510 2011 Endringsartikkel 123

Revisjon per 23. nov. 2011 kl. 12:00 av Pek (diskusjon | bidrag) (Ny side: = Endringsinformasjon = {| class="wikitable" |- | EndringsID || 123 |- | Forslagsdato || 2011-11-14 |- | Forslagsstiller || Klepsland |- | Klassifisering || Nytt krav |- | Bok || 510 |- ...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 123
Forslagsdato 2011-11-14
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 510
Kapittel 9
Avsnitt 3
Forslagstekst Gammelt forslag

NS EN 50173 bør vurderes

2011: Vel så relevant med samsvarserklæring fra installatør på EN 50174-1 og EN 50174-2

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Sikre minimumskrav for entrepriser.

2.2 A - tilgjengelighet

--

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Kan ha positiv betydning.

2.4 S - sikkerhet

Kan ha positiv betydning.

2.5 L - levetid

Kan ha positiv betydning.

2.6 K - kapasitet

Kan ha betydning.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Innstilling til nytt punkt 3.4
3.4 Entreprise på IKT-kabling

Det skal skrives en kravspesifikasjonen som inneholder

  • krav til kabling (balansert kabling/kategori(-er), optisk kabling/kategori(-er)
  • volum (antall tilkoplingspunkter av de ulike kategoriene)
  • utførelse (eventuelle atkostbegrensninger på fordeler og kabelføringer)
  • omfang av overtakelsesmålinger
  • dokumentasjon
  • samsvarserklæringer med henvisning til standarder (f.eks. EN 50174-serien, EN 50173-serien, EN 50310, EN 50346 etc.)
  • spesielle forhold med hensyn til jording på grunn av nærhet til jernbaneinstallasjoner - spesielt ved elektrifiserte jernbaner.

Eksempler på blanketter med samsvarserklæringer kan finnes på

4 Behandling i godkjenningsrådet

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes