Kontaktledning

Revisjon per 28. mai 2019 kl. 13:44 av Biol (diskusjon | bidrag) (Kontaktledning/Overhead Contact Lines: Rettet opp og modifisert lenker i rad 7)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
KLbygg.png

Kontaktledning/Overhead Contact Lines

Sorterbar tabell / Sortable table
Løpenummer Norsk tekst English text
1 Bearbeidede stål og aluminiumsdeler Fabricated steel and aluminum parts
2 Ekstruderte rør og aluminiumsprofiler Extruded tubes and aluminum profiles
3 Filterimpedanser Filter impedance
4 Isolatorer Insulators
5 Legerte materialer og diverse deler Alloy materials and miscellaneous parts
6 Liner, tråd, ledning og kabel
7 Seksjonsinsolatorer Section insulators
8 Overspenningsvern 15kV høyspenningsanlegg Surge Arresters 15kV Low and Medium Voltage
9 Presskabelsko, reduksjonshylse, skjøtehylse, pinnehylse og pressavgreningsklemme Press cable lug, reducing sleeve, compression joint, pin joint and Compression tap connectors
10 Reservestrømstransformator Auxiliary power transformer
11 Rør av stål Steel tubes
12 Kontaktledningsbrytere Switching devices for contact line
13 Støpte aluminiumsdeler Cast Aluminum parts
14 Støpte ståldeler Cast Steel parts
15 Stålmaster, åk, spir, skjøtelasker og overgangsplater Steelpoles, portals, spires, joints and transitionjoints
16 Sugetransformator Booster transformer
17 Plasstøpte fundamenter Gravity foundations
18 Mastefundamenter, prefabrikkerte betongsøylefundamenter Mast foundations, precast concrete pile foundations
19 Wire (earthing and bonding, Aluminum)
20 Automatisk kontroll av strømavtaker i drift Automatic control of pantograph in operation
21 Autotransformator med merkeeffekt 3 og 5 MVA Autotransformers with a rated output of 3 and 5 MVA
22 Kiosk for autotransformatorer Housing for autotransformer
23 Kabelbeskyttelse for høyspentkabler

Cable Protection for high voltage cables