av dette har nå fått utløpsdatoen forlenget i kompetanseregistreringssystemet Modula dB. De det gjelder trenger derfor ikke å foreta seg noe i den forbindelse. Dersom noe likevel skulle være feil, vennligst ta kontakt med instruktør for kontrollvirksomhet signal snarest mulig.

  Det antas at Covid-19 situasjonen vil endre seg fram til sommeren, og med det som forutsetning vil det ikke bli gitt ytterligere generell forlengelse av sertifiseringenes gyldighet.

  Norsk jernbaneskole vil tilby kurs i de fleste anleggstyper våren 2021 og de som har utløpsdato frem til 30.6.2021 må melde seg på tilgjengelige kurs.
  Det vil ikke bli gitt dispensasjon fra kompetansekrav i læreplanene dersom tilgjengelige kursplasser for anleggstypen i perioden fram til 30.6.2021 ikke har vært benyttet.

  Selv om sertifiseringsperioden er forlenget frem til 30.6.2021, minner kravstiller signal om det individuelle ansvaret alle kontrollører har med hensyn til vurdering av egen kompetanse.

  På grunn av den nåværende situasjonen med COVID 19-viruset vil DSB vil akseptere at planlagte førstehjelpskurs utsettes til situasjonen i forbindelse med COVID 19 er normalisert.Førtehjelskurs vil bli gitt samme utløpsdato som FSE selv om praktisk førstehjelpskurs ikke gjennomføres

  Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg har krav om årlig opplæring, øvelse og instruksjon av bestemmelser i forskriften samt nødvendig førstehjelpsberedskap, og at det ikke skal gå mer enn 12 måneder mellom hver opplæring (FSE- og førstehjelpskurs).

  Norsk jernbaneskole har utviklet et nettbasert FSE-kurs som tilbys nå.
01.06.2020 Midlertidig hastighetsnedsettelser

Ny rutine for håndtering og kontroll av midlertidige hastighetsnedsettelser blir etablert i løpet av nærmeste fremtid (høst 2020). Alle aktuelle kontrollører vil få tilbud om opplæring før dette trer i kraft.
Tidligere kunngjøringer

august 2020
Spørsmålet om FSE er påkrevet for sporvekselkontrollører signal er nå diskutert på driftsledermøtet i Bane NOR .
Konklusjonen ble som følger:
Hver enkelt avdeling/bedrift må -
 • Foreta en risikovurdering om sporvekselkontrollør skal ha fse opplæring eller ikke
 • Vurdere omfanget av en evt. opplæring
Selv om fse i utgangspunktet gjelder fagutdannede, kan det være tilfeller der fse likevel skal legges til grunn også for u-sakkyndige.
Dette kan være relevant dersom et arbeid kan føre til skade på liv, helse eller materielle verdier. Dette presiseres i FSE paragraf 3 og i veiledningen til paragrafen.

(Krav om risikovurdering av aktiviteter omfattes også av internkontrollforskriftens bestemmelser.)