Teknisk kontrollfrist

Tast inn materiellkortnummer inklusive bindestrek

Rullende materiell må ha gyldig BN materiellkort og BN TKF ved enhver bruk med Bane NOR som ansvarlig jernbaneforetak. Andre jernbaneforetak med gyldig sportilgangsavtale kan benytte materiell med og uten gyldig BN materiellkort og BN TKF på Bane NORs sporanlegg. Materiell med gyldig BN materiellkort og BN TKF kan bare benyttes med Bane NOR som jernbaneforetak i bruk som samsvarer med Bane NORs retningslinjer.

Søknad om fornyet BN TKF: Se banenor.no