Frequently Asked Question

Hvordan finner jeg innsendte dispensasjonssøknader?
Last Updated 4 years ago

Du kan sjekke status på innsendte søknader i lenken fra forsiden som heter "Oversikt over alle dispensasjonssøknader". Her finnes også en lenke til alle søknadene som ligger i det "gamle" systemet.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!