501 2013 Endringsartikkel 486

Revisjon per 17. des. 2013 kl. 13:21 av Hmh (diskusjon | bidrag) (Opprettet endringsartikkel)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 486
Forslagsdato 2012-12-14 13:05:22
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 501
Kapittel
Avsnitt
Forslagstekst Problemstilling: Hvordan oppdaterer vi vedlikeholdsregelverket dersom det anskaffes en komponent som ikke er dekket av regelverket fra før? Er det en problemstilling for flere fag at det kun er komponenter som kan ha innvirkning på sikkerheten som skal godkjennes (501/2#10.1), men at regelverket omfatter mer enn disse komponentene? Underlag for generiske arbeidsrutinger (RCM-analyse er påkrevd i STY-601704.

Forslag: Ta inn følgende i 501 på et passende sted:

a) FDV-dokumentasjon: Den som anskaffer utstyr hvor eksisterende utløsende krav for vedlikehold (vedlikeholdsregelverket) og generiske arbeidsrutiner ikke er tilstrekkelig, skal skaffe tilveie tilstrekkelig informasjon for å oppdatere disse og overlevere dette til ansvarlig enhet i Jernbaneverket.

Per 2012 har Teknologi ansvar for vedlikeholdsregelverket og generiske arbeidsrutiner utgis av Bane Vedlikehold.

Tilleggsinformasjon: Forslaget er sendt per epost til HMH 16. oktober 2012 07:54 med likelydende tekst. Forslaget ble videre sendt på høring til fagansvarlige 16. oktober 2012 16:33.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

2.5 L - levetid

2.6 K - kapasitet

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

4.2 Utbygging

4.3 Bane

4.4 Teknologi

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes