Dispensasjonssøknader til Teknisk regelverk

Her kan du søke om dispensasjon fra krav i Teknisk regelverk. Du kan også sjekke status for din dispensasjonssøknad.

NB: Personvernerklæringen er oppdatert, se "Nyheter" under.


Vi anbefaler at nettleseren Chrome brukes til innsending av dispensasjonssøknader.

For å skrive inn en ny dispensasjonssøknad, velg "Ny dispensasjonssøknad".

Oversikt over alle dispensasjonssøknader

Oversikt over alle dispensasjonssøknader i gammel database

NB: Hvis du får melding om "Ugyldig CSRF symbol/token", se "Tips!" til høyre.

NB: Hvis du får melding om at det er fare for phishing ved mottak av e-post fra applikasjonen, kan du høyreklikke på linjen øverst på skjermen og godta Teknisk regelverk som trygg avsender.