510 2011 Endringsartikkel 123

Revisjon per 1. des. 2011 kl. 15:49 av Jcs (diskusjon | bidrag) (endret kategori)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Endringsinformasjon

EndringsID 123
Forslagsdato 2011-11-14
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 510
Kapittel 9
Avsnitt 3
Forslagstekst Gammelt forslag

NS EN 50173 bør vurderes

2011: Vel så relevant med samsvarserklæring fra installatør på EN 50174-1 og EN 50174-2

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Sikre minimumskrav for entrepriser.

A - tilgjengelighet

--

M - vedlikeholdbarhet

Kan ha positiv betydning.

S - sikkerhet

Kan ha positiv betydning.

L - levetid

Kan ha positiv betydning.

K - kapasitet

Kan ha betydning.

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Innstilling til nytt punkt 3.4
3.4 IKT-kabling med hovedvekt på kontorstøtte

Forut for detaljprosjektering (entreprise) skal det settes opp en oppdragsspesifikasjon (jf. NEK EN 50174-1) med:

 • antatte eksterne tjenesteytere og eksterne telekommunikasjonsgrensesnitt
 • antatte anvendelser (aktuelle grensesnitt for telefoni, data, multimedia etc.)
 • tekniske krav til kabling (balansert kabling/kategori(-er), optisk kabling/kategori(-er))
 • forventet antall tilkoplingspunkter av de ulike kategoriene per arbeidsplass
 • volum (antall arbeidsplasser fordelt på de aktuelle arealene) med tidsperspektiv på minst fem år
 • utførelse (eventuelle atkomstbegrensninger/avlåsing av fordelere og kabelføringer)
 • omfang av overtakelsesmålinger
 • dokumentasjon
 • avvikshåndtering
 • samsvarserklæringer med henvisning til standarder (f.eks. EN 50174-serien, EN 50173-serien, EN 50310, EN 50346 etc.)
 • spesielle forhold med hensyn til jording på grunn av nærhet til jernbaneinstallasjoner - spesielt ved elektrifiserte jernbaner.
Eksempler på blankett med samsvarserklæring kan finnes på nettsidene til f.eks. Post-og teletilsynet eller Nelfo.
Normene foreligger på både norsk, engelsk, fransk og tysk.

Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja

Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet 25.11.11

Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres