510 2013 Endringsartikkel 587

Revisjon per 21. aug. 2013 kl. 12:21 av Pek (diskusjon | bidrag) (Konklusjon)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Endringsinformasjon

EndringsID 587
Forslagsdato 2013-05-22 12:13:57
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510
Kapittel 6
Avsnitt 7.2.1
Forslagstekst Det er viktig med oppdatert dokumentasjon av tverrfaglig jordingsplan for daglig drift. Krav skjerpes til dokumentasjon.

Gammel tekst:

...

b) Jordingsplanen bør utarbeides ved planlegging av jordingsanlegg og skal til enhver tid oppdateres ved endringer i anlegget (endring av sporisolering, returkrets, jordingsanlegg eller antall objekter).

c) Jordingsplanen bør utarbeides med målestokk i lengderetning med delestrekk ved hver 100 meter spor og bør minimum inneholde:

  • Skinner (eventuelt med tykk og tynn strek, dersom det er definert en jord- eller returstreng).

...

Forslag til ny tekst:

...

b) Jordingsplanen skal utarbeides ved planlegging av jordingsanlegg og skal til enhver tid oppdateres ved endringer i anlegget (endring av sporisolering, returkrets, jordingsanlegg eller antall objekter).

c) Jordingsplanen bør utarbeides med målestokk i lengderetning med delestrekk ved hver 100 meter spor og skal minimum inneholde:

  • Isolerte skinneskjøter (sporisolering)
  • Skinner (eventuelt med tykk og tynn strek, dersom det er definert en jord- eller returstreng).

...

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Ikke svekket.

A - tilgjengelighet

ikke svekket.

M - vedlikeholdbarhet

styrket.

S - sikkerhet

ivaretatt

L - levetid

ivaretatt

K - kapasitet

ikke relevant

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

anbefalt

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok

Utbygging

Ok

Bane

OK

Teknologi

ok

Konklusjon

ok

Endringen gjennomføres